Antalya Birlesik Haziran Hareketi 3. Formu 25 Şubat Çarşamba saaat:18.30 da Kultur Merkezi (Eski Muratpasa Nikah Dairesi) nde SEÇİMLER gündemi toplanacaktır

Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu, 7 Haziran’da gerçekleştirilecek genel seçime ilişkin olarak tüm HAZİRAN meclislerinde bir tartışma başlatmayı kararlaştırdı. Bu metin, yürütülecek tartışmanın zeminini oluşturmak üzere kaleme alındı.

Haziran Meclisleri’nde yapılacak tartışmanın ardından seçim sürecine ilişkin tutumumuz 28 Şubat-1 Mart tarihlerindeki Yürütme Kurulu toplantısında belirlenecektir.

Seçim, HAZİRAN ve İlkeler
1- 7 Haziran genel seçimi AKP’nin niyetleri açısından yeni bir anlam kazandı. İktidar partisi ve onun liderliği, bir diktatörlük rejimi kurmak, bu rejimi besleyecek yeni bir anayasa yapmak istiyor. Genel seçimde, her türden ayak oyunu ve hileyi de kullanarak, anayasayı değiştirecek bir çoğunluk elde etmeyi hedefliyorlar.
2- AKP diktatörlüğüne karşı halkın birleşik ve örgütlü mücadelesinin sorumluluğunu üstlenen Birleşik Haziran Hareketi seçim sürecinde de AKP’yi geriletmeyi temel alan aktif bir mücadele yürütecektir. Bu mücadelesini AKP faşizmi karşısındaki tüm ilerici-devrimci ve demokrat güçlerle dayanışma içerisinde sürdürecektir.
3- HAZİRAN kendisini seçimle sınırlayan bir hareket değildir. Her türlü sınava, mülakata ve hatta Milli Piyango’ya bile AKP ve bürokratları eliyle hile karıştırıldığının tüm çıplaklığıyla açığa çıktığı ülkemizde, iktidar, yeni bir hileli seçim hazırlığındadır. Bu nedenle, HAZİRAN seçimle sokaktaki direnişleri birleştirmeyi ve AKP’yi kitle mücadelesiyle yıkarak ülkemizde eşit ve özgür bir yaşama kapı aralamayı hedefliyor. Tüm siyasetimiz bu hedefe uygun olmalıdır. HAZİRAN’ın bir bütün olarak hareket edebileceği, kendi geleceğini bu bütünlük içinde koruyarak kurabileceği bir ortak seçim tavrı geliştirilmelidir.
4-HAZİRAN temel bazı ilkeler üzerine bina edildi. Seçim süreci için de bu temel ilkelere uygun bir mücadele ve direniş manifestosu ilan edilmelidir. Manifestonun muhatabı tüm toplum olacaktır. Hareketimizin temel politikalarını tekrar özetlemek gerekirse:
• Ülkemizin bağımsızlığını, tüm emperyalist odak ve merkezlere karşı tereddütsüz savunan mücadeleci bir tutumu esas alıyoruz. Emperyalizmin, bölge halklarını birbirine düşüren ve yoksullaştıran bölgesel proje ve düzenlemelerine karşı çıkıyoruz. Bu açıkça NATO’dan çıkışı ve Amerikan üslerinin kapatılmasını ve ülke çıkarlarına aykırı ikili anlaşmaların feshedilmesini içeriyor.
• Emek ekseninde, kamucu bir hattı savunuyoruz. Özelleştirmelerin durdurulmasını ve yaratılan tahribatın giderilmesini, taşeron çalışmanın son bulmasını, herkese sendika hakkının tanınmasını, iş güvencesi ve iş güvenliğinin tesis edilmesini esas alıyoruz.
• Kürt sorununun barışçı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir çözümünü savunuyoruz.
• Kadınları eve kapatan, kadının toplumsal konumunu gerileten ve bir şiddet nesnesi haline getiren gericiliğin karşısına dikiliyoruz.
• Eğitim başta olmak üzere, yaşamın her alanında yaşanan gericileşmeye karşı gerçek laikliği ve eşit yurttaşlığı savunuyoruz. Dinin, siyaset alanının dışına çıkartılması, toplumsal yaşamın dinsel kurallarla belirlenmesinin önüne geçilmesinde ısrarlıyız.
• Doğal tahribatı durdurmak için, doğal kaynaklar ve yaşam alanlarımızın sermayeden derhal arındırılmasını savunuyoruz.
5- HAZİRAN’ın bu temel ilkelerine dayanan seçim siyaseti için şu soruya hep birlikte yanıt oluşturmalıyız : HAZİRAN’ın bağımsız siyaset hattı ve bütünlüğünü koruyup güçlendirecek ve seçim sonrasına taşıyacak seçim politikası ne olmalıdır?
8 Haziran’da Daha Güçlü Bir HAZİRAN İçin
HAZİRAN bu seçim sürecinden tüm bileşenleri ile birlikte ve 8 Haziran’da daha güçlenmiş olarak çıkmak için uygun olan yolu seçmelidir.
Kesin olan şudur ki, seçim sürecinde sadece düzen partilerinin yaygarası duyulmayacak; HAZİRAN’ın mücadelesi de ses getirecek. Hedefimiz, 7 Haziran genel seçiminin ertesi günü, daha güçlü bir HAZİRAN yaratmaktır. Tüm dostlarımızın bu bilinçle, yapıcı ve ilerletici bir tartışma yürüteceğine inanıyoruz.
Tüm meclislerimizi tartışma toplantılarını hızla örgütleyerek, çıkan eğilimleri/sonuçları 28 Şubat – 1 Mart tarihlerinde toplanacak Yürütme Kurulu’na ulaştırmaya çağırıyoruz

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here