Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, HDP’ye kapatma davası ile Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptı.

‘Halkın iradesi gasp edilemez,’ yazılı pankart açan Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri adına açıklama metnini Semra Yeşilyurt okudu.

Yeşilyurt, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin, insan hakları savunucularını baskı altına alma çabası olduğunu söyledi. Vekilliğin düşürülmesinin Gergerlioğlu’nu seçen halkın iradesine saldırı olduğunu vurgulayan Semra Yeşilyurt, “Gergerlioğlu hiç kimse arasında ayrım yapmadan yürüttüğü kararlı ve dirençli insan hakları mücadelesiyle toplumun tüm kesimlerinin saygısını kazanmıştır. Milletvekilliğinin düşürülmesi halkın iradesini yok saymaktır” dedi.

HDP’ye yönelik kapatma davasını da eleştiren Yeşilyurt, şunları söyledi:
“Ülkemiz kapatılan parti mezarlığına bir yenisinin eklenmesini hak etmemektedir. Bu adım Kürt sorununun demokratik yollarla çözümüne, barış içinde bir arada yaşam zeminlerine de büyük bir darbe vuracak, çözümsüzlüğü, toplumda etnik temelde bölünmeyi derinleştirmeye hizmet edecektir.”

Sivil Darbeye Karşı Halk İradesini, Demokrasiyi Savunacağız!
Değerli basın Emekçileri AKP iktidarı uyguladığı politikalarla hem ekonomik olarak hem de siyasal olarak ülkeyi uçurumun kenarına getirmiş ve attığı adımlarla insan hak ve özgürlüklerini, demokrasiyi talep edenlere yönelik her türlü sindirme ve şiddet yöntemini kullanmıştır.
17 Mart 2021 tarihinde, Tek Adam Rejiminin bekası ve iktidar uğruna halkın iradesini yok sayan, demokrasi ve adalet ile bağdaşmayan çok tehlikeli iki adım daha atmıştır.
Birincisi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında siyasallaşan yargı eliyle bir tweet gerekçe gösterilerek önce suç icat edilmiş, ardından ceza verilmiş ve verilen kesinleşmiş yargı kararı hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilerek okunmuş, milletvekilliği düşürülmüştür.
Hem bir hekim hem de bir insan hakları savunucusu olarak her zaman hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi için mücadele eden, milletvekili seçilmesinin ardından da kararlı bir şekilde hak savunuculuğundan geri adım atmayan Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi, insan hakları savunucularını baskı altına alma çabasından başka bir şey değildir.
Biliyoruz ki; Sevgili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de görev aldığı dönem boyunca KHK’lar ile mağdur edilenlerin, cezaevinde, karakolda işkence ve kötü muameleye maruz kalanların, sosyal ve kültürel hakları yok sayılanların sesi olduğu için cezalandırılmak istenmiştir.
İşlerine geldiğinde “Anayasa Mahkemesine saygı duymuyor, kararını tanımıyorum” ya da “Danıştay aldığı kararla bombanın pimini çekmiştir” gibi söylemlerle en üst düzeyde yargıya savaş açanların şimdi “yargı sürecine saygı duyulmalıdır” demeleri talimatın sahibi olmalarını gözlerden kaçırmaya yöneliktir.
Vekilliğin düşürülmesi sadece Sayın Gergerlioğlu’na değil onu seçen halkın iradesine saldırı ve saygısızlıktır. Anayasal hakların bu tür hukuksuz ve meşru olmayan yollarla ortadan kaldırılmasıdır.
İşkence vakalarını, özellikle de çıplak arama gibi insanlık dışı uygulamaları gündeme getirmesiyle iktidarın saldırısına maruz kalan Sayın Gergerlioğlu hiç kimse arasında ayrım yapmadan yürüttüğü kararlı ve dirençli insan hakları mücadelesiyle toplumun tüm kesimlerinin saygısını kazanmıştır. Milletvekilliğinin düşürülmesi halkın iradesini yok saymaktır.
Değerli basın emekçileri ikinci adım ise zamanlaması, içeriği ve hedefi önceden planlanmış olan HDP’ye yönelik kapatma davası ile atılmıştır.
Ülkemiz kapatılan parti mezarlığına bir yenisinin eklenmesini hak etmemektedir. Bu adım Kürt sorununun demokratik yollarla çözümüne, barış içinde bir arada yaşam zeminlerine de büyük bir darbe vuracak, çözümsüzlüğü, toplumda etnik temelde bölünmeyi derinleştirmeye hizmet edecektir.
Ancak iktidar girdiği demokrasi karşıtı bataklıktan hala medet ummakta, sivil darbe mekaniği ile iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Bu tür darbe uygulamalarıyla korku dalgası yaratılmaya, seçme ve seçilme hakkı ortadan kaldırılmaya, tüm muhalif kesimlere gözdağı verilmeye çalışılmaktadır.
AKP+MHP ittifakının iktidarda kalma dışında bir gündemi ve amacı yoktur. Bu uğurda akla gelebilecek, gelmeyecek her türlü yol ve yöntem planlanmakta, yeri geldiğinde hayata geçirilmektedir. Parti kapatmayı zorlaştırmakla övünenler, mesele kendi bekaları olunca toplum açısından son derece tehlikeli sonuçlar üreteceği açık kararların emrini vermekten geri durmamaktadır.
Halkın iradesine, seçme ve seçilme hakkına, bir arada yaşam iradesine, demokrasiye yönelik bu saldırıya, kapatma girişimine karşı demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri, hukuku, bir arada yaşamı, eşitliği savunmaya devam edeceğiz. Sivil darbe uygulamalarına cevabımız daha fazla dayanışma ve birlikte mücadeleyi yükseltmek olacaktır.

Halkın iradesi gasp edilemez

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here