Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu ve SES Antalya Şube Eş  Başkanı Şükran İçöz, Kumluca Devlet Hastanesinde görev yapan bir hemşireye görev yerini terk ettiği gerekçesiyle Başhekim tarafından kağıda 500 kez “Ben salağım görev yerimi terk ettim.” şeklinde yazma cezası verilmesine tepki gösterdiler .

Değerli Basın Emekçileri;
Kumluca Devlet Hastanesinde görev yapan bir hemşireye görev yerini terk ettiği gerekçesiyle Başhekim Ayşegül Alkan tarafından bir A4 kağıdına 500 kere “ ben salağım görev yerimi terk ettim” şeklinde yazma cezası verilmiştir.
İnsan onuruna ve meslek etiğine yakışmayan bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz. Sağlık emekçilerinin görevlerinden kaynaklı hatalarda uygulanacak yaptırımlar yasalarla belirlenmiştir. Bu yasaları hiçe sayan yada sağlık emekçilerine karşı baskı unsuru olarak kullanmak ve onları sürekli baskı altında tutmak kabul edilemez.

Sağlık emekçileri ağır çalışma koşullarında çalışırken aynı zamanda hastane yönetimlerinin uyguladığı mobbing ile de yüz yüze kalmaktadır. Artan iş yükü, sürekli değişen uygulamalar haksız ve usulsüz denetimler, her gün karşılaşılan sözel, fiziksel ve psikolojik şiddet ile sağlık emekçilerinin motivasyonunun bozmaktadır.

Pandemi ile birlikte mobbing uygulamaları artarken ne yazık ki sistem bu uygulamalara seyirci kalmakta, doğrudan olmasa da desteklemekte, yaygınlaşmasına ve sürmesine göz yummakta hatta bazen ödüllendirmektedir.

Kumluca Devlet Hastanesinde yaşanan da yıllarca iş yerlerimizde uygulanan mobbinglerin bir başka versiyonudur.

Dün olduğu gibi bundan sonrada sağlık emekçilerinin emeğini ve onurunu hiçe sayan uygulamaların, baskıların ve mobbinglerin karşında durmaya devam edeceğiz.

Sağlık emekçilerinin onurunu hiçe sayanlar hakkında gereken neyse derhal yapılmalıdır. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şube olarak sürecin takipçisi olacağız.

Şükran İçöz
SES Antalya Şube Eş Başkanı

………

Değerli Basın Emekçileri,

Kumluca Devlet Hastanesinde görev yapan bir hemşireye görev yerini terk ettiği gerekçesiyle Başhekim Ayşegül Alkan tarafından bir A4 kağıdına 500 kere “ ben salağım görev yerimi terk ettim” şeklinde yazma cezası verilmiştir. Hiçbir şekilde meslek etiğine uymayan ve onur kırıcı bu yaptırım kabul edilemez. Yöneticilik yetkisi ile kimseye, hele sağlık çalışanlarının zorlu koşullarda canla başla çalıştığı böylesi dönemlerde, motivasyonlarını kıran, onları baskı altına almaya çalışan kendi özsaygılarına yönelik bu tür uygulamalar reva görülemez, şiddetle kınıyoruz.

Sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken uyması gereken sorumlulukları yönetmelik ve yasalarla belirlenmiş ve aksi hallerde uygulanacak yöntemler belliyken insan onurunu ve etik anlayışı zorlayan anlayışlar akıl tutulmasıdır ve kabul edilemez.
Pandemi koşullarında yüksek risklerle ve yoğun çalışma koşullarında hizmet veren hekim ve sağlık çalışanları uğradıkları sözel ve fiziksel şiddet yanısıra birde yöneticilerin mobing, soruşturma, geçici görevlendirme gibi yönetememekten kaynaklı haksız uygulamaları ile karşılaşmaktadırlar.

Kumluca Devlet Hastanesinde yaşanan bu olay sağlık hizmeti sırasındaki ekip anlayışımızı ve dayanışmamızı, iş barışımızı bozacak niteliktedir. Sağlık yöneticilerini bu tür olaylar karşısında görmezden gelen ya da destekleyen tutumlarda olmamaları konusunda uyarıyoruz.

Sağlık çalışanlarının emeğini ve onurunu hiçe sayan uygulamaların, baskıların ve mobbinglerin karşında durmaya devam edeceğiz. Ve her türlü hukuki süreci izlemeye devam edeceğiz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here