Hitler’in Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi (NSDAP) 5 Mart 1933’te seçimi kazanarak iktidara gelir.
İlk işi 24 Mart 1933’te, bütün partileri yasaklamak ve arkasından da “özel hayata” ilişkin düzenlemeler yapmak olur.

Daha üçüncü ayda, kürtajı, kürtaj malzemesi satmayı ve kürtaj konusunda bilgi vermeyi yasaklar; uymayanlara ağır cezalar getirir. 1936’da Gestapo’da (Gizli Polis) eşcinselliğe ve kürtaja karşı “Eşcinsellik ve Kürtajla Mücadele İçin İmparatorluk Merkezi” kurulur. 30 Mart 1943’te getirilen yasanın bir maddesiyle “özel alan” kavramı yok sayılır; “Birden fazla kürtaj olan kadın, Alman ulusunun varlığına ve canlılığına sürekli zarar verdiği için öldürülür.” Der.

14 Mart 1945’te İç İşleri Bakanlığı, yayınlanan bir genelgeyle, “Düşman Sovyetler Birliği askerlerinin tecavüzüne uğrayan Alman kadınlarının kürtaj yaptırabileceğini; ama Batılı askerlerce tecavüze uğrayan Alman kadınlarının kürtaj olmalarına gerek olmayacağını” duyurur. “Savaş tutsağı kadınlar şerefli bir Alman’dan hamile kalmışsa kürtaj olmak zorundadır ve bir Rus veya Polonyalı kadının Alman’dan çocuk doğurması kabul edilemez.”der.

14 Temmuz 1933’te “Genetik Hastalıklı Nesiller Yetişmesini Önleme Yasası çıkarılarak, şizofren, manik depresif, zekâ geriliği, kör, sağır ve bedensel engellilerin çocuk sahibi olması engellenir. Bunun için 1935’te yasada değişiklik yapılarak kadınlara ve erkeklere, kısırlaştırma ve hadım edilme uygulaması getirilir. Ve yasa, Komünist Parti’ye çok oy çıkan semtlerde daha çok uygulanır.

(Rakamlar, 1945’te savaşın bitimine kadar, 50 bin kişinin “cinsellikle ilgili araştırma ve uygulama kurbanı olduğunu; 400 bin insanın kısırlaştırıldığını veya hadım edildiğini; 6 bin kadının kısırlaştırılırken, 600 erkeğin de hadım edilirken hayatını kaybettiğini göstermektedir.)

15 Eylül 1935’te çıkarılan Nürnberg Yasaları ile kimin kiminle evlenebileceğine karar verilir; Yahudi, Çingene, Romen, Arap gibi ” aşağı ulus”larla bir Alman’ın birlikte olması engellenir.

1936’dan başlayarak aylık geliri 185 İmparatorluk Markı’nın altında olan ailelere 5 çocuk ve üstü için ayda 10’ar Mark ödenir; vergi kolaylığı ve muafiyeti getirilir. Kendi aralarında evlenen “şerefli Alman’lar 1.000 Mark kredi çekme; ilk çocukta borcunun dörtte birini; dördüncü çocukta tüm borcunu sildirme hakkı elde eder.

Nazi ideologları dönemleri boyunca, topluma “her kim bir çocuk dünyaya getirirse, Alman halkının var olup olmaması savaşında ilk etabı kazanmış olur” propagandasını yaparlar.

Nazi döneminde annelik, “bir devlet ve millet hizmeti”dir. 1939’da Anneler Günü’nde yaklaşık 3 milyon anneye “Alman Anneleri Şeref Madalyası” verilir.

Asıl şeref ise bu madalyayı bizzat Hitler’in düşünmüş olmasıdır.

(NOT: Bu yazı, değerli gazeteci Selami İnce’nin 28 Aralık 2014 günlü BİRGÜN PAZAR’ın 14. Sayfasındaki yazısından kısaltılarak yazılmıştır.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here