HDP Antalya İl Örgütü yazılı bir açıklama yaparak, Antalya Emek Ve Demokrasi Güçleri’nin birlikteliğinin zedelenmemesi gerektiğine dikkat çekti.
HDP; Antalya’da Aleviler üzerinden sürdürülen yazılar ve tartışmalara dönük tavrına ilişkin açıklamasında “Çok normal olarak, farklı tutum alışlarımızda birilerimizi işaret eden, öteleyen yazı, söz ihtiyacımız olan birlikteliğimizi zedeleyebilecektir. Hepimizin özen göstereceğimizden şüphe etmiyoruz.” denildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından düzenlenen kahvaltıyı bahane edip, Alevileri ve Cemevi yönetimini hedef gösteren yazılar yayınlanması üzerine aralarında Alevi dedeleri, yazarlar, Alevi örgütleri, sendikalar, dernekler ve partilerinde olduğu çok sayıda örgüt ortak açıklama yaparak hukuki işlem yapacaklarını duyurmuş ve bu açıklamaya HDP dahil bazı örgütler ise imza atmamıştı. Alışık olunmayan bu durum Emek ve Demokrasi Güçleri içindeki görüş ayrılıklarının artması olarak yorumlanmıştı.

İki haftadır Aleviler üzerinden sürdürülen yazılar ve tartışmalara dönük tavrımızdır.

Türkiye’nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı yapısının bilinciyle halklara eşitlik, inançlara özgürlük şiarının savunucusu ve uğrunda mücadele eden bir partiyiz. Farklı din ve inanca sahip olan ya da herhangi bir dini inancı olmayan herkes için; din, inanç ve vicdan özgürlüğünü savunuyoruz. Bizler, birbirleri için kaygılanan, birbirlerinin haklarına sahip çıkan, birbirin hakkını hukukunu ön koşulsuz savunanlarız. Her kimliğin, inancın, duruşun kendi rengiyle nasıl istiyorsa öyle durmasını, yaşamasını istiyoruz. Bu bakışımızdan hareketle herhangi bir kimlik ve inanca yönelik baskı, tahakküm, yönlendirme tavrı sergileyenlere bu tavır hangi yöntemle yapılırsa yapılsın hiç tereddütsüz karşı dururuz.

Babailer’den günümüze, Sivas ve Gazi katliamlarına Anadolu’nun kadim topluluklarından Aleviler her dönem, sistemin bilinçli katliamlarına tabi tutulmuş, yok sayılmış, inançlarını ve kültürlerini özgürce yaşamalarının önüne İslam’ın Hanefi, Şafi vd mezheplerinin yaptırımları dikilmiştir. Günümüzde de bu durum değişik biçimlerde sürdürülmektedir. Okullardaki din dersinden tutun da inançlarını nerede yaşayacaklarına, hakka yürüyenlerini nasıl toprağa vereceklerine kadar birileri Alevilere akıl verebilmektedir. Bu hangi yöntemle yapılırsa yapılsın kabul edilemez. Dahası yüzyıllardır aynı yöntemlerle karşılaşan Alevilerin algıları hiç göz ardı edilmemelidir.

İlimizde Alevi topluluğu ve inancı üzerine yazılanlara da bu açıdan bakıyoruz. Alevileri ötekileştiren, onların yaşamlarına müdahale anlamına gelecek yazı yazan, söz söyleyenleri onaylamıyor, onları kınıyoruz. Ayrıca ülkemizde Aleviler bu kadar katliam ve baskı yaşamışken böylesi yazıların ( niyetlerden bağımsız olarak ) kışkırtıcı olabileceği, ve Alevilerin hassasiyetleri, hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve atlanmamalıdır.

Alevi inancından olmayanlar buna daha da hassas yaklaşmalıdırlar.

Halkların Demokratik Partisi açısından durum bu kadar açık ve nettir. Tavrımız da.

ANTALYA EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ bir hukuka bağlanmamış olsa da uzunca bir süredir birlikte eylem yapmayı ( hatasıyla, sevabıyla ) başarabilen bir yapıdır. İlimiz için bu iyi bir durumdur. Birlikteliğimizi zedelemememiz önemlidir. Çok normal olarak, farklı tutum alışlarımızda birilerimizi işaret eden, öteleyen yazı, söz ihtiyacımız olan birlikteliğimizi zedeleyebilecektir. Hepimizin özen göstereceğimizden şüphe etmiyoruz.
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
ANTALYA İL ÖRGÜTÜ

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here