1 Mayıs ‘ta saat:13.00’da Aydın Kanza Parkı’nda toplanıyor, Güllük Caddesi’nde yürüdükten sonra Cumhuriyet Meydanı’nda mitingdeyiz.

BİZ işçiler, kamu emekçileri, mühendisler, hekimler, kadınlar, gençler, emekliler, devrimciler, sosyalistler… Biz Türkiye halkları…

Bizlerin 1 Mayıs’ta söyleyecek sözü, büyüteceği bir umudu var:

Taşeron çalışma başta olmak üzere tüm kölece çalıştırma biçimlerine karşı insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve sosyal haklarımızı istiyoruz.

İnsanca çalışmak ve yaşamak için haklarımızı biliyoruz: Grev, örgütlenme ve toplusözleşme hakkımızı uluslararası standartlara uygun olarak kesintisiz, engelsiz, yasaksız kullanmak!..
Kaza/fıtrat adı altında çalışırken ölmek, sakat kalmak, hastalanmak istemiyoruz.

Kıdem tazminatımızın gaspına, doğa nın ve kentlerin yağmalanmasına, bu hırsızlık düzenine karşı çıkıyoruz.

Nitelikli, parasız, ulaşılabilir ve anadilinde kamu hizmeti istiyoruz. Özellikle eğitimde mezhepçi, ayrımcı dayatma lara hayır diyoruz!

Baskıcı dayatmalara karşı başta Kürt sorunu olmak üzere, sorunların barışçıl, demokratik, eşitlikçi ve diyalog yollarıyla çözümünü ve halkların kardeşçe bir arada yaşamını savunuyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirenlere, kadınları toplumsal yaşamdan dışlayanlara, “Kadın erkek eşit değildir!” diyerek şiddeti kışkırtanlara, kadınları ucuz-güvencesiz işlerde kölece çalıştırma planlarına karşı sesimizi yükseltiyoruz.

Her türlü ayrımcılığa ve baskılara karşı özgürce, kardeşçe yaşamak istiyoruz.
Emeğimize, haklarımıza, tarihimize, kaybettiğimiz işçi arkadaşlarımızın anısına saygı istiyoruz.
“Bunları kim istemez ki” diyerek geçme…
Umut sende, bende, bizde…
Umut birliğimizde, mücadelemizde, dayanışmamızda.
Umut 1 Mayıs’ta, umut 1 Mayıs meydanlarında!
HAYDİ 1 MAYIS’A!
1 Mayıs’ta Cumhuriyet Alanı’na!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here