Kanun Hükmünde Kararnamelerin yayınlanmasının 2. yılında tüm KHK’ların iptal edilmesi talebiyle  BES Antalya Şube Yönetim Kurulu sendika binalarında bir basın toplantısı düzenledi.

BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol’un okuduğu açıklamada yönetim üyeleride hazır bulundu.

 

“İki yıl devam eden OHAL sürecinde TBMM devre dışı bırakılmış, hukuk askıya alınmış, Türkiye KHK’larla yönetilen bir diktatörlüğe dönüşmüştür. Kamuda yaşanan işten atma, açığa alma ve sürgünler 12 Eylül askeri darbesini gölgede bırakmış, şu ana kadar yüzbinlerce kamu emekçisi hukukun evrensel ilkeleri çiğnenerek, keyfi olarak işten atılmıştır.” diyen Devrim Mol, bu dönemde çıkarılan bir çok KHK’nın  ülke tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

OHAL Komisyonu lağvedilerek, OHAL sonucu yaşanan mağduriyetleri giderecek evrensel hukuka uygun düzenlemelerin  hayata geçirilmesini isteyen Devrim Mol, “Tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler şiarıyla, bütün üyelerimiz görevlerine dönene kadar, yaşanan bu hukuksuzluklar karşısında mücadele kararlılığı içinde olacağımızı buradan bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. BES, büro emekçilerinin haklı talepleri için çıktığı yolda yürümeye devam edecektir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Değerli Basın Emekçileri;

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi bastırıldıktan sonra demokrasi zaferi kutlayanlar, gelinen süreçte demokrasiyi ortadan kaldırdıkları gibi, dönemin karakteristiği fırsatçılık, keyfiyet, hukuksuzluğu norm haline getirmişlerdir.

12 Eylül 1980 darbesinin karanlığını yırtarak kurduğumuz sendikamız, her zaman darbelere karşı demokrasiden yana olmuş, darbecilerin yargılanması için mücadele etmiştir. Kamuda yaşanan kadrolaşmalara, liyakatsiz atamalara, işe başlama ve görevde yükselme sınavlarında yaşanan haksızlıklara, usulsüzlüklere karşı her dönem mücadele eden sendikamızın taleplerini baskı ve zorla bastıranlar, liyakat, kadrolaşma gibi kavramları 15 Temmuz sonrası hatırlamışlardır.

Siyasi iktidar 15 Temmuz’da yaşananlardan ders çıkarmak yerine darbe girişimini gerekçe göstererek OHAL ilan etmiş, başlangıçta 3 aylığına ilan edilen OHAL her seferinde kapsamı genişletilerek 7 kez uzatıldıktan sonra 18 Temmuz 2018 tarihinde en azından yasal manada kaldırılmış, 24 Haziran seçimlerinden sonra yapılan düzenlemelerle OHAL kalıcı hale getirilmiştir.

Değerli Basın Emekçileri;

İki yıl devam eden OHAL sürecinde TBMM devre dışı bırakılmış, hukuk askıya alınmış, Türkiye KHK’larla yönetilen bir diktatörlüğe dönüşmüştür. Kamuda yaşanan işten atma, açığa alma ve sürgünler 12 Eylül askeri darbesini gölgede bırakmış, şu ana kadar yüzbinlerce kamu emekçisi hukukun evrensel ilkeleri çiğnenerek, keyfi olarak işten atılmıştır.

1 Eylül 2016, 29 Ekim 2016, 22 Kasım 2016, 6 Ocak 2017, 23 Ocak 2017, 7 Şubat 2017 29 Nisan 2017, 14 Temmuz 2017, 24 Ağustos 2017, 24 Aralık 2017, 8 Temmuz 2018 tarihlerinde yayınlanan KHK’ler ülke tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

22 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan KHK, doğrudan sendika yönetici ve üyelerimizi hedef almış, Genel Başkanımız başta olmak üzere İstanbul 1, Ankara 1 ve 2, Çorum, Mersin, Dersim, Hakkari ve Mardin Şube Başkanlarımız, Kırşehir, Adıyaman, Malatya ve Muş İl Temsilcilerimizin içinde bulunduğu 98 üyemiz haksız ve hukuksuz olarak işten atılmışlardır.

Değerli Basın Emekçileri;

Türkiye’yi 15 Temmuz’a getiren süreçten ders çıkarmayan siyasi iktidar, kamuda kadrolaşma çalışmalarına hız verirken, Gülen cemaatinin yerine başka cemaat ve tarikatları ikame etmiştir. Sendikamızın yönetici ve üyeleri darbe girişimi ile ilişkilendirilerek işten atılması eşyanın tabiatına aykırıdır.

Sendikamızın ilke ve amaçları, siyasi iktidarın da kamu emekçilerine dönük saldırı politikaları ortadadır.

· Siyasi iktidar, büro emekçilerinin ekonomik talepleri dışında adil bir vergi, sosyal güvenlik ve yargı sistemi için de mücadele eden Sendikamızı hedef almıştır.

· Kamuda güvenceli çalışmayı savunanlar, kamu emekçilerinin iş güvencesini kaldırmak isteyenler tarafından,

· İşsizlik fonuna sahip çıkanlar, işsizlik fonunu yağmalayanlar tarafından,

· Adil bir vergi sistemi isteyenler, emekçileri vergi yolu ile soyanlar tarafından,

· Emeklilik yaşının düşürülmesini savunanlar, emekçilere mezarda emekliliği dayatanlar tarafından,

· Kamusal emekliliğin güçlendirilmesini savunanlar, emekçilere Zorunlu Bireysel Emekliliği dayatanlar tarafından işten atılmışlardır.

İşten Atılan Yönetici ve Üyelerimiz Onurumuzdur!

Sendikamız amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bir yandan işten atılan üye ve yöneticilerimizle her düzeyde dayanışmayı sürdürürken, bir yandan da mücadele etmeye devam etmektedir.

Toplamda iki yıllık süreçte;

455 üye ve yöneticimiz işten atılmış, 29 üye ve yöneticimiz ise işlerine iade edilmiştir.

103 üyemiz açığa alınmış, 88 üyemiz iade edilmiş ve 15 üyemiz ise halen açıktadır.

22 üyemiz sürgün edilmiştir.

19 üyemiz tutuklanmış, 16 üyemiz değişik tarihlerde serbest bırakılmış ve 3 üyemiz ise halen tutukludur.

Halen on binlerce kamu emekçisi OHAL Komisyonu oyalaması ile mağdur edilmeye devam etmektedir.

OHAL Komisyonu lağvedilmeli, OHAL sonucu yaşanan mağduriyetleri giderecek evrensel hukuka uygun düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Değerli Basın Emekçileri;

Tarihin en güzel yerinde son sözü hep direnenler söyler şiarıyla, bütün üyelerimiz görevlerine dönene kadar, yaşanan bu hukuksuzluklar karşısında mücadele kararlılığı içinde olacağımızı buradan bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.

BES, büro emekçilerinin haklı talepleri için çıktığı yolda yürümeye devam edecektir.

Devrim MOL

BES Antalya Şube Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here