Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şubesi SGK emekçilerine dönük hak gasplarına son verilmesi ve ikramiyelerin ödenmesi talebiyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi. SGK Antalya İl Müdürlüğü önünde biraraya gelen  BES üyeleri adına konuşan Şube Başkanı Mustafa Ayar; “2013 yılı içerisinde 666 sayılı KHK ile işkolumuzda birçok kurumda büro emekçilerinin fazla mesai, ek ödeme, ikramiye, vekâlet ücreti v.b kalemlerde yapılan düzenlemeler ile yıllık 5000 ila 10000 TL arasında kayıpların yaşanmasına neden olunmuştur.” dedi.

“Kararnamenin bazı maddelerine ve kamu emekçilerinin mali haklarını düzenleyen kısımlarına anayasaya aykırılık gerekçesiyle ana muhalefet partisi tarafından iptal davası açılmış, Anayasa Mahkemesinin 10.10.2013 tarihinde yayınlanan gerekçeli kararıyla; kurumların teşkilat kanunlarında belirlenen döner sermaye payı, ikramiye, ek ödeme, vekâlet ücreti gibi ödemelerin kaldırılmasını getiren kararname hükümlerini iptal etmiştir.” diyen Ayar “Anayasa Mahkemesi’nin yayınlanan gerekçeli kararına göre SGK emekçilerinin ikramiyelerinin ödenmesi önünde hiçbir engel kalmamıştır, kurum müfettişlerine bugüne kadar ödenen ikramiyeler ayrımsız tüm SGK emekçilerine ödenmeli, yine fatura/reçete veya sağlık kurulu çalışanları ile süpervizör, muhasebe yetkilisi v.b çalışanlara ödenen ilave ek ödemelerde ayrımcı uygulamaya derhal son verilmelidir” dedi. “ şeklinde konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here