Dev Turizm İş sendikasında uzun bir zamandır devam eden kadın ve işçi düşmanı anti demokratik uygulamalar, Antalya 5. İş Mahkemesinin vermiş olduğu karar ile belgelenmiş oldu.

Sendika Disiplin Kurulu tarafından 21/07/2017 tarihli karar ile Eş Genel Başkan (Genel Başkan Yardımcısı) Didem Erkıvanç Türkay, Örgütlenme Daire Başkanı Ali Karabudak ve Eğitim Daire Başkanı Barış Bergil 6 ay süreyle yönetim kurulu üyelik görevlerinden el çektirilmişlerdi.

Didem Erkıvanç Türkay, Ali Karabudak ve Barış Bergil tarafından açılan davada;

-Yöneticilerin geçici olarak işten el çektirebilmesinde ki “Geçici Kavramı” anlamına uygun düşecek kısa bir süre olmadığı
– Sendika olağan genel kurulunun toplanacağı tarihe isabet etmesi sebebi ile amacının dışında kötü niyetli ve hukuka aykırı bir karar olduğunu belirterek hak kaybına sebebiyet vermemek açısından yargılama sonuna kadar dava konusu kararın tedbiren kaldırılmasına,
-Davanın kabulü ile davalı Disiplin Kurulu’nun 21/07/2017 tarih 05 sayılı “6 ay süreyle yönetim kurulu üyelik görevlerinden el çektirme “ kararının iptaline karar verilmesini talep etmişlerdi.

Antalya 5. İş Mahkemesi, 2017/847 Gerekçeli kararda

Davacıların savunmalarının alınmaması nedeniyle tüzüğe aykırı davranıldığı görülmüştür.

Üyelerin ihracına ilişkin görevin disiplin kurulunca yerine getirildiğinin ve bu nedenle de yasaya ve tüzüğe aykırı davranıldığının anlaşıldığı görülmüştür.

Davacıların sürekli olarak görev süresinin bitimine kadar uzaklaştırılmaları şeklinde verilen disiplin kurulu kararının hukuki geçerliliği bulunmadığından iptaline karar vermek gerekmiştir.
Sendika Merkez Disiplin Kurulu’nun 21/07/2017 tarih ve 05 sayılı kararının hukuka aykırı olduğunun tespiti ile İPTALİNE,

Davalı vekilin ihtiyati tedbir kararına yönelik itirazının reddine karar verdi.

DİSK Genel Merkez Yöneticisi ve aynı zamanda Dev Turizm İş sendikasının genel başkanlığını yürüten Mustafa Yahyaoğlu, kadınlara yönelik şiddet ile gündeme gelmiş “benim için kadın erkek fark etmez” diyerek zihniyetini ortaya koymuştu. Kendisine muhalif olarak gördüğü emekçileri sendikadan tasfiye eden ve maalesef DİSK ile bazı “faydacı” çevrelerin sırtını okşadığı Yahyaoğlu’nun ne yapacağı merakla bekleniyor. Kadına yönelik şiddet ve anti demokratik uygulamalar karşısında Mustafa Yahyaoğlu ile ortak hareket eden, tavır koy(a)mayan yapıların öz eleştiri verip vermeyeceği, özür dileyip dilemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here