Büro Emekçileri Sendikası(BES) Antalya Şubesi üyeleri mesaiye bir saat geç başladı. Maliye Bakanlığında yaşanan ücret adaletsizliğinin giderilmesine yönelik eylemlerin sürdüren BES üyeleri 5. haftada  mesaiye bir saat geç başlama eylemi gerçekleştirdiler. Sabah saat 08.00’den itibaren Defterdarlık binası önünde toplanan ve  iş yerine girmeyen yaklaşık 300  maliye emekçisi bir saat oturma eylemi yaptı.  “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır” “Yaşasın iş ekmek özgürlük mücadelemiz”. “Üreten biziz yöneten de biz olacağız”  sloganlarının  sık sık atıldığı eylemde basın açıklamasını BES Antalya Şube Başkanı  Mustafa Ayar okudu.

“Ne merkez ile taşra arasında, ne de aynı masalarda aynı işi yapan emekçiler arasında yaratılan ücret adaletsizlikleri karşısında yılmayacağız, susmayacağız!” diyen Ayar,  Maliye Bakanlığını utanç verici uygulamaya son vermeye çağırdı.

Ayar, AKP hükümetinden çalışanlar arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği kaldırmasını, insan haklarına saygılı olmasını istediklerini belirterek “Bir kez daha hatırlatıyoruz; bu ayrımcı uygulamalarınız son bulmadan asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz….” şeklinde konuştu.

Değerli Basın Emekçileri;

Değerli Maliye emekçisi arkadaşlar!

Bu gün buradan Siyasal iktidarın hangi Uygulamalarına karşı öncelikli  mücadele etmemiz gerektiği konusunda net olarak şu uygulamaya karşıyız.Bu uygulamalar Emekçiler yararına diyemiyoruz.,diyememekle karşı karşıyayız.

AKP Hükümetinin hangi uygulamalarına baksak,değişmiyor.

Hiçbir siyasi ön yargı olmadan soruyoruz.

Eğitim’de Fırsat eşitliği mi yarattınız.Fakir, yoksul,Emeği ile geçinenlerin  çocukları Üniversitelere girebilmek için dershanelere , gidebiliyor mu? Özel ders alabiliyor mu?…

20 -25 Yıl Vergi ödemiş,Pirim ödemiş insanlar Parasız nitelikli sağlık hizmetinden faydalanabiliyorlar  m?

TBMM’ni oluşturan Milletvekillerinin tartışarak yapması gereken yasalar,KHK yetkisi alınarak AKP’li vekillerce hazırlanıp çıkartılmıyor mu?

TBMM işleyişine yönelik olarak İç tüzük değişikliği yapılarak; Muhalefet edenlerin seslerini kısmak, konuşturmamak için Cumhuriyet döneminin en kavgalı oturumları  günlerdir kamu oyu meşgul etmiyor mu?…..

Bugün 15 Şubat. Kamu emekçileri ilk kez 2012 yılının ikinci ayında da zamsız maaş alıyor. Geçtiğimiz ay sadece 2.68’lik enflasyon farkı ödenen 2 milyonu aşkın kamu emekçisi ve 1 milyon 800 bin emekli, bugün yine zamsız maaş almak zorunda kalmıştır.  Maaşlarımıza ancak günlük bir simit almaya yetecek kadar “enflasyon farkı zammı” yapan AKP iktidarı, yaptığı Anayasa değişikliğinin gereği olarak çıkarması gereken toplu sözleşme yasasını geçen 18 ayda hala Meclis’ten geçirmeyerek maaş zamlarımızı sürekli ertelemekte ve sonuçta milyonlarca kamu emekçisini ve ailelerini mağdur etmektedir…..

       “8 Mart’ın resmi tatil olması” temel talebi ile mücadele programımızı ilan ettiğimiz bir dönemde, 2009 yılından beri süren bir soruşturma gerekçe gösterilerek Kamuda 15-20 yıldır hizmet veren, Kadın yönetici ve üyelerimize yönelik olarak dün yapılan bu “operasyon” manidardır. Kadına yönelik şiddet, taciz ve cinayetlerin arttığı bir dönemde kadın mücadelesinin öncülüğünü yapan Sendika üyelerimizin  yöneticilerimizin göz altına alınmasının, KESK’i  Susturmaya yönelik bir uygulama olduğunu biliyoruz ve  buradan hükümete uyarıyoruz. Göz altılarınız, tutuklamalarınız  baskılarınız  biz emekçileri yıldıramayacak…..

Hükümetin Kamuoyuna “Eşit İşe Eşit Ücret” adı altında yutturmaya çalıştığı 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kamu Emekçilerine Eşit İşe Eşit Ücret vermek şöyle dursun, mevcut Ücret Adaletsizlikleri daha da büyütülmüş, aynı masalarda çalışan Emekçiler arasındaki Ücret Farkı Daha da Artırılmış, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yakın çalışanları ile Merkez Teşkilatlarında görev yapan kimi kadrolara 1.400,00 TL’yi bulan Ücret Artışları yapılarak Merkez / Taşra ayrımı iyice körüklenmiştir……

         Bu gün; Büro emekçileri Sendikasının en dinamik üyelerinin bulunduğu Maliye Bakanlığındaki çalışanlara uygulanan ayrımcı politikalara karşı başlattığımız eylemliliklerin 5. Haftasına gildik.

         18. Ocak’ta  Tam burada taleplerimizi içeren Bildiri metnini kamu oyuyla  Basın açıklaması yaparak paytlaştık.

         25. Ocak’ta Başbakan,Maliye Bakanı ve Antalya milletvekillerine Mektup göndermek üzere Soğuksu PTT’sine gittik.

         1. Şubat’ta Defterdarlık yemekhanelerinde  Maliye emekçilerinin taleplerini içeren Bildiri okuma eylemini gerçekleştirdik.

         8.Şubat’ta  Maliye emekçilerinin bireysel olarak AİHM’me dilekçelerini Soğuksu PTT’sine verdik.    ( yaklaşık 200 kişi)

         Geldik bu güne; Maliye Bakanlığı hala “3 Maymunları” oynuyor. Duymuyor,görmüyor,Bilmiyor. ….

         Biz maliye emekçileri olarak; Huzursuzuz. Uzman olanlar ile Uzman olmayanlar arasında iş barışını “çok ciddi olarak bozan” bu uygulamalardan vazgeçin……

         Yönetici konumundaki  Şefi’nden Müdürüne kadar olan idareci konumundaki emekçileri   yok saymaktan cazgeçin.

         Defterdarlık birimleri olan Muhasebe ve Milli Emlak Müdürlüklerinde Görevde yükselme ve Uzmanlık sınavlarının açılmasını sağlayın.

         Maliye  emekçileri çok iyi bilmektedir ki;

Bu kararnameyi hazırlayanların, neyi amaçladıkları bellidir. Bu kararnameyi hazırlayan zihniyet, emeğimizi hor gören, tasfiye planlarını hayata geçirmek için bizleri bölmeyi-parçalamayı amaç edinen, Emekçileri birbirine kırdırmaya çalışan bir zihniyettir.

İstiyorlar ki; bizler parçalanalım ve böylelikle Kamunun tasfiyesine dönük planlarını kolaylıkla hayata geçirsinler!

İstiyorlar ki, kimi Merkez Kadrolara Ücret Artışları yapılırken, Milletvekili Maaşlarına Kıyak Geçilirken, biz Emekçiler aşağıda birbirimize düşelim, kendi içimizde kavga edelim.

İstiyorlar ki, Uzman ile Uzman olmayan birbirine düşsün ve biz Emekçilerin birliği bozulsun. …..

Bunlar yetmiyormuş gibi, Ek Ödemelerimiz Emekliliğe Esas Kazancımıza Dahil Edilmeyerek bizlere “Emeklilikte de Sefalet” reva görülmüş ve “Fazla Mesai Ücretlerimize” göz dikilmiştir.

Değerli Basın Emekçileri;

Ama bizler gerçekleri çok iyi görüyoruz. Uzman olmayan Maliye Emekçileri, aynı masalarda aynı işi yapmalarına rağmen yıllardır görmezden geliniyor, yok sayılıyor.

Onurumuzun kırıldığını iliklerimize kadar hissediyoruz. Yıllardır bizlere yaşatılan bu onur kırıcı durum, şimdi ücret farkı daha da büyütülerek, daha da katlanılamaz hale getirildi…….

Gelir Uzmanı olan Emekçiler ise, bir yandan yanı başında çalışan arkadaşının görmezden gelinmesi karşısında çaresizleşiyor, öte yandan da Merkez Taşra ayrımı yaratılarak hem kendisinin, hem de Uzman olmayan Emekçilerin ücretlerindeki ayrımcı politikalar derinleştirilmesini hazmedemiyor. …..

          Değerli Mücadele Arkadaşlarım;

Büro Emekçileri Sendikası olarak Hangi Sendikanın üyesi olursa olsun-ya da olmasın, Memuruyla, Uzmanıyla, Hizmetlisiyle, Amiriyle, bu ayrımcı uygulamalara dur demek, emeğimize saygı gösterilmesini istemek için, kısacası ONURUMUZ İÇİN Tüm Maliye Emekçilerini yan yana omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.

Bu ayrımcı uygulamaları, herkes gibi sınavla VHKİ kadrosuna geçme hakları olmalarına rağmen sınavsız geçiş hakkı tanınmayan Hizmetli Kadrosundaki arkadaşlarımız da hissediyor.

Bu ayrımcı politikaları, Şef, Müdür Yardımcısı ve Müdür kadrolarında görev yapan Amir vasfındaki Emekçiler de yaşıyor!

Bu yok sayılmaya karşı, bugüne kadar susmadık, bugün de susmayacağız.

Ne Merkez ile Taşra arasında, ne de Aynı Masalarda Aynı İşi yapan Emekçiler arasında yaratılan Ücret Adaletsizlikleri karşısında Yılmayacağız, Susmayacağız! ……

Maliye Bakanlığını bu utanç verici uygulamaya son vermeye, çalışanlar arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği kaldırmaya, insan haklarına saygılı olmaya çağırıyor, ve bir kez daha hatırlatıyoruz; bu ayrımcı uygulamalarınız son bulmadan asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz….

 

                                                         Mustafa AYAR

                                                        BES Antalya Şube Başkanı

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here