Eğitim Sen tarafından 4+4+4 gerici eğitim yasasına karşı toplanan imzalar

Antalya Valiliğe teslim edildi

Attalos önünde yapılan basın açıklaması ile teslim edilen imzalar ve sürece ilişkin yapılan açıklamayı Eğitim Sen Şube Başkanı Nuretttin Sönmez okudu.

4+4+4 Dayatması Eğitimde Yaşanan Sorunları Derinleştirmekte,

Çocuklarımızın ve Toplumun Geleceğini Açıkça Tehdit Etmektedir!

Eğitim biliminin, ülkemizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarından çok, AKP’nin siyasal ve ideolojik hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve yasalaşan 4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesi, okulların açılmasına sayılı günler kala başta okula başlama yaşı olmak üzere, pek çok yönden eleştirilmektedir.

4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesinin yasalaşmış olması, her şeyin bittiği anlamına gelmemektedir. Milyonlarca öğrenci başta olmak üzere, tüm toplumu yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda AKP hükümetinin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ailelerden, bilim insanlarından, sendikalardan ve toplumun diğer kesimlerinden yükselen eleştirilere ve önerilere gözünü kapaması, bu konuda resmen “üç maymunu” oynaması kabul edilemez bir durumdur.

Yıllar içinde eğitim sisteminde yaşanan ticarileştirme uygulamaları ve eğitimi gericileştirme adımlarıyla birlikte gündeme getirilen 4+4+4 dayatmasına karşı toplumun en geniş kesimleri ile birlikte yükselen itirazlarımız dikkate alınmak zorundadır. Bizlerin bugün burada ortaya koyduğumuz tutum; herkese eşit, parasız, laik, bilimsel eğitim hakkı mücadelesinin ülke çapında yaygınlaşması ve güçlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

4+4+4 dayatması nedeniyle okul kapıları yeni eğitim-öğretim yılında büyük bir kaosa açılmıştır. Eğitimde yaşanacak kaosun tek sorumlusu, eğitim gibi önemli bir alanda dayatmayla değişiklik yapan AKP iktidarıdır. Dolayısıyla yaşanacak kaos ortamından olumsuz etkilenecek toplumun geniş kesimlerinin ve onların örgütlü güçlerinin yaşanacak olumsuzluklara karşı uyanık olması ve ortak talepler etrafında birlikte hareket ederek sürece, AKP’nin ve sözcüsü olduğu kesimlerin değil, halkın cephesinden müdahale etmesi hem görev, hem de zorunluluktur.

Bizler, eğitimde 4+4+4 dayatmasına karşı topluma karşı duyduğumuz sorumluluk gereği eleştiri ve önerilerimizin dikkate alınmasını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde 4+4+4 dayatmasından vazgeçerek, soruna eğitim bilimi açısından yaklaşması gerektiğini bir kez daha vurguluyor.

 

Değerli Basın Emekçileri, değerli arkadaşlar sendikamızın aldığı karar gereği son beş gündür halktan topladığımız binlerce imzayı bugün Türkiye genelinde valiliklere ileteceğiz. Beş gündür imza stantlarında gördüğümüz manzara halkın tepkisinin görülmesi açısından önemlidir. Çok farklı halk kesimlerinin bu yasaya karşı olduğu bir kez daha görülmüştür. Topladığımız binlerce imzayı bugün Antalya Valiliğine iletiyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

Bu yasa ile,

•        Okula başlama yaşında ısrar, çocuklarımıza yapılacak en büyük kötülüktür

•        4+4+4 ile sınıflar daha da kalabalıklaşarak eğitim yapılamaz bir hale gelmiştir.

•        Okulların alt yapısı ve fiziki donanımı çok yetersizdir.

•        Seçmeli Kuran-ı Kerim ve Hz Muhammed’in Hayatı dersleri fiilen zorunlu olacak, bu dersleri seçmeyen öğrenciler psikolojik baskı altına alınacaktır.

•        4+4+4 ile temel amaç “eğitimli” ve “ucuz” işgücü yetiştirmektir.

 

Değerli arkadaşlar,

Eğitimde yaşanan kaos karşısında sessiz ve tepkisiz kalmayacağız

Yıllardır eğitim sisteminde yaşanan yoğun ticarileştirme uygulamaları ve eğitimi gericileştirme adımlarına karşı toplumun en geniş kesimleri ile birlikte yürütülecek birleşik bir mücadelenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Herkese eşit, parasız, laik, bilimsel eğitim hakkı mücadelesinin güçlenmesi ve yaygınlaşması hepimizin görevidir.

AKP’nin eğitim biliminin en temel ilkelerini göz ardı ederek hayata geçirmeye çalıştığı 4+4+4 dayatmasına karşı tepkilerimizi, tüm Türkiye çapında kitlesel ve yaygın eylem ve etkinliklerle göstermeye kararlıyız.

Yukarıda ana hatları ile belirttiğimiz sorunlara karşı, bütün illerde ortak olarak sürdürülen faaliyetlerin yanı sıra, Eğitim Sen öncülüğünde, 11 Eylül’de Türkiye’nin dört bir tarafından yürüyüşler başlatacağız. 15 Eylül Cumartesi günü Türkiye’nin dört tarafından gelen eğitim emekçileri ve geniş halk kesimleri ile Ankara’da merkezi bir eylem yapacağız.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sürecin başından itibaren taraflı, bilinçli ve yanlış bilgilendirme çalışmalarına karşı velilerimizi ve bütün halkımıza sesleniyor, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğine hep birlikte sahip çıkmak için ortak taleplerimiz etrafında birleşmeye ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Nurettin SÖNMEZ

ŞUBE BAŞKANI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here