2014 yılı bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanması üzerine Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar

bir açıklama yaptı.

Talepleri yerine getirilmezse 2014 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceği süreçte yapacakları  GREV’le kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyacağız ifade eden Ayar, “AKP Hükümetini bir kez daha uyarıyoruz! Taleplerimize kulaklarınızı tıkamayın! “ dedi.

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemizde gelir dağılımındaki adaletsizlik her geçen gün daha da derinleşmekte, zengin ve yoksul arasındaki fark giderek büyümektedir. Kamu emekçileri her geçen yıl biraz daha yoksullaşırken, hükümet yanına aldığı Memur Sen’le yaptığı tekli sözleşmeyle yoksulluk sınırının altında açlık sınırına yaklaşan ücretleri bize dayatmaktadır.

2014 yılında kamu emekçilerinin maaşlarında net 119 TL artış yapılırken aile yardımı, çocuk yardımı v.b kalemlerde herhangi bir artış söz konusu değildir. Yine önümüzdeki yıl için enflasyon oranı ne olursa olsun maaşlarımıza yansıtılmayacaktır. Toplu sözleşme imzalanmış ancak halen yasallaşmamıştır. Mecliste 2014 yılı bütçesi görüşülürken yasallaşacaktır. Kamu emekçilerinin bütçe sürecinde takınacağı tutum bütçeden alacakları pay açısından belirleyici olacaktır.

Hükümet 2014 yılı bütçe tasarısını 23 Ekim 2014 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu. Bugün de ilgili komisyon Adalet Bakanlığı’nın bütçesini görüşerek çalışmalarını sürdürecek. Büro Emekçileri Sendikası olarak yargı emekçilerinin taleplerini içeren dosyalarımızı TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere ilettik. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin her birine çektiğimiz fakslarla taleplerimizi duyurduk. Bugün de Türkiye genelinde adliyelerin önünde yaptığımız basın açıklamaları ile hükümeti son defa uyarıyoruz. Taleplerimize kulak verin yargı emekçileri insanca yaşam güvenceli iş güvenli gelecek için “Savaşa, Rantiyeye değil Emekçiye Bütçe İstiyor.” Yargı emekçileri “Demokratik Türkiye Halk İçin Bütçe İstiyor”

2014 bütçesinde başta eğitim ve sağlık hizmetleri kamu hizmetlerini piyasalaştırıyor. Sembolik maaş artışları ile bizleri sefalete mahkûm ederken 2014 yılını tasarruf yılı ilan ederek adeta bizlerle dalga geçiyor. Dolaylı vergiler ve zorunlu mal ve hizmetlere yaptığı zamlarla satın alma gücümüzü her geçen düşüren hükümeti öncelikle ciddiyete davet ediyor

konfederasyonumuzca hesaplanan 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı olan 3.741 TL’nin kamuda en düşük maaş olarak baz alınmasını talep ediyoruz.

ADALET BAKANLIĞI’NDA PERFORMANS DAYATMALARINA, KÖLECE YAŞAM KOŞULLARINA KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTELİM!
AKP Hükümetinin genelde kamu emekçilerine özelde ise yargı emekçilerine yönelik hak gasplarının artarak devam ettiği, yoksulluk sınırı altında çalışmaya mahkûm edildiğimiz, gelirimiz azalırken sürekli olarak iş yükümüzün artarak devam ettiği bir süreç yaşamaktayız.
Adliyelerdeki iş yükü her geçen gün artmakta, iş yükünden ve UYAP sisteminden kaynaklı yaşanan sorunlardan dolayı yargı emekçileri çoğu zaman (2013 yılı itibariyle fazla mesailerin kaldırılmış olmasına rağmen) mesai bitiminde ve tatil günlerinde çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar.

Daha önce kaldırılan ulaşım ödenekleri sendikamızın vermiş olduğu mücadele sonucunda İstanbul, Ankara ve İzmir’de tekrar verilmeye başlanmıştır. Ulaşım ödeneklerinin tüm illerde verilmesi için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Adalet Bakanlığı Avrupa’nın ve dünyanın en büyük adalet saraylarını yapmakla övünmektedir. Ancak biz biliyoruz ki saray denilen bu binalar gerek yargı emekçileri gerekse hizmet alanlar için birer kabusa dönüşmüştür.

Son olarak dünyanın en büyük adalet sarayı denilerek büyük reklamlarla açılan İstanbul Anadolu Adliyesi, inşaatında yapılan eksik imalatlar nedeniyle mahkemelik olmuştur. Hazırlanan iddianamede, binada 810 kalem eksik imalatın bulunduğu, tuvaletlerden pis suların koridorlara ve odalara aktığı, gereken yangın alarm ve sulu söndürme sisteminin aktif olmadığı, bunun binayı yangına karşı korunaksız hale getirdiği, doğalgaz kaçağını algılayacak sistemin çalışmadığı, asansörlerin bir çoğunun arızalı olduğu gibi birçok eksikliğin bulunduğu belirtilmektedir.
TALEPLERİMİZ
•    Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler sınıfına alınması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.
•    Özellikle büyük şehirlerde nöbete kalan personelin günün ve gecenin hangi saatin-de olursa olsun evlerine bırakılması, nöbet sonrası izin verilmesi sağlanmalıdır.
•    Adliyelerde görev yapan sosyolog ve psikologların çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
•    Denetimde serbestlik (infaz korumalar hariç) çalışanlarının mahkeme kararı olmasına rağmen sendika üyeliklerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
•    Yargı emekçileri hakkında keyfi olarak uygulanan adli ve disiplin soruşturmalarına son verilmelidir.
•    Kamu emekçilerinin tamamına yakını yoksulluk sınırı altında çalıştırılmakta olup, Konfederasyonumuz KESK tarafından açıklanan yoksulluk sınırı rakamı (3.741 TL) taban maaş olarak belirlenmelidir.
•    Yoksulluk sınırı rakamı en alt vergi diliminden vergilendirilmelidir.
•    Her türlü ek ödeme emekli aylığına esas kazanca dâhil edilmelidir.
•    İl içi ve il dışı rotasyon (sürgün) uygulamaları yerine çalışanların gönüllülüğü esas alınmalıdır.
•    Performansa göre ücret verilmesi ile ilgili hazırlıklar yapılmakta olup bu yaklaşımdan vazgeçilmelidir.
•    2013 yılı itibari ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinden kaynaklanan ücret kayıpları karşılanmalıdır.
•    Adliye binalarındaki sağlıksız çalışma koşulları bir an önce düzeltilmelidir
•    Kamuda esnek, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimine son verilmeli, güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
AKP Hükümetini bir kez daha uyarıyoruz! Taleplerimize kulaklarınızı tıkamayın!
Taleplerimiz yerine getirilmezse 2014 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceği süreçte yapacağımız GREV’le kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!
BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM!

Mustafa AYAR
BES Antalya Şube Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here