ASAT’ta kayıp 3.802.786.070,93 TL nerede?
Sayıştay’ın Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (ASAT) 2015 yılı yaptığı denetimde tespit ettiği kayıp 3.802.786.070,93 TL, 2016 yılı denetiminde de bulunamadıSayıştay tarafından hazırlanan Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT) 2016 denetim raporlarında, Büyükşehir Belediyesi’ne verilen 19 milyon TL’lik borcun kayıtlara yönetmeliğe uygun olarak girilmediği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra raporlarda bazı taşınmazların kayıtlarda yer almadığı, hesapların birbirini tutmaması nedeniyle yaklaşık 4 Milyar TL’lik hata meydana geldiği, tutulması gereken kayıtların ise tutulmadığı belirtildi.

YÖNETMELİĞE AYKIRI

Raporlarda ASAT Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi’ne 19 milyon TL borç verdiği ve Büyükşehir Belediyesi’nden de 5.744.044,17 TL tutarındaki alacağını tahsil ettiği belirtildi. Ancak kayıt tutarken yönetmeliğe aykırı işlem yapıldığından hesaplarda hata meydana geldiği görüldü. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Yapılan incelemede ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi’ne 19.000.000,00 TL tutarında borç verildiği ve 5.744.044,17 TL tutarındaki borcun da mahsuben Büyükşehir Belediyesi’nden tahsil edildiği görülmüştür. Ancak belirtilen Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak borç verilirken “Bütçe Giderleri Hesabı”nın, borcun tahsilinde de “Bütçe Gelirleri Hesabı”nın çalıştırılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu hata 2016 yılı mali tablolarında bütçe giderlerinin 19.000.000,00 TL ve bütçe gelirlerinin ise 5.744.044,17 TL daha az görünmesine sebebiyet vermiştir.”

TAŞINMAZ KAYITLARINDA HATA

ASAT Genel Müdürlüğü’nün taşınmaz kayıtlarını tutması gerektiği tutmadığı da raporlarda yer aldı. 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in 7’nci maddesinde taşınmaz kayıtlarına ilişkin, “Kamu idareleri taşınmazlarıyla ilgili bilgileri bilgisayarlarında çeşitli formlara kaydederek veya defterlerine yazarak kaydını tutarlar ve mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur” hükmü bulunuyor. Ancak yapılan denetim sonucunda kayıt planına uygun formların kullanılmadığı tespit edildi. Raporda, “Mali hizmetler birimi tarafından bu formlar esas alınarak icmal cetvelleri oluşturulmadığı için taşınmazların envanter ve değerlendirme işlemleri dolayısıyla da muhasebe kayıtları tam anlamıyla fiili durumu yansıtmamaktadır” denildi. Raporda ayrıca, ilçelerden devralınan taşınmazların mal kodları ile tutarlarının bilgisayar programına girişleri tamamlanarak hazırlanan formların ve icmal cetvellerinin de Sayıştay Başkanlığı’na ulaştırılması istendi.

MİLYARLAR ARANIYOR

Yapılan denetim sonucunda denklik olması gereken iki hesap arasında denklik olmadığı ve arada yaklaşık 4 milyar TL’lik bir fark olduğu tespit edildi. Aynı hususun 2015 yılı denetiminde de rapor edildiği ortaya çıktı. Raporda, “Kurumun 2016 kesin mizanında; Banka Hesabının “Alacak” kaydı toplamı 5.025.757.424,81 TL iken Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının “Borç” kaydı toplamı 1.222.971.353,88 TL’dir. Dolayısıyla Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabında 3.802.786.070,93 TL tutarında hata meydana gelmiştir” denildi. ASAT’ın yine raporda yer alan yanıtında, iki hesabın borç toplamının birbirine denk olmasıyla ilgili işlemlerin yapılmaya başlandığı ifade edildi. Söz konusu bulgunun devam edip etmediğinin sonraki denetimde izleneceği belirtildi.

Kaynak:antalyahurses

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here