Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi (BES) mahkeme kararına rağmen işe başlatılmadığını iddia ettikleri üyeleri Güven Türkay için eylem yaptı. TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü önünde toplanan BES üyeleri sloganlarla kararı uygulamayan TÜİK ‘i protesto ettiler.

Sık sık, “Güven Türkay Onurumuzdur” “Güven Türkay Yalnız Değildir” “Direne Direne Kazanacağız” “Ne Darbe Ne OHAL Derhal Demokrasi ” sloganlarının atıldığı eylemde BES adına ilk açıklamayı Genel Merkez Basın Yayın Sekreteri Bahadır Bendircioğlu yaptı. Bendircioğlu “ Güven Türkay’ın işten atılmasının asıl sebebi 4/C’li olarak güvencesiz olarak çalışanların umudu olmasıdır. Güven Türkay haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılmıştır ve eninde sonunda işe başlatılacaktır” dedi.

Bahadır Bendircioğlu’nun ardından BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol bir basın açıklaması yaptı. Açıklamanın tamamı şu şekilde.

BES Antalya Şube yöneticisi olduğu dönemde , 10 Ekim Katliamı ile ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımı bahane gösterilerek Güven Türkay’ın , TÜİK tarafından hukuksuz bir şekilde 10 yıldır çalıştığı işine, 06 Nisan 2016 tarihinde son verilmişti.

Sendika olarak “İdare işleminin iptali” ve “Yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte tazmini” istemiyle açmış olduğumuz dava sonuçlanmış ve kazanılmıştır.

Antalya 4. İdare Mahkemesi 2016/572 esas sayılı dosya üzerinden vermiş olduğu kararda “davacının sözleşmesi feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” diyerek dava konusu işlemin iptaline 27/04/2017 tarihinde karar vermiştir. Mahkeme ayrıca yapılan paylaşımın “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirerek ; “meydana gelen ölüm olaylarının oldukça üzüntü verici olaylar olduğu gibi ölenler arasında davacının arkadaş ve tanıdıklarının bulunabileceği dikkate alındığında”, “davacının kendi özeline ilişkin sosyal alanda yapıldığı görüldüğünden” denilerek dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Hukuksuzluk Yargı kararıyla mahkum edilmiştir.

Bunca hukuksuzluk, haksızlık varken OHAL dönemini kapsamayan bir dönem ile ilgili olarak Antalya 4. İdare Mahkemesi, Güven Türkay arkadaşımızla ilgili 27 Nisan 2017 tarihinde vermiş olduğu kararla bu haksız ve hukuksuz uygulamayı mahkum etmiştir.

Mahkeme kararı son derece açık olmasına ve 30 günlük yasal süre dolmasına rağmen TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü, Güven Türkay’ı işe başlatmadığı gibi yoksun kaldığı hakları da ödememektedir.

Öncelikle belirtmek istiyoruz ki TÜİK yetkililerinin bu keyfi ve hukuksuz uygulamalarına sessiz kalmayacağız. Keyfi ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadelemizi artırarak sürdüreceğiz.

TÜİK, hukuksuz uygulamalarına devam ediyor

Mahkeme kararını tanımayan TÜİK idaresi, hiçbir gerekçe gösterememektedir. Tüik bir devlet kurumu olmasına ve yargı kararlarını uygulamakla yükümlü olmasına rağmen haksız, usulsüz idari işlem tahsis etmek suçunu işlemektedir.

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel ve bu suça ortak olanlar Türk Ceza Kanunun 257. Maddesinde ki “İdari Yargı Kararını Uygulamamak Suretiyle Görevi Kötüye Kullanmak” suçunu işlemektedir. BES olarak bu suçu işlemeye devam edenler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağımızı buradan kamuoyuna duyuruyoruz.

Güven Türkay işe iade edilene ve yasal hakları tazmin edilene kadar Büro Emekçileri Sendikası olarak hukuki fiili mücadelemiz ile eylem ve etkinliklerimiz sonuna kadar devam edecektir.

Buradan bir kez daha soruyoruz

Güvencesiz 4/C çalışanların örgütlenmesinde önemli çalışmalar yapan önceki dönem

*BES Antalya Şube yöneticisi Güven Türkay’ın göreve başlatılmamasının sebebi nedir?

*TÜİK 4/C’lilerin BES’e üye olmasıyla beraber Antalya Bölge Müdürlüğünde BES’in sendika yetkisini almasına ramak kalmış iken aynı dönemde Güven Türkay’ın hukuksuzca işten atılması tesadüf müdür?

*Güven Türkay’a soruşturmacı (muhakkik) olarak atanan, o dönem Şube Müdürü olan ve sonradan Fetöden ihraç edilen kişi hangi yetkili tarafından atanmıştır? Tarafsız olmadığı herkes tarafından bilinen muhakkik, bu hukuksuzluğa imza atarken kimlerden talimat almıştır?

*Mahkeme kararını tanımayan TÜİK, hangi hukuk sistemini tanımaktadır?

OHAL değil demokrasi istiyoruz!

Ülkemiz, 1,5 yıldır OHAL ile yönetilmeye çalışılıyor. Çıkarılan KHK’lar ile onbinlerce kamu emekçisi sebep gösterilmeden işlerinden atıldı. İhraç edilenler, bu haksızlık için önce İdare Mahkemesi yollarını denediler fakat AKP İktidarı zaman kazanmak için mahkeme yollarını kapatarak komisyonlar kurdu ve oluşturulan “OHAL komisyonu” incelemeler yaptığını söylemesine rağmen bu güne kadar tek bir karar bile almadı.

Yargı kararlarını tanımayan, 15 Temmuz Darbe girişimini fırsata çevirip halka ve emekçilere zulmedenlere karşı insanca ve onurlu bir yaşam için mücadele verenler mutlaka ve mutlaka kazanacaktır.

Başta TÜİK Başkanı ve Antalya Bölge Müdürlüğü olmak üzere tüm yetkilileri Güven Türkay’ın uğradığı haksızlığı gidermeye bir kez daha davet ediyoruz.

Büro Emekçileri Sendikası olarak bir dönem öncesi şube yönetim kurulu üyemiz olan Güven Türkay, haklarını alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Mahkeme kararı uygulansın!

Haksız, hukuksuz, keyfi uygulamalar son bulsun!

BES ANTALYA ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here