15 Aralık 2017 Cuma saat:13.00’da BES Genel Merkez yöneticilerinin de katılımıyla TUİK önünde “TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü çalışanı Güven Türkay’ın işe iadesi  hakkında ” bir basın açıklaması yapılacak.

Aynı gün Mahkeme kararını uygulamayan TUİK yöneticileri hakkında suç duyurusunda da bulunulacak.

10 Ekim katliamı ile ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımı bahane gösterilerek hukuksuz şekilde işine son verilen TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü çalışanı Güven Türkay, hukuk mücadelesini kazanarak işine geri dönme hakkı kazanmıştı. Ancak TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü 30 günlük yasal süre dolmasına rağmen Güven Türkay’ı işe başlatmadığı gibi kazanılmış haklarını da ödemeyerek hukuksuz uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Ne olmuştu?

Güvencesiz çalışanların örgütlenmesinde önemli çalışmalar yapan önceki dönem BES Antalya Şube yöneticisi Güven Türkay, sendikal faaliyetlerinden dolayı rahatsız olan kurum içindeki bazı odaklar tarafından 6 Nisan 2016 tarihinde hukuksuz bir şekilde görevine son verilmişti. İstanbul ve Antalya TÜİK Bölge Müdürlüklerinde çalışan Güven Türkay, Antalya Bölge Müdürlüğünde 4/C’li çalışanların KESK/ BES örgütlenmesinde sendika temsilcisi ve yöneticisi olarak önemli çalışmalar yapmıştı. 2016 yılında BES’in yetkili sendika olmasına ramak kalmışken sözlü talimat üzerine hukuksuz bir şekilde siyasi karar ile görevine son verilmişti.

Hukuk ne diyor?

-Anayasa Md.138/son: “…Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”
-İYUK Md.28/1: “…Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez(…)”
-TCK Md. 257: “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(…)”
-İYUK Md.28/4: “ Mahkeme kararlarının (otuz) gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here