Son günlerde okuduğum, cumhuriyetle ilgili en iyi derlemeydi bu kitap. Bir konu hakkında yazarken, yazarın bilinci elbette çok önemlidir. Zaten o konuya hakim olmasa ve yine o konuya gerek duymasa yazmaya kalkmazdı. Cumhuriyet kurulduğundan beri, bu konuda çok kitap yazıldı. Ama çoğu çarpıtılarak, kendi yorumlarını da katarak, yozlaştırarak yazıldı. Yozlaştırarak yazılan o kadar çokmuş ki ürününü de vermeye başladı. O nedenle elimdeki bu kitap, tam zamanında ortaya çıktı. Umarım okuru bol olur, olmalı, olmak zorunda.

Kitap beş bölümden oluşuyor.

1: İdeolojilerin Harman Olduğu Dönem.

2:İşgal ve İttifakın Zorunlu Sonucu.

3:İki İhtiyaç: Roussau ve Durkheim.

4:Pozitivist İktidar Pekişirken.

5:Resmi Doktrin Kemalizm

Genç yazar, onlarca kaynaktan yararlanmış. Kaynakları okumak, onlardan düşünce seçmek, üstelik hepsini birleştirmek oldukça zordur. Çok uzun zaman ve tükenmeyen emek ister. O nedenle ben araştırma kitaplarını çok önemserim. Ayrıca bir kitabı okuyarak, bir çok yazarın, düşünürün dünya görüşünü öğreniriz. Araştırma kitapları olmasa, o yazarın düşüncesini, ancak kendi kitabını okuyarak öğrenebiliriz.

Kitabın içinde, çoğunu tanıdığımız, severek okuduğumuz bir çok yazar var. Genç yazar arkadaşımız, Hepsinin yukarıda saydığım başlıklar hakkında görüşlerini, tanıklıklarını  büyük bir sabır ve ustalıkla toplayıp kitaplaştırmış. Bu kitabı okuyunca, adı geçen yazarları okumuş, bu konudaki düşüncelerini öğrenmiş olacağız. Ne mutlu bize, birçok yazarın düşüncesi hiç emek vermeden önümüze seriliyor. İyi ki böylesi araştırmacı yazarlar var.

İlk yazı; Fatih Yaşlı’dan. Fatih Yaşlı, kitabı bir “Giriş” kitabı olarak tanımlıyor ve yazısının son paragrafında şöyle diyor: “Türkiye’nin öncelikli sorununun Kemalizm’den kurtulmak olarak gören, politik motivasyonunu buradan alan akımlarla, çareyi tarih dışı ve gerçeklikten uzak bir şekilde 1930’lara, yani Kemalizm’in altın çağına dönmekte gören akımların siyasal alanı kuşattığı günümüzde , Mustafa Kemal’i, Cumhuriyeti ve Kemalizm’in haklarını da teslim edecek ama aynı zamanda eleştirerek aşacak şekilde değerlendirmek için  bu bir giriş kitabıdır.”

Örneğin tarihte pek de altı çizilmeyen, resmi tarihte hiç yazılmayan belgeler var. “Mustafa Kemal’in bu dönemdeki temel stratejisi, Taner Timur’un da belirttiği gibi İngiliz Emperyalizmi ile Sovyet Rusya sosyalizmi arasındaki temel çatışmadan yararlanmaktadır. Kendisi için asıl amaç, Anadolu’da bağımsız bir Türk devleti kurmaktır. Ancak bunun için Batılıların gerekli fedakarlığı yapmaları fazla muhtemel olmadığına göre, Kafkas cephesini yarmak ve Bolşeviklerden yardım almak gerekmektedir.

Mustafa Kemal’in Sovyet Birliği lideri Lenin’e çektiği telgrafta Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan üzerinde özellikle durması, bu stratejinin doğal bir sonucudur. Moskova ile sağlanan anlaşmanın, Doğudaki sorunun ortadan kaldırılmasından sonra yapılması da bu öngörüyü doğrular niteliktedir. ….

Başka bir paragrafı alarak yazıyı bitirmek istiyorum, çünkü bu konuları doğru belgelerden öğrenmek için mutlaka bu kitabı okumak gerekmektedir.

Mustafa Kemal’e göre, herhangi esen bir hava ile değişebilecek bir kamuoyu içinde yaşanırsa yarına itimat etmek mümkün olmaz.Türk ulusunun sağlam bir fikre sahip olmasını sağlamak, şuradan ve buradan gelecek günlük fikirlere, sahtekar ve iğfalkar telkinlere asla önem vermeyecek bir olgunluk yaratmak gerekmektedir. Bunun için diğer ülkelerdeki gibi sınırlı amaçlarla kurulmuş herhangi bir politik fırka değil, her sınıftan halkın çıkarlarını eşit şekilde gözeten ve bir diğerini zarara uğratmadan sağlamayı amaçlayan bir kuruluş gereklidir ki bunun da Türkiye’deki adı Cumhuriyet Halk fırkasıdır.

Bu tür kitapları okuduktan sonra, eleştirel bakışlar ve yorumlar daha sağlıklı olacaktır. Rusların dediği gibi “Türkler, söylemez, söylenir” cümlesine uyumlu olmamalıdır. Söyleyeceğimizi, yerinde ve zamanında söylememiz gerekmektedir. Böyle bir kaynağı bize ulaştıran genç yazar arkadaşımız, hepimizin yakından tanıdığı sevgili Özay Göztepe’dir. Eline, kalemine, yüreğine  sağlık Özay Göztepe. Sanırım bu beşinci kitabındı. Nice kitaplara ve çalışmalara diyelim.

1 Yorum

  1. Emeklerinden ötürü Özay Göztepe’ye; kendi yorumu ve üslubuyla kitabı , içeriğini ve yazarı bize tanıtan Kamile Yılmaz a teşekkür ederim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here