Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu yaptığı  yazılı açıklamada “Rektörlük tarafından ilan edilen kadro ilanlarını yargıya taşıyacağız” dedi.

 

Kişiye özel kadro

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından  ilan edilen kadro ilanlarını eleştiren Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu açıklamasında,  “Üniversitelerin öğretim üyesi kadro ihtiyaçlarının belirlenmesinde anabilim dalı kararlarının alınması gerekli olmasına rağmen, kişiye özel kadro ilan edilmiştir.“  ifadeleri yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından  ilan edilen kadro ilanlarının %74’ü  özel açıklamalı ilandır. Kadro ilanlarında YÖK tarafından belirlenmiş başvuru kriterleri dışında Üniversitelerin kendi belirledikleri ayrı kriterler belirleyemeyeceğine ilişkin yargı kararları mevcuttur. Bu durum kadro ilanlarının yargıya taşınması için yeterli gerekçe oluşturmaktadır.

Bölüm kararı yok

Kadro ilanları ve açıklamalar çoğunlukla bölüm kurulu kararı alınmadan yapılmıştır. Örneğin Tıp Fakültesindeki 19 kadro ve 12 özel açıklama ile ilgili olarak hiçbir bölümün kararı yoktur.

Dernek olarak  kadro ilan listesinin tümü için gereken hukuksal girişimlerde bulunacağız. Özel açıklamaların bölüm kararı olmadan yapılmış olması dışında gerek Üniversiteye gerekse de Fakültelere bir katkısı olacak özellikler olmadığı tersine “kişi” tanımlayıcı açıklamalar olduğu anlaşılmaktadır

Yargıya taşıyacağız

Öğretim üyelerine bir çağrının da bulunduğu açıklamada  “Eğer kadro bekleme sürecinde iken hak ettiğinizi düşündüğünüz kadroya özel açıklama ile “tanımlanmış” kişinin kim olduğunu öngörebiliyor iseniz bu ismi lütfen derneğimiz ile paylaşınız. Kadro ilan listesinin tümü için gereken hukuksal girişimlerde bulunacağız.“ dendi.

Sevgili Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Sevgili Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları,

2012 yılının son günlerinde Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından kadro ilanları açıklanmıştır. Gerek üniversitemizde kadro bekleyen öğretim üyesi ve elemanları gerekse de üyelerimizin hakları açısından bu konuda aşağıdaki açıklamayı yapmayı bir görev olarak görmekteyiz;

1) Kadro ilanlarının %74 ü özel açıklamalı ilanlardır. Fakültelere dağılımı ise daha da çarpıcıdır; Tıp Fakültesinde 19 kadronun %63ü, Ziraat Fakültesinde 6 kadronun %100 ü,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 14 kadronun %100 ü, Mühendislik Fakültesindeki 6 kadronun %100 ü,Eğitim Fakültesindeki 6 kadronun %100ü, Güzel sanatlar Fakültesindeki 3 kadronun %100 ü, Hukuk Fakültesindeki 2 kadronun %100 ü, İletişim Fakültesindeki 2 kadronun %50 si, Su Ürünlerinin %100 ü, İlahiyat Fakültesinin 6 kadrosunun %0 ı (hiçbiri), Alanya İşletme Fakültesinin 5 kadrosunun %0 ı, Alanya Mühendislik Fakültesinin %80 i, Alanya Eğitim Fakültesinin 5 kadrosunun %100 ü, Diş Hekimliği Fakültesinin 3 kadrosunun %100 ü, Fen Fakültesinin 5 kadrosunun %0 ı, Edebiyat Fakültesinin 5 kadrosunun %100 ü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun 2 kadrosunun tümü, Alanya Sağlık Yüksek Okulunun 4 kadrosunun %0 ı, Yabancı Diller Yüksek Okulunun 2 kadrosunun %100 ü, diğer meslek yüksek okullarının 2 kadrosunun tümü özel açıklamalı kadrolardır.

2) Kadro ilanlarında YÖK tarafından belirlenmiş başvuru kriterleri dışında Üniversitelerin kendi belirledikleri ayrı kriterler belirleyemeyeceğine ilişkin yargı kararları mevcuttur. Bu durum kadro ilanlarının yargıya taşınması için yeterli gerekçe oluşturmaktadır. Ayrıca Danıştay 8. Dairesinin 04.12.2009 tarih ve 2009/5454 E. 2009/7028 K. sayılı ve yine Danıştay 8. Dairesinin 02.07.2010 tarih ve 2009/2026 E. 2010/3966 K. sayılı kararları ile Üniversitelerin öğretim üyesi kadro ihtiyaçlarının belirlenmesinde anabilim dalı kararlarının alınmasının gerekli bir süreç olduğu tespit edilmiştir.

3) Bu kadro ilanları ve açıklamalar çoğunlukla bölüm kurulu kararı alınmadan yapılmıştır. Örneğin Tıp Fakültesindeki 19 kadro ve 12 özel açıklama ile ilgili olarak hiçbir bölümün kararı yoktur.

4) Özel açıklamaların bölüm kararı olmadan yapılmış olması dışında gerek Üniversiteye gerekse de Fakültelere bir katkısı olacak özellikler olmadığı tersine “kişi” tanımlayıcı açıklamalar olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle dernek olarak;

1) Bölüm kararı olmadan gerçekleştirilmiş olan kadro ilanlarının özel açıklama bölümünü dikkate almadan, liyakatiniz nedeniyle hak ediyorsanız, kadroya başvurmanızı öneririz.

2) Eğer başvurunuz reddedilir ise ve buna ilişkin hukuki süreci başlatmaya karar verirseniz Derneğimizin bu konuda hukuksal destek sunacağını bilmenizi isteriz.

3) Akademik Kurul kararı olmaksızın gerçekleştirilmiş ve kişiye özel olduğu izlenimi yaratan ölçütlerle tanımlanmış kadro ilanlarıyla ilgili olarak (kendi bölümünüzde ilan edilmiş kadrolar için) bireysel düzeyde yargıya başvurmak mümkündür. Üniversitenin demokratik ve bilimsel kimliğinin korunması bakımından bu yolun mutlaka kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz.

4) Eğer kadro bekleme sürecinde iken hak ettiğinizi düşündüğünüz kadroya özel açıklama ile “tanımlanmış” kişinin kim olduğunu öngörebiliyor iseniz bu ismi lütfen Derneğimiz ile paylaşınız. Dernek olarak bu isim listesini Noter’e onaylatacağız ve atamalar sonuçlandıktan sonra listeyi kamuoyuyla paylaşacağız.

5) Bütün bunların dışında Derneğimiz kadro ilan listesinin tümü için gereken hukuksal girişimlerde bulunacaktır.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here