Büro Emekçileri Sendikası ve Türk Büro-Sen Antalya Şubeleri  “İnsanca Bir Yaşam, Güvenli İş ,Güvenli Gelecek İçin”

tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da bir günlük Grev yaptılar. Kamu emekçileri grev için sabah erken saatlerde Antalya Defterdarlığı önünde toplandı. Antalya Defterdarlığı önünden yürüyüşe geçen kamu emekçileri SGK İl Müdürlüğü önüne gelerek  SGK emekçileriyle birleşerek Attalos Meydanına doğru yürüyüşlerini sürdürdüler. Kamu emekçileri  yürüyüş  boyunca sloganlarla AKP Hükümetini protesto ettiller. Kamu emekçileri yürüyüş boyunca sık sık “Genel grev genel direniş, yargıda vergide adalet istiyoruz, insanca yaşam istiyoruz,gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek ve yaşasın örgütlü mücadelemiz şeklinde slogan attılar.  Attalos Heykeli önünde BES ve Türk Büro-Sen adına ortak açıklamayı Türk-Büro-Sen Antalya Şube Başkanı Nuri Ünal okudu.

Nuri Ünal  “Başta SGK, Türkiye İş Kurumu olmak üzere, kurumların yıllardır kazanılmış hakkı olan ikramiyeleri, ilave ek ödemeleri kaldırılmıştır.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi, şimdide kamu çalışanı Devlet memurlarının iş güvencelerine göz dikilmiştir.

Güvencesiz çalışma, teşeronlaşma, esnek istihdam, performansa dayalı ücret sistemi gibi kamu çalışanlarının asla kabul edemeyeceği yeni bir çalışma hayatı dayatılmaktadır.

Ülkeyi idare eden siyasi irade, kamu emekçilerine, yani  bizlere hiçbir zaman kulak vermemektedir..

Kamu çalışanları ile ilgili çalışmalarda, asla onların temsilcileri biz sendikaların görüş ve önerilerini dikkate alınmamakta. Siyasi irade de “ben yaptım oldu” mantığı her daim hakim olmaktadır..

Ama unutmasınlar ki, bizler dün olduğu gibi, bugünde ve bundan sonra da sahaya inmekten, alanları doldurmaktan geri durmayacağız” dedi.

Nuri Ünal “Siyasi iktidarı son kez uyarıyoruz; iş güvencemizi asla ve asla müzakere konusu yapmayacağız! İnsanca yaşam ve grevli toplu sözleşmeli sendika talebimiz gerçekleşene kadar mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz…

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kamuda yarattığı ücret adaletsizliğine karşı gerçek anlamda “eşit işe eşit ücret” ilkesi hayata geçirilmelidir.

SGK emekçilerinin ikramiyeleri, yargı emekçilerinin ulaşım ödenekleri derhal ödenmeli, bugüne kadar bir nevi iyileştirme olarak ödenen fazla mesailer maaşlarımıza eklenmelidir.

Kamu emekçilerinin emekli olduklarında yüzde 60 oranında uğradıkları gelir kaybına karşı her türlü ek ödeme emekli aylıklarına dahil edilmeli, en düşük kamu emekçisi maaşı bugün için yoksulluk sınırı olan 3.481 TL’ye yükseltilmelidir.  Performans uygulamaları ile kamu emekçilerinin yarıştırılması, rotasyon adı altında il içi ve il dışı sürgün uygulamalarından derhal vazgeçilmelidir.

Kamuda istihdam edilen 4/B, 4/C, 50/D, taşeron, kapsam içi, kapsam dışı vb gibi farklı statülerdeki kamu emekçileri 4/A kadrosuna alınarak, iş güvenceli olarak çalıştırılmalı, taşeron ve sözleşmeli çalışma yasaklanmalıdır. Toplusözleşme ve grev hakkının önündeki fiili engeller kaldırılmalıdır” dedi.

Nuri Ünal “Yukarıda saydığımız taleplerimiz için; mücadele eden sendika yöneticileri, temsilcileri ve üyeler disiplin cezaları, sürgün, görevden el çektirme cezalarıyla sindirilmek isteniyor. AKP hükümetinin yıllardır kesintisiz sürdürdüğü saldırılarına karşı tek tek işyerlerindeki tüm emekçileri mücadele içinde birleşmeye, tüm emekçileri baskılara karşı birlik olmaya, haklarımıza ve geleceğimize yönelik muhtemel saldırılara karşı ortak hareket etmeye çağırdıklarını” ifade etti.

Basın açıklamasının ardından BES Antalya Şubesi en az maaşla en fazla vergi ödeyen SGK çalışanı Fazlı Kayışa vergi rekortmenliğinden dolayı plaket verdi. Plaketi BES Antalya Şube başkanı Mustafa Ayar taktim etti. Plaketini alan “Fazlı Kayış bu ödül AKP’nin ayıbıdır bu da ona yeter” dedi.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here