Antalya Lara Formu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, ilkelerini tartıştı, takas pazarı kurdu.

Her hafta Salı ve Perşembe günü toplanan Lara Formu üyeleri 26 Temmuz 2013 Cuma gününden itibaren hazırladıkları bildirilere dağıtacaklar ve Takas Pazarını akşamları Lara Kent Meydanında açacaklar.. Foruma ait fotoğrafların bir bölümüne bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz

 

ANTALYA LARA FORMU İLKELERİ

1 –  Antalya Lara Formu gönüllü katılımcılardan oluşur.  Form işlevini doğrudan demokrasi ile gerçekleştirir. Dönüşümlü kolaylaştırıcılar seçilerek faaliyetini yürütür. Formun daha pratik çalışması ve gereken durumlarda hızlı karar verilebilmesi için yürütme yetkilidir. Ancak yürütme kararlarında forma hesap verir.

2-Antalya Lara Formu iç işleyişinde her türlü hiyeraşiyi reddeder. Sivil bir girişimdir. Halkın kendi geleceğine ait söz yetki ve karar sahibi olmasının ifadesidir. Gerek varlık nedeni, gerekse etkinlik ve eylemlikleri meşru-demokratik ve barışçıldır. Bu bağlamda her türlü şiddeti reddeder.

3-Form, verimliliğini artırmak amacıyla çalışma grupları, atölyeler, meclisler vb. oluşturur.

4-Formda herkesin düşüncelerini doğrudan açıklaması şartları oluşturulur ve teşvik edilir.

5-Form katılımcıları anti emperyalist, anti kapitalist, anti faşist ve anti şövenisttir. Bu bağlamda her türlü sömürüye karşıdırlar. Hiç kimse kimliğinden, dilinden, dininden, cinsiyetinden vb. dolayı ayrımcılığa veya imtiyaza tabii tutulamazlar.

6-Kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanır. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı ve şiddeti reddeder.

7-İnsan hakları evrensel beyannamesi ve çocuk hakları evrensel beyannamesi şartnamesini benimser. Çocuklara pozitif ayrımcılığı kabul eder.

8-Gezi direnişi ile birlikte açığa çıkan gençliğin oluşturduğu yeni paradigmaları ve onların solla buluşmasını destekler.

9-Form katılımcıları hayvan haklarını destekler. Doğayla uyumlu, ekolojik yaşamı destekler. Bu anlamıyla çevrecidirler. Hes’lere, nükleer santrallere, madenlerin, doğanın talanına karşıdır.

10- 5.madde kapsamında her türlü düşünceye saygılıdır.

11-Antalya Lara Formu AKP iktidarının sivil dikta rejimine karşı meşru, demokratik direnme hakkını kullanır. Özgürlüklerimiz ve yaşam biçimimize müdahale edilmesine, kadınlara yönelik her türlü cinsiyetçi dayatmalara karşı mücadele eder.

12- Lara Formu, kentteki ve ülkedeki diğer formlar ve emek ve demokrasi güçlerinin doğal müttefikidir.

13-Form katılımcıları bilimsel laik demokratik eğitimden yana taraftır. Toplumun aşağıdan yukarı cemaatler ve tarikatlar yoluyla, yukarıdan aşağıya devlet eliyle muhafazakarlaştırılmasına ve dindar toplum yaratılmasına, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü özelleştirmeye karşı mücadele eder.

14-Antalya Lara Formu genişlemeyi, kendini aşmayı ve geliştirmeyi hedef koyar.

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here