Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin AKP tarafından saldırı altında olması Antalya Kadın Platformu tarafından Üçkapılar’da yapılan basın açıklaması ile protesto edildi.

Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine yönelik ifadelerine ilişkin tepkiler sürüyor. Antalya Kadın Platformu üyeleri, “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun yaşatır, haklarımızdan vazgeçmiyoruz” dedi.

“İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun Yaşatır, Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz” pankartı açan Antalya Kadın Platformu üyeleri sırasıyla aşağıdaki açıklamaları okudular.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ;

 SADECE BARIŞ ZAMANI DEĞİL, SİLAHLI ÇATIŞMA DURUMUNDA DA KADINLARIN ŞİDDETE MARUZ KALMAMASININ GÜVENCESİDİR.

 18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZ ÇOCUKLARINI DA KAPSAR

 İKİNCİL MAĞDURİYETLERİN YAŞANMAMASINI TEMİNAT ALTINA ALIR.

 KADINLARIN GÜÇLENMESİ VE EKONOMİK BAĞIMSIZLIKLARINI KAZANMASINI ÖNCELER.

 KADINA KARŞI ŞİDDET HALİNDE ARABULUCULUK UZLAŞMA GİBİ ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARINI YASAKLAR.

 SORUŞTURMA VE YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA ŞİDDET GÖREN KADININ DURUŞMA SALONLARI, KOLLUK BİNALARI VESAİR ORTAMLARDA FAİLLE TEMASTAN KAÇINMASINI, FAİLİN BULUNMADIĞI ORTAMDA DİLLENİLMESİNİ MÜMKÜN KILAR.

 KADINA KARŞI ŞİDDETİN, KADINLARA KARŞI BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ VE AYRIMCILIK OLDUĞUNU KABUL EDER.

 KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETE KARŞI KORUNMASI İÇİN GEREKLİ OLAN ÖZEL TEDBİRLERİ, AYRIMCILIK OLARAK SAYMAZ.

 KADINLARA KARŞI ŞİDDET UYGULANMASIYLA MÜCADELEDE AKTİF BİR ROL OYNAYAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÇALIŞMALARININ HER DÜZEYDE TAKDİR EDİLMESİNİ VE DESTEKLEMESİNİ VE BU KURULUŞLARLA ETKİLİ BİR İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ TEŞVİK EDER.

 TÜM ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA VE ÇOCUKLARINA UZMANLIK GEREKTİREN KADIN DESTEK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINI, MAĞDURLARA, VE ÖZELLİKLE KADIN VE ÇOCUKLARA, KALACAK GÜVENLİ YER SAĞLAMAK ÜZERE UYGUN, YETERLİ SAYIDA KOLAYCA ERİŞİLEBİLİR BARINAKLAR OLUŞTURULMASINI TEMİN EDER.

 ZORLA GERÇEKLEŞTİRİLEN EVLİLİKLERİN GEÇERSİZ VE HÜKÜMSÜZ KILINABİLMESİNİ VEYA SONA ERDİRİLMESİNİ TEMİN EDECEK YASAL VEYA DİĞER TEDBİRLERİN ALINMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜKLER.

 ISRARLI TAİBE KARŞI KORUMA SAĞLAMAYI GÜVENCELER.

 ŞİDDET EYLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDEN SONRA BAŞLATILAN CEZA DAVALARINDA KÜLTÜR, TÖRE, DİN, GELENEK VEYA SÖZDE “NAMUS”UN GEREKÇE OLARAK ÖNE SÜRÜLMESİNİ YASAKLAR.

6284 SAYILI KANUN

*6284 sayılı kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 *Bu Kanunun uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here