Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu, Doç. Dr. İlker Belek hakkında sürdürülen

Disiplin Soruşturmasının geldiği aşama hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

“Üniversitemizin öğretim elemanları, öğrencileri, tüm çalışanları üzerinde sürdürülen antidemokratik, baskıcı uygulamaların örneklerinden biri olan, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek hakkında sürdürülen Disiplin Soruşturması, özerk, özgür üniversite anlayışına uymayan, hukuksuzluğu devam ettiren bir Disiplin Kurulu kararı ile yeni bir boyut kazanmıştır.“ denilen açıklamada “Akdeniz Üniversitesi’nin Doç Dr İlker Belek’i üniversitesinden uzaklaştıramamasında kendisine ve Derneğimize verilen büyük desteğin belirleyici öneminin olduğunu düşünüyor ve herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. “ ifadeleri yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği olarak baskılara boyun eğmeyeceğimizi, bilimden yana, aydınlanmacı, kamucu, eşitlikçi ve özgürlükçü çizgimizden taviz vermeyeceğimizi, bu olayla ilgili olarak hukuksal olanakları sonuna kadar kullanacağımızı tüm kamuoyuna bir kez daha bildiririz.

Doç Dr İlker Belek’i Üniversitesinden Koparamadılar,

Ancak Hukuksuzluk Devam Ediyor

Bilindiği gibi, Doç Dr İlker Belek hakkında, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği adına basın açıklaması yaptığı ve konuyu “onurluakademisyenlik” isimli google grupta tartışmaya açtığı için, soruşturmacı Prof. Dr. Hakan Yaman tarafından, “görevinden çekilmiş sayma” (işten çıkarma) cezası önerilmişti.

Üniversite Disiplin Kurulu, Danıştay’ın önceki bir kararını dikkate alarak “görevinden çekilmiş sayma” cezasının yasal dayanağının bulunmadığını düşünerek, Doç Dr İlker Belek’e “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasının verilmesini kararlaştırmıştır.

Rektörlük ise, Doç Dr İlker Belek’in ilerleyecek kademesinin kalmamış olması nedeniyle, bu cezayı, Disiplin Yönetmeliği’nin 13. maddesi uyarınca, ½ oranında maaştan kesme cezası olarak değiştirmiştir. 13. Madde’de suçun tekerrürü durumunda “görevine son verilir” denmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yapılan itiraz, gelişen tepkiler ve kamuoyu baskısı karşısında, Doç Dr İlker Belek’in işine son vermeye cesaret edememiş; ancak, baskıcı ve tehditkar tutumunu sürdürmekten de geri kalmamıştır.

Önerilen “görevinden çekilmiş sayma” cezasında olduğu gibi, verilen“maaştan kesme” cezası da, şu nedenlerle, tamamen hukuksuzdur.

1-  Doç Dr İlker Belek, sadece derneğimizin basın açıklamasını okumuştur. Üniversite’nin aydınlanmacı ve laik karakterini korumak derneğimizin, tüzüğünde de yer alan görevlerinden birisidir.

2-  Bu nedenle, Üniversite Disiplin Kurulu ve Rektörlük, öğretim üyelerinin ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan, özgür düşünceyi baskılamayı hedefleyen bir karar vermişlerdir.

3-  “onurluakademisyenlik” grubunda İlker Belek de dahil 10 kadar öğretim üyesinin yazışmaları, soruşturmacı Prof Dr Hakan Yaman’ın bilgisayarından kaydedilmiştir. İlk kayıt 19.04.2012 tarihine aittir ve bu tarih, soruşturmanın başlatılmasından sekiz ay öncesine denk gelmektedir.

4-  Yani, soruşturmaya konu olan yazışmalar tamamen hukuk dışı yollarla elde edilmiştir.

5-  Konu hakkında İlker Belek tarafından,15.04.2013 tarihinde Antalya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş; savcılığın yazdığı yazı üzerine, Rektörlük, 16.05.2013 tarihinde, Prof Dr Hakan Yaman hakkında soruşturma başlatılacağını resmi olarak bildirmiştir.

6-  Bu yazıdan yalnızca bir hafta sonra, 22.05.2013 tarihinde, Üniversite Disiplin Kurulu Doç Dr İlker Belek hakkındaki ceza kararını oy çokluğu ile almıştır.

7-  Hakan Yaman Hakkında başlatılan soruşturma sonuçlanmadan, yani soruşturmanın geçerli olup olmadığı açıklığa kavuşturulmadan, üstelik bu soruşturma raporuna dayanarak alelacele ceza kesilmesini kabul etmek asla mümkün değildir.

8-  Ayrıca, Doç Dr İlker Belek hakkında başlatılan soruşturmanın, delil toplama sürecinin hiçbir aşaması hukuksal açıdan sağlıklı değildir.

Bu cezanın, yalnızca Doç Dr İlker Belek’e değil, derneğimize, ülkemizde aydınlanmayı ve ifade özgürlüğünü savunan bütün çevrelere gözdağı niteliği taşıdığı açıktır.

Ancak ülkemizde son 10 yıldır tamamen açık hale gelen bu baskıcı, faşizan tutuma karşı üniversitelerin, akademisyenlerin ve halkımızın sessiz kalmayacağı 31 Mayıs gününden beri yaşananlarla anlaşılmış olmalıdır.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği olarak baskılara boyun eğmeyeceğimizi, bilimden yana, aydınlanmacı, kamucu, eşitlikçi ve özgürlükçü çizgimizden taviz vermeyeceğimizi, bu olayla ilgili olarak hukuksal olanakları sonuna kadar kullanacağımızı tüm kamuoyuna bir kez daha bildiririz.

Akdeniz Üniversitesi’nin Doç Dr İlker Belek’i üniversitesinden uzaklaştıramamasında kendisine ve Derneğimize verilen büyük desteğin belirleyici öneminin olduğunu düşünüyor ve herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here