Sayıştay Başkanlığı’nın 2016 denetim raporlarında, Antalya Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT), Antalya Büyükşehir Belediyesine verdiği 19 Milyon TL’lik borcun yönetmeliğe uygun olarak kayıtlara girilmediği tespitinin yapıldığını belirten Akaydın, bu borç verilirken “Bütçe Giderleri Hesabı”nın, borcun tahsilinde de “Bütçe Gelirleri Hesabı”nın çalıştırılmadığının tespit edildiğini, söz konusu hatanın 2016 yılı mali tablolarında bütçe giderlerinin 19.000.000,00 TL ve bütçe gelirlerinin ise 5.744.044,17 TL daha az görünmesine sebebiyet verdiğini belirtti.

Diğer önemli şaibeli maddi konunun ise hem 2015 hem de 2016 yılı Sayıştay denetim raporlarına yansıyan, bazı taşınmazların Antalya Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü kayıtlarında yer almadığı ve 3.802.786.070,93 TL’lik tutarın hesabının verilemediği olduğunu belirten Akaydın, “Kurumun 2016 kesin mizanında; Banka Hesabının “Alacak” kaydı toplamı 5.025.757.424,81 TL iken, Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının “Borç” kaydı toplamının 1.222.971.353,88 TL olduğunu, dolayısıyla Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabında 3.802.786.070,93 TL tutarında bir farkın meydana geldiğini söyledi.

Akaydın; İçişler Bakanı Süleyman SOYLU’ya, bu raporlar sonucunda herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılıp başlatılmadığını, 2015 yılında bu farkın tespit edildiği halde 2016 yılında da düzeltilmediğini ve bunun neden soruşturulmadığını sordu.

Yıllardır muhalefet partilerinin denetim ve soruşturmalar nedeniyle çalışamaz ve hizmet yapamaz hale geldiğini söyleyen Akaydın, iktidar belediyeleri lehinde bir ayrımcılık ve kayırmacılık yapılıp yapılmadığını, bu gibi raporların dikkate alınmayarak inceleme ve soruşturma başlatılmamış olmasının, yolsuzlukları ve usulsüzlükleri cesaretlendiren sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Kaynak: akdenizportal.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here