Çağdaş Hukukçular Derneği Antalya Şubesi; Antalya Barosu CMK Eğitim salonunda yaptıkları basın toplantısıyla

Antalya L Tipi Cezaevi’nde kalan siyasi tutuklu ve hükümlülerin durumuyla ilgili cezaevinde yaptıkları inceleme ve gözlemleri kamuoyuyla paylaştı. Cezaevinde ki inceleme ve gözlemlerle ilgili basın açıklamasını ÇHD Antalya Şubesi adına Şube Başkanı Av. Nusret Gürgöz okudu.

Şube başkanı Gürgöz “ ÇHD Antalya Şube Yönetim Kurulu’ndan üç kişilik bir heyetle 28 Haziran 2012 tarihinde Antalya L Tipi Cezaevi’nde kalan siyasi hükümlü ve tutukluların durumlarını yerinde dinlemek ve izlemek üzere bir inceleme ve gözlem ziyareti düzenlediklerini” belirtti. Anılan ziyarette bazı hükümlü ve tutuklularla görüştüklerini belirten Şube Başkanı Gürgöz Cezaevi’nin işleyişine dair şikayetleri not ettiklerini söyledi. Bu konuda birde rapor hazırladıklarını belirten Gürgöz raporu kamuoyla paylaşacaklarını ve gerekli mercilere de sunacaklarını belirtti.

ÇHD Antalya Şube Başkanı Nusret Gürgöz tespit ettikleri şikayet ve hak ihlallerini şu şekilde sıraladı.

  • Dayak ve kötü muamele iddiaları
    Mustafa Irmak 15 Nisan tarihinde 20.00 ve 22.00 saatleri arasında dövüldüğünü ve dövenlerin kamera kayıtlarıyla tespit edilebileceğini ve kendisiyle yüzleştirilmeleri halinde kendisinin de teşhis edebileceğini ifade etmiştir.
  • Cezaevi’nde sabah ve akşam olmak üzere yapılan sayım sırasında ceza infaz görevlilerinin tutuklu ve hükümlüleri askeri bir düzen içinde sıraya dizilmeye ve tekmil vermeye zorladıklarından yakınılmıştır…

    Cezaevi yönetimi ve personelle ilişkiler

  • Görüşülen tutuklu ve hükümlüler,yaşadıkları sorunların çözümü için cezaevi yönetimi ile görüşme taleplerinin ya geri çevrildiğini  yada taleplerine herhangi bir yanıt verilmediğini,cezaevindeki görevlilerin genel olarak kendileriyle hasmane bir tutum içinde olduklarını,zaman zaman bu tutumun sözlü taciz ve küfür boyutuna vardığından yakınmışlardır…

Şube Başkanı Gürgöz bunların dışında “tecrit ve cezaevinde boş zamanların yokluğu,tutuklu ve hükümlülerin dış dünyaya erişimlerinin engellenmesi,tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla yazışmalarının keyfi şekilde engellenmesi,yargısal merciler tarafından herhangi bir toplatma olmamasına rağmen Azadiye Welat gibi gazetelerin cezaevine girmesinin keyfi şekilde engellendiğini” belirtti.

ÇHD Antalya Şube Başkanı Nusret Gürgöz cezaevindeki sorunların giderilmesi için ÇHD Antalya Şubesi olarak bir dizi tavsiyeleri olduğunu belirtti. Gürgöz  “cezaevi personeli tarafından darp edilen Mustafa Irmak’ın şikayetleri temelinde, tam ve bağımsız bir idari soruşturmanın başlatılması,askeri kurallar dayatılarak sayım alma uygulamasına son verilmesi,Adalet Bakanlığı’nın 22 Ocak 2007 gün ve 45/1 sayılı genelgesine uygun olarak tutuklu ve hükümlülerin kendi aralarında sosyal temasta bulunmalarını engelleyici uygulamalarına son verimesi…” gerektiğini ifade etti.

Nusret Gürgöz siyasi tutuklu ve hükümlülerin yaşanan olumsuz koşulları protesto etmek için üç günlük açlık grevi yaptıklarını sorunlar çözülmese açlık grevine yeniden başlayacaklarını kendilerine ilettiklerini belirtti. Urfa Cezaevinde yaşananlarının bir benzerinin Antalya L Tipi Cezaevi’nde de yaşanmaması için derhal sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Gürgöz basınında bu sorunların çözümünde gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirtti.

Basın toplantısında cezaevinde kötü muamele gördüğü iddia edilen Mustafa Irmak’ın amcası Ismail Irmak’ta söz alarak yeğeninin Adana cezaevinde Antalya’ya adeta sürgün edildiğini,cezaevi müdürü tarafından tehdit edildiğini yeğeniyle açık görüş esnasında cezaevi görevlilerinin tacizlerine uğradıklarını ve yeğeninin hayatından endişe ettiklerini belirtti.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here