Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez yazılı bir açıklama yaparak, kadrolu ve güvenceli atama istedi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada öğretmen atamalarının kadrolu ve güvenceli yapılması gerektiğini belirtti.

Öğretme açığı ve işsiz öğretmen sorununun küçük değişikliklerle çözülemeyeceğini ifade eden Sönmez, “öğretmen açığı sorununda hükümet umut tacirliği yapıyor”, dedi

Açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ağustos ayında 11 bin 544 kadrolu atama yapacağını duyurduğunu ifade eden Sönmez, ”Sendikamızın sürekli olarak altını çizdiği öğretmen açığı sorununda hükümetin umut tacirliği yaptığı değerlendirmesi ne yazık ki bir kez daha MEB tarafından doğrulanmış oldu. Özellikle Ağustos ayında bu yıl mezun olmuş ve KPSS barajını geçmiş öğretmenlerimizin de gerçekleştirilecek atama sürecine katılacağını düşünürsek, 11 bin atamanın resmi rakamlardan telaffuz edilen 140 bin öğretmen açığı gerçeğinin içerisinde eriyip gittiği görülecektir.” dedi.

 

Eğitim-Sen’in öğretmen atamaları konusunda olduğu gibi, eğitimin bütün sorunlarının kalıcı olarak çözülmesini talep ettiğini belirten Sönmez, “Bu nedenledir ki AKP, 400 bine yaklaşan ataması yapılmayan, işsiz öğretmen gerçeği karşısında hiç değilse resmi ağızlardan telaffuz edilen 140 bin öğretmen açığının kadrolu atamalarla derhal gidermelidir. Öğretmen açığı ile işsiz öğretmen sayısı arasındaki denge de düşünülerek, işsiz öğretmenlerin tamamının kadrolu iş güvenceli olarak atamalarının yapılması için de acilen planlamaya gidilmelidir.” dedi.

 

Ücretli Öğretmen İstihdamıyla Değil

Kadrolu ve Güvenceli Atamalarla Açıklar Kapatılsın!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ağustos ayında 11 bin 544 kadrolu atama yapacağını duyurması, ataması yapılmayan, işsiz öğretmenlerin yaşadığı sorunların atama sayılarındaki küçük değişiklik talepleriyle çözülemeyeceğinin göstergesidir. Sendikamızın sürekli olarak altını çizdiği öğretmen açığı sorununda hükümetin umut tacirliği yaptığı değerlendirmesi ne yazık ki bir kez daha MEB tarafından doğrulanmış oldu. Özellikle Ağustos ayında bu yıl mezun olmuş ve KPSS barajını geçmiş öğretmenlerimizin de gerçekleştirilecek atama sürecine katılacağını düşünürsek, 11 bin atamanın resmi rakamlardan telaffuz edilen 140 bin öğretmen açığı gerçeğinin içerisinde eriyip gittiği görülecektir.

Daha önce açıklanan 55 bin öğretmen atamasının yapılacağının duyurulmasına rağmen, Ağustos’ta yapılacak atamalarla birlikte 2011 yılı içinde yapılan atamaların bu rakamın yanına dahi yaklaşamaması sorunun daha derinlerde bir yerde bulunduğunu göstermektedir. Dolayısıyla eğitim işkolundaki çeşitli sendikalarının büyük bir beklenti içerisinde hükümetle yaptığı görüşmelerin sonunda hayal kırıklığına uğramalarını ise anlayabilmek mümkün değildir. Çünkü karşımızda, eğitimin niteliğini artırmayı amaçlamak yerine strateji raporlarında daha fazla ticarileştirmeyi hedeflediğini ifade eden bir hükümet bulunmaktadır. Dolayısıyla öğretmenlik mesleğini sıradan bir “iş” olarak değerlendiren AKP, uzmanlık gerektiren bir mesleğe hangi fakülteden mezun olursa olursun herkese ücretli öğretmenlik yolunu açmakta bir sorun görmemektedir. Çünkü AKP,  istediği zaman işten çıkarabileceği, bir aylık çalışmanın karşılığında iki haftalık sigortasını yatırdığı, öğretmenlik dışında da her türlü işi yaptırabileceği insanları işe almak varken kadrolu öğretmen atamasını yapmak istememektedir. Bu nedenledir ki daha bir yıl önce kürsülerden “atanamayanlar” diyerek öğretmenlerimizle alay eden Başbakan Erdoğan’ın seçim öncesinde farklı seçimlerden sonra farklı konuşması daha anlaşılabilir olmaktadır.

Resmi makamlardan yapılan yaklaşık 140 bin öğretmen açığı olduğu tespitlerine rağmen AKP, genel seçimler öncesinde öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarıyla ataması yapılmayan, işsiz öğretmenler üzerinde beklentiler yaratmıştır. Şüphesiz, sayıları 400 bine yaklaşan ataması yapılmayan öğretmenler gerçeğinin yakıcılığı AKP’nin seçimler öncesinde bu konuyla ilgili popülist politikalar izleyerek umut tacirliği yapmasında etkili olmuştur.

Nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin yetiştirilme ve atanmaları sürecinin planlı şekilde işlemesi oldukça önemlidir. Ancak bugüne bakıldığında, Eğitim Fakülteleri bünyesinden mezun olan yaklaşık 400 bin ataması yapılmayan öğretmen, mesleğini icra edilebilmek için KPSS barajını geçmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte hızla artan ataması yapılmayan öğretmen sayısına, yeni kurulan üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olacak gençlerimiz de eklenmektedir. Bu gerçek, “öğretmen yetiştirilmesi” ve “öğretmenlerin iş güvenceli, kadrolu olarak istihdam edilmesi” konusunda hiçbir planlamanın olmadığını göstermektedir.  Dolayısıyla ataması yapılmayan öğretmen sayısı her yıl katlanarak artarken yeni eğitim fakülteleri açanların “öğretmen atamaları” sorununu çözmekten çok yeni sorunlar yarattığı görülmek zorundadır.

Sendikamız öğretmen atamaları konusunda olduğu gibi, eğitimin bütün sorunlarının kalıcı olarak çözülmesini talep etmektedir. Bu nedenledir ki AKP, 400 bine yaklaşan ataması yapılmayan, işsiz öğretmen gerçeği karşısında hiç değilse resmi ağızlardan telaffuz edilen 140 bin öğretmen açığının kadrolu atamalarla derhal gidermelidir. Öğretmen açığı ile işsiz öğretmen sayısı arasındaki denge de düşünülerek, işsiz öğretmenlerin tamamının kadrolu iş güvenceli olarak atamalarının yapılması için de acilen planlamaya gidilmelidir.

Nurettin SÖNMEZ

Antalya Şube Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here