Ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Eğitim-Sen Antalya Şubesi ve ataması yapılmayan öğretmenler bir basın toplantısı düzenlediler. Eğitim-Sen Antalya Şube binasında yapılan basın toplantısına şube başkanı Nurettin Sönmez’in yanı sıra çok sayıda  ataması yapılmayan öğretmen katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, “AKP, 400 bine yaklaşan ataması yapılmayan, işsiz öğretmen gerçeği karşısında hiç değilse resmi ağızlardan telaffuz edilen 150 bin öğretmen açığının kadrolu atamalarla derhal gidermelidir.” dedi.

Sıradan bir iş değil

AKP’nin  öğretmenlik mesleğini sıradan bir “iş” olarak değerlendirdiğini belirten Sönmez, “AKP, uzmanlık gerektiren bir mesleğe hangi fakülteden mezun olursa olursun herkese ücretli öğretmenlik yolunu açmakta bir sorun görmemektedir. “ şeklinde konuştu.

Planlama yok

Sönmez, nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin yetiştirilme ve atanmaları sürecinin planlı şekilde işletilmesinin önemine değinerek, “öğretmen yetiştirilmesi” ve “öğretmenlerin iş güvenceli, kadrolu olarak istihdam edilmesi” konusunda hiçbir planlamanın olmadığını söyledi.

Kalıcı çözüm

Öğretmen açığı ile işsiz öğretmen sayısı arasındaki denge de düşünülerek, işsiz öğretmenlerin tamamının kadrolu iş güvenceli olarak atamalarının yapılması için de acilen planlamaya gidilmesi gerektiğini söyleyen Sönmez,” Eğitim-Sen’in öğretmen atamaları konusunda olduğu gibi, eğitimin bütün sorunlarının kalıcı olarak çözülmesini talep ettiğini kaydetti

 

Ücretli Öğretmen İstihdamıyla Değil Kadrolu ve Güvenceli Atamalarla Açıklar Kapatılsın!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26 Ağustos ayında 11 bin 544 kadrolu atama yapması, ataması yapılmayan, işsiz öğretmenlerin yaşadığı sorunların atama sayılarındaki küçük değişiklik talepleriyle çözülemeyeceğinin göstergesidir. Sendikamızın sürekli olarak altını çizdiği öğretmen açığı sorununda hükümetin umut tacirliği yaptığı değerlendirmesi ne yazık ki bir kez daha MEB tarafından doğrulanmış oldu. Özellikle Ağustos ayında bu yıl mezun olmuş ve KPSS barajını geçmiş öğretmenlerimizin de gerçekleştirilecek atama sürecine katılacağını düşünürsek, 11 bin atamanın resmi rakamlardan telaffuz edilen 150 bin öğretmen açığı gerçeğinin içerisinde eriyip gittiği görülecektir.

Daha önce açıklanan 55 bin öğretmen atamasının yapılacağının duyurulmasına rağmen, 26 Ağustos’ta yapılacak atamalarla birlikte 2011 yılı içinde yapılan atamaların bu rakamın yanına dahi yaklaşamaması sorunun daha derinlerde bir yerde bulunduğunu göstermektedir. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer bir gazeteye verdiği demeçte 150 bin öğretmen açığı olduğunu ifade etmektedir. Fakat ataması yapılması planlanan sayı bunun onda birinden bile azdır. Çünkü karşımızda, eğitimin niteliğini artırmayı amaçlamak yerine strateji raporlarında daha fazla ticarileştirmeyi hedeflediğini ifade eden bir hükümet bulunmaktadır. Dolayısıyla öğretmenlik mesleğini sıradan bir “iş” olarak değerlendiren AKP, uzmanlık gerektiren bir mesleğe hangi fakülteden mezun olursa olursun herkese ücretli öğretmenlik yolunu açmakta bir sorun görmemektedir. Çünkü AKP,  istediği zaman işten çıkarabileceği, bir aylık çalışmanın karşılığında iki haftalık sigortasını yatırdığı, öğretmenlik dışında da her türlü işi yaptırabileceği insanları işe almak varken kadrolu öğretmen atamasını yapmak istememektedir. Bu nedenledir ki daha bir yıl önce kürsülerden “atanamayanlar” diyerek öğretmenlerimizle alay eden Başbakan Erdoğan’ın seçim öncesinde farklı seçimlerden sonra farklı konuşması daha anlaşılabilir olmaktadır.

Resmi makamlardan yapılan yaklaşık 150 bin öğretmen açığı olduğu tespitlerine rağmen AKP, genel seçimler öncesinde öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarıyla ataması yapılmayan, işsiz öğretmenler üzerinde beklentiler yaratmıştır. Şüphesiz, sayıları 400 bine yaklaşan ataması yapılmayan öğretmenler gerçeğinin yakıcılığı AKP’nin seçimler öncesinde bu konuyla ilgili popülist politikalar izleyerek umut tacirliği yapmasında etkili olmuştur. Öğretmen açığı okullarda gözlemlediğimiz bir gerçekliliktir. Bunun ücretli öğretmenlik yoluyla kapatılması mümkün değildir. Yapılması gereken kadrolu, güvenceli öğretmen atamalarının yapılmasıdır.

Nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin yetiştirilme ve atanmaları sürecinin planlı şekilde işlemesi oldukça önemlidir. Ancak bugüne bakıldığında, Eğitim Fakülteleri bünyesinden mezun olan yaklaşık 400 bin ataması yapılmayan öğretmen, mesleğini icra edilebilmek için KPSS barajını geçmeye çalışmaktadır. Öğretmen açığının az olduğu bazı branşlarda ise KPSS’de tam puan alanların atamaları bile zor yapılmaktadır. Bununla birlikte hızla artan ataması yapılmayan öğretmen sayısına, yeni kurulan üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olacak gençlerimiz de eklenmektedir. Bu gerçek, “öğretmen yetiştirilmesi” ve “öğretmenlerin iş güvenceli, kadrolu olarak istihdam edilmesi” konusunda hiçbir planlamanın olmadığını göstermektedir.  Dolayısıyla ataması yapılmayan öğretmen sayısı her yıl katlanarak artarken yeni eğitim fakülteleri açanların “öğretmen atamaları” sorununu çözmekten çok yeni sorunlar yarattığı görülmek zorundadır.

Sendikamız öğretmen atamaları konusunda olduğu gibi, eğitimin bütün sorunlarının kalıcı olarak çözülmesini talep etmektedir. Bu nedenledir ki AKP, 400 bine yaklaşan ataması yapılmayan, işsiz öğretmen gerçeği karşısında hiç değilse resmi ağızlardan telaffuz edilen 150 bin öğretmen açığının kadrolu atamalarla derhal gidermelidir. Öğretmen açığı ile işsiz öğretmen sayısı arasındaki denge de düşünülerek, işsiz öğretmenlerin tamamının kadrolu iş güvenceli olarak atamalarının yapılması için de acilen planlamaya gidilmelidir.

Nurettin SÖNMEZ

EĞİTİM SEN ANTALYA ŞUBESİ BAŞKANI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here