Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi A Blok önünde düzenlediği eylemde

mahkeme kararını yok sayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı protesto etti
Dev Sağlık-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak 2013 açıkladığı sendika istatistiklerine karşı açılan itiraz davasını kazanmış, Bakanlık tarafından yok sayılan üyeliklerin mahkeme kararı ile bir kez daha onaylanmıştı. Fakat Bakanlık bu gün açıkladığı Temmuz ayı istatistikleri ile Dev Sağlık-İş üyelerini ve sağlık işçisi kimliklerini görmezden gelmeye devam etti.

Geçtiğimiz günlerde Ankara 12. İş mahkemesi hâkimliği tarafından verilen karar uyarınca Dev Sağlık İş’in üye sayısı 7899 olduğu ve işkolunda yüzde 2,81’lik bir örgütlenme oranına sahip olduğuna hükmetmişti. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu gün yayınladığı Temmuz ayı sendika üye istatistiğinde sağlık alanında çalışan ve Dev Sağlık İş üyesi 8 bin işçinin sendika hakkını gasp etti. Dev Sağlık-İş sendikası da, bakanlığın sağlık işçisinin sendika üyeliğini yok sayan bu tutumunu hastanelerde yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.
Ankara 12’nci İş Mahkemesi’nde görülen davada üye sayılarının 7 bin 899 olduğunu ispatladıklarını dile getiren Dev Sağlık-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Bekir Çivi, “Taşeron şirketlerin SGK’ya yaptığı keyfi bildirimler esas alınarak belirlenen, bu nedenle bizleri sağlık işçisi olarak tanımayıp yok sayan sendika üye istatistiklerine karşı açtığımız itiraz davasını kazandık. 25 Temmuz’da verilen kararla istatistikte 1234 olarak belirtilen sendikamızın üye sayısının 7 bin 899 olduğu ve iş kolumuzda 2.81’lik bir örgütlenmeye sahip olduğuna hükmedildi” dedi.

Çivi, bu kararın hastanelerde taşeron aracılığıyla çalışan işçilerin sağlık işçisi olduğu ve sendikalarına üye oldukları anlamına geldiğini belirtti. Çivi, “Bu karar aynı zamanda sendikamızın toplu iş sözleşmesi yetkisi kazandığı anlamına gelir. Dev Sağlık-İş iş kolu barajını aşarak işyerlerinde toplu sözleşmeler yapabilmek için yetkili sendika haline gelmiştir. Mahkeme kararı son derece açık olmasına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikal istatistiklerde üyeliklerimiz yine sayılmadı. Taşeron sorununu çözmek istediğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na soruyoruz; Taşeron işçinin yasal haklarını ve iradesini tanımayarak mı sorunu çözeceksiniz? Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan en temel yurttaşlık haklarından biri olan sendika hakkımızı kullanabilmek için bile her yolu deniyoruz” diye konuştu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here