‘4+4+4’ eğitim sistemine   karşı Antalya’da 2 Eylül 2012 Pazar günü bir Forum gerçekleştirecek

olan Çağrıcılar  Devrimci Turizm İş Sendikası Genel Merkezi’nde  düzenledikleri  bir basın toplantısıyla mücadale çağrısı yaptı.

Çağrıcılar adına basın açıklamasını  okuyan Raşit Araz  “AKP, toplumsal bir ihtiyaçtan ya da talepten bağımsız olarak, tümüyle kendi politik ihtiyaçları doğrultusunda,  4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesini yasallaştırması, elbette her şeyin bittiği anlamına gelmemektedir.” dedi.

4+4+4 yasasının şimdiden milyonlarca insanı mağdur  ettiğini belirten Raşit Araz   “Bu mağduriyetler yeni dönemin başlaması ve okullar açılmasıyla  çok daha artacak ve büyük bir kaos yaşanacaktır.” şeklinde konuştu.

Antalya halkı davetli

Bizler, yıllar içinde eğitim sisteminde yaşanan ticarileştirme uygulamaları ve eğitimi dinselleştirme adımlarına karşı toplumun en geniş kesimleri ile birlikte birleşik bir mücadele hattının oluşturulabilmesi için 2 Eylül 2012 Pazar saat:17.00’da Cam Piramit Düden Salonu’nda bir forum  düzenleyeceğiz.

AKP‘nin eğitim biliminin en temel ilkelerini göz ardı ederek hayata geçirmeye çalıştığı 4+4+4 dayatmasına karşı birleşik bir  mücadele programı çıkarabilmek için  düzenleyeceğimiz bu foruma bütün halkımızı davet ediyor ve katılımlarını bekliyoruz.

 

4+4+4’e Hayır!

AKP, iktidara geldiği günden itibaren eğitim sistemini okul öncesinden yükseköğretime kadar kendi siyasal-ideolojik çizgisine uygun olarak biçimlendirmeye çalıştı. AKP’nin, mevcut ideolojisi sınırsız bir piyasacılığına ve buna paralel dini bir muhafazakarlığa dayanıyor. Sınırsız bir piyasacılığın yarattığı tahribatlara karşı tevekkülcü, şükürcü, kaderci anlayışa sahip bir toplum hedefleniyor.

Yıllardır sürekli değiştirilen eğitim politikaları nedeniyle eğitim sistemini yap-boz tahtasına çevirdikleri yetmiyormuş gibi,  iktidar güçlerine dayanarak adeta zorba bir tarzda çıkararak  dayattıkları  eğitimde 4+4+4 yasası şimdiden milyonlarca insanımızı mağdur  etti . Bu mağduriyetler yeni dönemin başlaması ve okullar açılmasıyla  çok daha artacak ve büyük bir kaos yaşanacaktır. Bu kaos ortamı  başta öğrencilerimiz olmak üzere  milyonlarca insanımızda onarılamayacak zararlara yol açabilecektir.

AKP, toplumsal bir ihtiyaçtan ya da talepten bağımsız olarak, tümüyle kendi politik ihtiyaçları doğrultusunda,  4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesini yasallaştırması, elbette her şeyin bittiği anlamına gelmemektedir.

Ülkenin dört bir yanında çok değişik kesimlerden itirazlar yükselmektedir. Bu itirazlar yasanın farklı yansımalarına karşı açığa çıkıyor. Karşı çıkışlar; kimi yerde okulların imam hatiplere dönüştürülmesine, seçmeli/zorunlu din derslerine, eğitimde gericileştirmeye, kimi yerde 5 yaşında ilkokula başlama dayatmasına, kimi yerde okulların bölünmesine, öğretmen ve öğrencilerin sürgün edilmesine ve etütlü okulların kapatılmasına, kimi yerde öğretmenlerin güvencesizleştirilmesine, kimi yerde yasanın kadınları eğitimden koparacak, ayrımcılığı derinleştirecek içeriğine, kimi yerde çocuk işçiliği teşvik etmesine ve asıl olarak sermayenin ucuz işgücü ihtiyacını temel almasına, kimi noktada ise özel okulların teşvik edilmesine, eğitimin paralı hale getirilmesine, okulların işletme mantığı ile yönetilmesine odaklanıyor.

Açık ki her noktası ayrı bir mücadele başlığı haline gelen 4+4+4 yasası, ülkede belirleyici olan sermayenin egemenliğini perçinleyecek nitelikte yapısal değişimleri içeriyor. Eğitimdeki dönüşüm, kapitalizmin evrensel işleyişini yerel muhafazakâr karakterlerle birleştirecek yeni bir insan biçimi yaratmaya yöneliyor. Yani 4+4+4’ü hazırlayanlar geleceğimizi talep ediyorlar. Bu dönüşümün yıkıcı sonuçları ise başta çocuklarımız olmak üzere tüm toplumu ilgilendiriyor.

Geleceğimizi vermiyoruz! 

Bizler, yıllar içinde eğitim sisteminde yaşanan ticarileştirme uygulamaları ve eğitimi dinselleştirme adımlarına karşı toplumun en geniş kesimleri ile birlikte birleşik bir mücadele hattının oluşturulabilmesi için 2 Eylül 2012 Pazar saat:17.00’da Cam Piramit Düden Salonu’nda bir forum  düzenleyeceğiz.

AKP‘nin eğitim biliminin en temel ilkelerini göz ardı ederek hayata geçirmeye çalıştığı 4+4+4 dayatmasına karşı birleşik bir  mücadele programı çıkarabilmek için  düzenleyeceğimiz bu foruma bütün halkımızı davet ediyor ve katılımlarını bekliyoruz.

Bütün halkımızı, 4+4+4’le eğitimde/toplumda hedeflenen yıkıcı dönüşümü durdurma mücadelesine katılmaya çağırıyoruz.

 

Saygılarımızla

 

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

Ali Güneş (Kültür Sanat Sen Antalya Şube Başkanı)

Doç.Dr Atilla Erden (Emekli Öğretim Üyesi)

Ayşe Şimşek (BES Antalya Şube Sekreteri)

Bekir Çivi (Dev – Sağlık İş Antalya Şube Başkanı)

Bünyamin Tokmak (Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şube Başkanı)

Emiş Küçükarslan-Eğitimci

Yrd.Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen- A.Ü.Tıp Tarihi ve Etik AD Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Gürsel Kayır(A.Ü. İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi)

Hasan Kıyafet ( Yazar)

Kutay Meriç (Halkevleri GYK üyesi – Akdeniz Bölge Temsilcisi)

Dr. Levent Tunçel (TKP Antalya İl Başkanı)

Dr.Metehan Akbulut(SES Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Metin İlgenci (Tarım Orkam Sen Antalya Şube Başkanı)

Muhsin Uygur (Eğitim Sen Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi)

Mustafa Ayar (KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES Şube Başkanı)

Mustafa Kılınç(SES Antalya Şube Başkanı)

Matoş Konca (DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi)

Mustafa Yahyaoğlu ( Dev – Turizm İş Genel Başkanı)

Av.Münip Ermiş (Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Sekreteri)

Namık Karasu (Erzincan Fırat Boyu Kültür ve  Dayanışma Derneği)

Av.Nusret Gürgöz (Çağdaş Hukukçular Derneği Antalya Şube Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Özmen Metin (Akdeniz Ünv. Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.)

Raşit Araz (Eğitim Sen Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi)

Saltanat Satılmış(BES Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi)

Selami İnce (Gazeteci Yazar)

Selçuk Akpınar (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı)

Şükrü Erbaş (Şair)

Şükran Hancıoğlu (Halkevi Antalya Şube Başkanı)

Tahsin Akpınar (Alevi Kültür Dernekleri Konyaaltı Şube Başkanı)

Ülker Bilgin (Emekli Öğretim Görevlisi)

Ziraat Müh. Vahap Tuncer /TMMOB Antalya İKK Sözcüsü Z.M.O Şube Başkanı)

Zeynel Ergen(ÖDP Antalya İl Başkanı)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here