ÖDP Antalya İl Başkanı Zeynel Ergen bir açıklama yaparak sağlık emekçilerinin 17 Nisan 2013 Çarşamba günü yapacakları Greve destek verdiklerini söyledi.

AKP iktidarı döneminde sağlığın paralı hale gelmesiyle sağlık emekçilerine  yönelik şiddetin arttığını ifade eden Ergen, herkesi sağlık emekçilerinin bu haklı grevini desteklemeye ve sahip çıkmaya çağırdı.

Hastaneme ,Doktoruma ,Sağlık Çalışanıma Dokunma….

“Artan şiddet, sağlık hizmeti verilmesini kesintiye uğratmakta ve tüm sağlık çalışanlarının gelecek ile ilgili beklentilerini azaltarak, çalışma isteğini yok etmektedir.” diyen Ergen, “Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi  Antalya’da da , her hastane ve sağlık  Ergiriminde tüm sağlık çalışanları artan şiddeti ve alınmayan önlemleri protesto etmek üzere seslerini yükseltecek, şiddete neden olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı mücadele kararlılığını gösterecekler. ÖDP olarak bizlerde  sağlık emekçilerinin yanında olacağız” dedi.

Sağlık’ ta ticaret ölüm getirir….

AKP; daha fazla kâr hırsıyla, esnek-kuralsız çalışmayı dayatıyor, kapitalist işletmelerde uygulanan “parça başı” mantığı ile hekimleri daha fazla hastaya bakmaya zorluyor. İnsan sağlığını riske atıyor, hastaları mağdur ediyor. AKP; Özel hastane ve sağlık kurumlarının lisanslarının açık arttırmayla satılmasını planlıyor. Muayenehane açma ruhsatının bile ihaleyle satılabileceği düzenlemelerin önünü açıyor. AKP; sağlığı piyasa koşullarına terk ederek, kamu denetiminden yoksun bir şekilde yurttaşların hayatını riske atıyor, halkı yüksek muayene ücretlerine mahkûm ediyor.

 

HASTANEME, DOKTORUMA, SAĞLIK ÇALIŞANIMA DOKUNMA….

Sağlık hizmeti sunmak için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları AKP’nin sağlıkta yıkım politikalarına isyan ediyor. Sağlık çalışanları 17 Nisan Çarşamba günü ülkenin dört bir yanında üretimden gelen güçlerini kullanarak greve gidiyorlar.

Sağlık çalışanları biz yurttaşlarında sağlığını tehlikeye atan;

-Gittikçe ağırlaşan işgücü ve angaryaya,

-Esnek, kuralsız ve baskı altında çalıştırılmaya,

-Çalışanları birbirine düşüren ve hastaların sağlığını riske atan performans sistemine,

-İş güvencesinin tamamen ortadan kaldırılmasına,

-Hükümetin, sağlık sektörünün sorunlarını çözmek bir yana, yurttaşları sağlık çalışanlarına karşı kışkırtarak ölüm ve yaralanmalara neden olmasına.. isyan ediyor.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi olarak, tüm yurttaşlarımızı sağlık çalışanlarının bu haklı grevini desteklemeye ve sahip çıkmaya çağırıyoruz.

AKP’NİN İKTİDARI DÖNEMİNDE; SAĞLIK PARALI HALE GELDİ…..

Daha dün Edirne’de Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kanser tedavisi gördüğünü söyleyen ve ilaçlarının temini için yardım isteyen genç kıza dilenci muamelesi yaptı.

Yurttaşları kul olarak gören, onların yaşamsal ihtiyaçlarını sadaka müessesiyle karşılamayı prensip edinen AKP hükümeti temel haklarımıza saldırmaya devam ediyor. Bakanın son davranışı, kamusal hizmetleri tasfiye ederek, sosyal devletten uzaklaşan hükümetin insanlıktan ne anladığının çıplak ve acı bir örneğidir.

Oysa 2002 yılında ‘SAĞLIKTA REFORM’ iddiası ilen iktidara gelen AKP, 2013 yılı itibarı ile sağlık alanını tam bir enkaza çevirdi. Sağlık Bakanlığı icracı olmaktan çıkartıldı,

Sosyal güvenlik primi kesintilerine rağmen, şimdilik 11 kalem sağlık hizmetinde ek ücret ödüyoruz. İlaçta ise muadili ilaç adı altında fark ücreti ödüyoruz. Hastaneye ödediğimiz muayene ücreti ile birlikte ilaç için ödediğimiz fark ücreti ilacın kendi fiyatına yaklaşıyor.

AKP; daha fazla kâr hırsıyla, esnek-kuralsız çalışmayı dayatıyor, kapitalist işletmelerde uygulanan “parça başı” mantığı ile hekimleri daha fazla hastaya bakmaya zorluyor. İnsan sağlığını riske atıyor, hastaları mağdur ediyor. AKP; Özel hastane ve sağlık kurumlarının lisanslarının açık arttırmayla satılmasını planlıyor. Muayenehane açma ruhsatının bile ihaleyle satılabileceği düzenlemelerin önünü açıyor. AKP; sağlığı piyasa koşullarına terk ederek, kamu denetiminden yoksun bir şekilde yurttaşların hayatını riske atıyor, halkı yüksek muayene ücretlerine mahkûm ediyor.

AKP SAĞLIK ALANINDA YENİ ZENGİNLER YARATIYOR…

AKP; hazine arazileri tahsis ederek, “Şehir Hastaneleri” (Entegre Sağlık Kampüsleri) kurulmasını planlıyor. Özel sektöre yaptırılan, Bu hastaneler için sağlık bakanlığı kira ödeyecek. Sağlık hizmetini taşeron şirketler yapacak.

Kent içerisinde bulunan hastane arsaları, TOKİ’ye devredilerek Alışveriş Merkezleri(AVM) veya lüks konut olarak tasarlanıyor. Tıpkı 25 Kasım stadyumunun TOKİ’ye devredilerek AVM yapılmak istenmesi gibi.

AKP DÜZENİNİ YIKALIM…TÜRKİYEYİ YENİDEN KURALIM……..

Oysa ödediğimiz vergilerle herkese eşit, parasız nitelikli sağlık hizmeti vermek mümkün. Sağlıklı yaşamak temel bir haktır, sağlık hizmeti ticari değil, insanidir. Sağlık hizmeti vermek devletin zorunlu görevleri arasındadır, piyasa ilişkilerine devri asla kabul edilemez.

AKP MASALDI MASAL BİTTİ….. ŞİMDİ HALK KONUŞACAK…AKP’Yİ YIKALIM…TÜRKİYEYİ YENİDEN KURALIM……..

15 Nisan 2013

Zeynel Ergen

ÖDP Antalya İl Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here