Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri önü CHP ve HDP’li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını protesto ettiler.

Attalos Meyda’nında toplanan Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez okudu.

“Meclisi tümden işlevsizleştirmeye, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik sistematik yönelimlerine, baskılara karşı boyun eğmeyeceğimizi belirtiyoruz.” diyen Sönmez, sadece koronavirüse karşı değil faşizm salgınına karşı da mücadeleyi birlikte yürüteceklerini söyledi.

İktidar, parlamenter rejimin ortadan kaldırılmasına yönelik en ciddi girişimini anayasa değişikliği ile yeni rejime geçişte yapmıştı. O günden bugüne Saray dışındaki tüm kurum ve kuruluşları sembolik düzeye indirme, etkisizleştirme, “demokratik sistem işliyor” algısı yaratmaya yönelik vitrinlik malzemeye dönüştürme çalışmasına olanca hızıyla devam ediyor.

Bir taraftan cezasız bırakılan suçlar, ağır hukuksuzluklar, kayırmacılık, çıkarcılığın tüm değerleri yok sayması, siyasette ötekileştirici üslubun pervasızlığı dayatılırken, diğer taraftan halkın seçip Meclis’e gönderdiği milletvekillerinin vekillikleri düşürülüp gece yarısı gözaltına alınıyorlar
Organize suç örgütü yöneticilerini serbest bırakanlar, cezaevlerini siyasetçilerle, gazetecilerle doldurmaya devam ediyorlar.

İktidar bloku, siyaset üretemedikçe, işsizliği önleyemedikçe, topluma umut veremedikçe daha da otoriterleşerek tek adam rejimini sağlamlaştırmanın adımlarını atıyor. Ekonomi bu haldeyken kendi kitlesini muhafaza edebilmenin en kolay yolu olarak bu yönelimi görüyor.

İktidar yine bu süreçte demokrasiden yana tutum alacak örgütlü yapıları, emek ve meslek örgütlerini işlevsiz kılmak için her platformda önemli adımlar atıyor. Bütün bu hamleleri yaparken gerilimden medet umarak kutuplaşmayı derinleştirmek istiyor.

Ülke olarak en zorlu süreçlerimizden olan içinden geçtiğimiz salgın sürecinde her kesimi gözeten kararlar alması gereken Meclisi tatil ederek tüm kararları Saray’dan alan iktidar, Meclis açılır açılmaz yine Saray’dan geldiği söylenen talimatla muhalif parti üyesi üç milletvekilin vekilliğini düşürerek sadece Meclise değil seçme ve seçilme hakkına da büyük bir darbe indirmiş oldu.

Milyonlarca vatandaşımızın iradelerini temsil eden üç milletvekilinin vekilliklerini düşürmek onlara oy vermiş vatandaşlarımızın seçme haklarının ayaklar altına alınması, oylarının çöpe atılmasıdır.

Daha önce seçilmiş belediyelere kayyumlar atayarak halkın demokratik iradesini yok sayan anlayış şimdi de milyonlarca halkın oy vererek seçtiği milletvekillerinin mazbatalarını ellerinden almıştır. Kayyum uygulaması iktidar tarafından yönetim biçimi haline getirilmiştir.

CHP ve HDP’li üç milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesi sadece onlara oy vermiş vatandaşlara değil asgari demokratik değerleri savunan, bunlara inanan tüm kesimlere yönelik bir saldırı ve saygısızlıktır.

Halkın seçtiği temsilcilerinin saray talimatıyla ve AKP yargısı eliyle haksız, hukuksuz bir şekilde Milletvekilliklerinin düşürülmesi halkın iradesine, demokrasiye darbedir. Tarih göstermiştir ki egemen güçler ne yaparlarsa yapsınlar sonunda demokrasiden, hak ve özgürlüklerden yana olanlar kazanmıştır. Demokrasi için mücadele edenler kazanmıştır.

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, buradan iktidarı uyarıyor, Meclisi tümden işlevsizleştirmeye, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik sistematik yönelimlerine, baskılara karşı boyun eğmeyeceğimizi belirtiyoruz.

Halklarımız ve emekçiler iradelerine sahip çıkacak, yüzyıllarca süren mücadelenin ve bedeller ödenerek kazanılmış demokratik değerlerin bir çırpıda ortadan kaldırılmasını kabul etmeyecektir. Gerilim ve kutuplaştırma siyasetine geçit vermeyecek, eşitlik ve özgürlük temelinde birlikte yaşamı savunmaya devam edecektir. Sadece koronavirüse karşı değil faşizm salgınına karşı da mücadeleyi birlikte yürütecektir

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here