Çevreciler, çevre örgütleri başta olmak üzere Antalya halkından 1/100 bin ve 1/25 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planları’na itiraz sürüyor. Yapılan bilgilendirme toplantıları ve açıklamalarda  bu planların Antalya’nın geleceği açısından oluşturacağı tehlikelere dikkat çekiliyor.

Son olarak Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi’nde Düzlerçamı ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Tabiat Kanunu İzleme Girişimi Sözcüsü ve Doğa Koruma Eski Genel Müdürü Ahmet Hüsrev Özkara, Antalya’nın eski Orman Bölge Müdürü ve Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gürel Şirin, .” Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Tuncay Neyişçi ve Derelerin Dardeşliği Akdeniz Platformu (DEKAP) sözcüsü Mimar Birsen Tanyeri  olmak üzere pek çok kişi katıldı. Toplantıya Orman Bölge Müdürlüğü’de kurum adına bir yetkili gönderdi.

DÜZLERÇAMI ORMANLARINDA NE OLACAK?
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BU ALANDA NE PLANLIYOR?
1/100 BİN VE 1/25 BİN ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI NE ANLATIYOR?

Türkiye’nin bir çok yerinde olduğu gibi Antalya’da da “korunan alanlarla ilgili yapılan değişiklikler” Düzlerçamı ormanlarının geleceğini şekillendiriyor. Kamuoyunun bilgisi dahilinde olmayan bu düzenlemelerde “kamu yararı” mı yoksa özel şirketlerin yararı mı olduğu konusu tartışılmaya başlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan , Gürel Şirin, “Ormanların korunmasını ilke edinen bir dernek olarak Oomanlara, YHKGS larına sahip çıkmak için bir araya geldik. “ dedi.

Statüleri indirildi
Hüsrev Özkara, Güver Kanyonu Tabiat Parkının içinde yer aldığı YHGS aynı zamanda Termessos Milli Parkı olan bölgenin planlarını anlattı. 16.10.2015 tarihinde 1 milyon 800 bin hektar YHGS nın iptal edildiğini ifade eden Özkara , “600 bin YHKS yok edildi. Düzlerçamında 28.972 hektar YHGS alanı var. “ dedi.

YHGS niteliğinin iyi bir koruma statüsü olduğunu belirten Özkara, “Son rakamlara göre 1273 adet “korunan alan” nın statüsü kaldırıldı. Doğal SİT ler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan TVK( Tabiat Varlıkları Komisyonu) da dereceleri düşürülerek yeniden belirlendi. Bu alanlar “kontrollü kullanım, hassas kullanım “gibi statülere indirildi.

Toplantıda söz alan Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Çekiş, 2002 yılında Güver Kanyonunun Milli Parka dahil edilmesi için uğraş verdiklerini vurgulayarak, “ 2005 yılında YHKS lar Kara avcılığına açıldı” dedi.

Mustafa Kemal Yalınkılıç ise Milli Parklara Güver kanyonuna teleferik yapılması konusunda teklif geldiğini ancak kabul etmediklerini anlattı.

Planlar güncel değil
Orman Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Müdürlüğü adına toplantıya katılan Orman Mühendisi Güray Çayır ise, Güver Kanyonu Tabiat parkı ile ilgili projelerin daha önce yapıldığını , güncel olmadığını, Alageyiklerin Eşen adasındaki Üretim istasyonundan taşınalı on yıl geçtiğini, Alageyiklerin daha iyi bir ortama taşınmasının doğru bir karar olduğunu belirtti. Düzlerçamı Ormanlarının “tabiat parkı” olmaktan 2007 yılında çıkarıldığını ifade eden Çayır, “1/25 binlik planlar yapılırken YHGS ile ilgili kurum görüşü bildirdik. Antalya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve 9 Ekim 2017 de Büyükşehir Meclisinden geçen planlar bizde yok.” şeklinde konuştu.

Planlar arasında tutarsızlık var
Birsen Tanyeri, planlarla ilgili sunum yaparak, “25 binlik planların açıklama raporunda her ne kadar “korunan alanlar plan dışı bırakılmıştır” denilse de Orman alanlarının belirli bölgelerde plan dahilinde olduğu gösterilmiştir. Yapılan planlar, alt bölgede (Aşağıkaraman) yer alan yerleşim ve korunan alanlarla bir bütün lük oluşturuyor. Antalya’nın içme ve kullanma suyu koruma havzası zarar görebilecektir. Ekosistemin bozulmasından endişe duyuyoruz. YHGS, yapılacak herhangi bir projeden olumsuz etkilenecektir. , Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 100 binlik ÇDP ile Büyükşehir Belediyesince yapılan 25 binlik planlar arasında görülen tutarsızlıklar belgelerle ortaya konuldu. “ dedi.

Ahmet Hüsrev Özkara, orman alanlarında sadece Devlet kurum ve kuruluşlarının plan yapabileceğine dikkat çekerek, “ Ancak YHKGS ları önemli doğa alanlarıdır ve korunmalıdır. Bu alanlar ile ilgili plan yapma yetkisi tamamen Orman Bakanlığı’na aittir” dedi.

Mücadeleyi büyüteceğiz
Tuncay Neyişçi, asıl olanın yaban hayata, o rmanlara hep birlikte sahip çıkmak olduğunu ve bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

Birsen Tanyeri, bugüne kadar HES lere karşı nasıl mücadele verildiyse halkla beraber Düzlerçamı ormanlarına ve YHGS sahalarına, nesli tükenmekte olan Alageyiklere sahip çıkacaklarını bunun için her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını belirttiler.

Toplantıda; Düzlerçamı Ormanlarının YHGS olarak korunmasının ve Milli Parka dahil edilmesinin  altı çizilerek, “ Alageyikler yaşamalı ve yaban hayat sonsuza kadar özgürce sürmeli. Güver Kanyonu bugüne kadar olduğu gibi gelecek kuşaklara olduğu gibi bırakılmalı. Halkla birlikte bu alanları korumak için mücadelemizi büyüteceğiz.” vurgusu yapıldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here