Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, yönetim kurulu üyeleriyle beraber, yeni ekonomik program ve geçen TİS süreci hakkında basın toplantısı düzenlendi.

Şube binasında düzenlenen basın toplantısında Devrim Mol, “Ücrette ve vergide adalet sağlanana kadar, mücadelemizi en geniş kesimlerle beraber sürdüreceğiz.” dedi.

İKİNCİ YENİ EKONOMİK PROGRAM AÇIKLANDI...

YEP’İN İLK MÜJDESİ: Elektriğe %14,9 zam..

Son gelen %14,9 zamla beraber bir yılda Elektriğe toplam %60 zam yapıldı. Bununla beraber;

Doğalgaza: %52

Akaryakıta: %30

Gıdaya: %50

Tekel Ürünlerine: %60

Süte: %50

Beyaz Ete: %40 zam geldi.

Ama ne hikmetse yıllık enflasyon %14… Kamu Emekçisine yıllık %3+3…

IMF EMREDİYOR, HÜKÜMET UYGULUYOR!

Krizden Çıkışın Formülünü Emekçinin Cebinde Bulmuşlar!

“Ücretlerin gerçek enflasyon değil, hedeflenen enflasyona göre yapılmasını söyleyen IMF’nin önerisini emir telakki eden Hükümet, durumdan vazife çıkararak, önceki gün açıklanan YEP’te “ücret artışlarının hedef enflasyona göre” yapılacağını açıkladı. Bunun, üç kuruşluk enflasyon farklarını da artık alamayacağımız anlamına geldiğini bilmek için müneccim olmaya gerek yok.

VERGİ TABANA DEĞİL, TAVANA YAYILMALIDIR! AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINMASI SAĞLANMALIDIR!

Pakette yer alan Vergi Reformu bölümünde “vergiyi tabana yayacakları” ve “kurumlar vergisinin kademeli olarak düşürüleceği” müjdesi verildi. Bunun anlamı da şudur: “Sermayeden daha az, ücretliden ve yoksuldan daha fazla vergi alacağız!” Vergiyi tabana yayma; en alt gelir grubundan, gelirin bölüşümünde tabanda yer alan en geniş kesimden daha çok vergi alma hesabının yapılmasıdır.

TÜRK EKONOMİSİ UÇUŞA GEÇTİ? İŞSİZLİK %15’E ULAŞTI…

Yeni açıklanan programda, işsizliğin azaltılmasına ilişkin kesin ifadeler yer almamaktadır. Bir önceki ekonomik programda sanki hiç denenmemiş gibi, işsizliği önlemek için bulunan çözüm gene “inşaat” oldu. Hükümet işsizliğin düşürülmesi için inşaat sektörünün daha fazla desteklenmesi kararını aldı.

Programda, destekleyici emeklilik adı altında bireysel emeklilik sisteminin yaygınlaştırılması hedef haline getirilmiştir. Bakan açıklamasında “sosyal tarafların mutabakatıyla” kurulacak tamamlayıcı emeklilik sisteminin sermaye piyasalarına 60 ila 100 milyar lira para aktarılacağını, piyasaların derinleşeceğini, bunu da bir reform paketiyle devreye sokulacağını söyledi. Kısacası Yeni Ekonomik Programın özeti; emekçiye daha az ilaç, daha az sağlık hizmeti, daha çok vergi, kendi cebinden karşıladığı emeklilik!

TEMEL TALEPLERİMİZİN GÖRMEZDEN GELİNDİĞİ MUTABAKATLAR SONUCUNDA GİTTİKÇE YOKSULLAŞIYORUZ!

Bunların yanı sıra, bir toplu sözleşme oyunu süreci daha sona erdi. Her güne yeni zamlarla girerken, beşmilyon kamu emekçisi ve emeklisine 2020 için %4+4, 2021 için %3+3 maaş artışı reva görüldü. Bu güne kadar gerçek bir toplu pazarlık hakkı için mücadele etmek yerine, bu sistemden nemalanan, siyasi iktidarın kamu kurumlarında temsilciliğini yapan Memursen, kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmelerle, danışıklı dövüş oyunları ile hepimizi yoksulluğa ve güvencesizliğe sürüklemiştir. Attıkları tarihi başarı nutuklarına rağmen masaya oturdukları 2012 yılından bu güne, altına imza attıkları her mutabakatta kaybeden taraf kamu emekçileri ve emeklileri olmuştur.

38 gram altın alabildiğimiz maaşlarımızın 16 gram altına düşmesinin, 1070 dolar alabildiğimiz maaşlarımızın 730 dolara düşmesinin, kadrolu, güvenceli istihdamdan hızla uzaklaşarak güvencesizliğin olağan hale getirilmesinin, geleceğimizin çalınmasının müsebbibi ve ortağı, 2012 yılından beri bu mutabakatlara imza atan Memursen dir.

Sadece kendi kasasını düşünen, bu güne kadar danışıklı dövüş oyunları ile, temel haklarımızı korumayan aksine kaybına sebep olan mutabakatlara imza atanların tek yetkili hale geldiği mevcut toplu sözleşme sistemi iflas etmiştir.

Bir avuç mutlu azılığın servetini her geçen gün büyüten, kendi maaşlarına zam üstüne zam yapanlar, makam araç filolarını büyütmeye devam edenler YİS sürecinde de, açıklanan ekonomik programlarda da görüldüğü üzere, ekonomik krizin faturasını vergi adaletsizlikleri ile, hergüne yenisi eklenen zamlarla, hız kesmeyen enflasyona rağmen sefalet oranlarında maaş zamları ve artan güvencesizlikle biz kamu emekçilerine kesiyor.

Her zaman olduğu gibi KESK , sendikamız özelinde BES olarak haklı sözümüzden ve meşru mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Bizi güzelliğe götürecek yolun KESK den geçtiğini biliyoruz. Ücrette ve vergide adalet sağlanana kadar, mücadelemizi en geniş kesimlerle beraber sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Yaşasın BES, Yaşasın KESK

                                   Büro Emekçileri Sendikası

Antalya Şube Yönetim Kurulu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here