Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Maliye emekçilerinin taleplerini bir kere daha gündeme getirmek için eylem yaptı.
Antalya Defterdarlığı önünde gerçekleşen eylemde “Maliye Emekçileri İnsanca Yaşam,Güvenceli İş Güvenceli Gelecek için Direniyor ” pankartı açan BES Antalya Şube üyeleri adına basın açıklamasını şube başkanı Mustafa Ayar yaptı.

Mustafa Ayar’ın yaptı açıklamanın tam metnini yayınlıyoruz.
Maliye emekçileri olarak bugün ülke genelinde alanlardayız!Her türlü ayrımcılığa, ücret adaletsizliğine, istihdam belirsizliğine, itibarsızlaştırmalara, rotasyon dayatmalarına, bir bütün tasfiye politikalarına karşı alanlardayız!Son on yıllık süreçte gelir-gider, uzman olan olmayan, eski-yeni, merkez- taşra gibi ayrıştırıcı politikalara karşı ortak taleplerimizle omuz omuza, kol-kola alanlardayız!Gelir ve gider birimleri et ve tırnak gibidir, et tırnaktan ayrılmaz diyenler eşitlik ve adalet taleplerimizle alanlardayız! Tüm bölücü politikalara karşı maliye emekçisi kimliğimizle, gelircisi-gidercisi ile amiri- memuru, uzmanı-uzman olmayanı, yardımcı hizmetlisi, teknisyeni, şoförü bir bütün, dimdik ayaktayız, alanlarda taleplerimizi haykırıyoruz!
Dünümüzü bugünümüzü, geleceğimizi çalanlara, çalmakta ısrar edenlere, artık yeter demek için, maliye emekçileri olarak emeğimize onurumuza, geleceğimize sahip çıkmak için, ülke genelinde alanlardayız!Maliye Bakanlığı ile yap-boz tahtası gibi oynayanlara, boş laflara artık karnımız tok demek için, taleplerimizin bir an önce karşılanması için alanlardayız!
Değerli Basın Emekçileri,
2005 yılında maliye emekçilerinin itirazlarına ve ortaya koyduğu direnişe rağmen çıkartılan Gelir İdaresi Başkanlığı Yasası, 2011 yılında adeta kamu emekçileri ile alay edercesine kamuda eşit işe eşit ücret olarak yansıtılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve son olarak 2013 yılında Hükümet ile Memur Sen arasında imzalanan satış sözleşmesi maliye emekçilerine eşitsizliği, adaletsizliği ve yoksullaşmayı dayatan bir süreci de beraberinde getirmiştir.Yaşadığımız bu süreçte ortaya koyduğumuz her türlü eyleme rağmen, taleplerimiz içi boş vaatlerle geçiştirilmiş, ülkemizi parsel parsel satanlar sıra emekçilerin taleplerine gelince her zaman olduğu gibi kulaklarını tıkayarak taleplerimizi geçiştirmeye çalışmışlardır.
Ülkemizde derin bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Milyonlarca kişi kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için mahkemeliktir. İşsizlik son yılların en yüksek rakamına çıkmış bulunmaktadır. Diğer emekçilerde olduğu gibi maliye emekçileri de enflasyon oranının altında maaş zamları, gasp edilen fazla mesai ücretleri, sürekli olarak yapılan zamlar ve vergi yükü altında her geçen gün daha da yoksullaşmaktadır. “Yeni Türkiye”, “Güçlü Ekonomi” sloganı ile kurulan 62. Hükümetin ülkemize ve emekçilere vaat ettiği yeni bir şey yoktur, ekonominin hali ortadadır.
Siyasi iktidarı ve Maliye Bakanı’nı göreve çağırıyor, taleplerimizin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Aksi halde eylem ve etkinlikler dışında siyası iktidara sandıkta da mesajımızı vereceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.
TALEPLERİMİZ
• Gelir – Gider gibi suni ayrımlara karşı maliyeci kimliğimizi geri istiyoruz, bunun için maliye hizmetleri sınıfı oluşturularak tüm maliye emekçilerinin özlük haklarından görev tanımlarına kadar günümüz gerçekliğine uygun yeniden bir düzenleme yapılmasını,
• Maliye Emekçileri son on yılda suni ayrımlara tabi tutularak ayrıştırılmıştır. Bu ayrıştırmalarının ve ötekileştirmelerin ortadan kaldırmasının adımı olarak öncelikle aynı işi yapan maliye emekçileri arasındaki ücret adaletsizliği ortadan kaldırılmasını,
• Ek ödemelerin emekli aylığına esas kazanca dâhil edilmemiş olması, emekliliği hak ettiği halde binlerce maliye emekçisinin emekli olmasının önünde en büyük engeldir. Ek ödemelerin emekli aylığına dâhil edilmesine dönük çalışmaların bir an önce başlatılmasını,
• Kadro ve unvanlar arasındaki merkez-taşra ayrımına son verilerek maliye emekçilerinden makam ve görev tazminatı almayanların tamamına 3600’den başlayan ek gösterge verilmesini, maliye emekçilerinin kadrolarına göre iş tanımlarının biran önce yapılmasını,
• Kaldırılan fazla mesailerle ilgili gelir kayıplarının karşılanmasını,
• Maliye emekçilerinin bir bütününü kapsayan uzmanlık sınavının bir an önce açılmasını, açılacak sınavların belli periyotlarda tekrarlanmasını, gelir ve gider birimlerinin sınav yönetmeliklerinin ortaklaştırılmasını, görevde yükselme sınavlarında mülakat uygulamasından vazgeçilmesini,
• Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan maliye emekçileri ile ilgili düzenli olarak görevde yükselme sınavının açılmasını,
• Maliye emekçilerinin ulaşım sorununun çözümü için servisi olmayan yerlerde servis uygulaması başlatılmasını, ihtiyaç duyulan yerlerde kreş açılmasını, ücretsiz ve kaliteli yemek hizmetinin sağlanmasını,
• Hizmet binalarımızın fiziki koşullarının (özellikle engelli çalışanlar ve mükellefler açısından) düzeltilmesini,
• Denetim, yoklama icra, tahsildarlık vb dışarıda görevlerini ifa eden personelin ulaşım, yemek ve güvenliklerine ilişkin yaşadığı aksaklıkların giderilmesini,
• Güvenlik, teknik personel ve şoför kadrolarında çalışanlar fazla mesai yaptıkları halde karşılığında ücret alamadıkları gibi izinlerini kullanmakta da pratikte ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu sıkıntıların aşılması için gereğinin yapılmasını,.
• İl dışı görevlendirilen maliye emekçilerinin harcırah sorunu çözülmesini,
• Tayin taleplerinde eğitim ve sağlık gibi gerekçelerin dikkate alınarak bir an önce gereğinin yapılmasını,
Taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here