Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dev-Sağlık- İş üyesi sağlık işçileri 25 Mart’ta

yapılacak olan hizmet alım ihalelerinin hukuksuz olduğu söyleyerek 25 Mart 2013 günü iş bırakma eylemi yapacak,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde  hizmet ihaleleriyle çalıştırılan bütün işçilerin “muvazaalı” “hileli” olarak çalıştırıldıklarını tespit etmiş olmasına ve bu tespit mahkeme kararıyla onaylanmış olmasına rağmen Üniversite yönetimi 25 Mart günü yeni bir hizmet alım ihalesi yapmaya ve kendi işçilerini bu ihale ile taşeron firmalara pazarlamaya hazırlanıyor.

Üniversite yönetiminin 25 Mart’ta yapmayı planladığı ihale haksız olduğu gibi hukuk dışı olduğunu belirten sağlık işçileri 25 Mart 2013 günü iş bırakma eylemi yapacak,

Konuyla ilgili yapılan açıklama

‘Bugün bir kez daha haklarımızı, iş ve yaşam güvencemizi savunmak; haklarımızı yok sayan üniversite yönetimini uyarmak için bir aradayız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hastanemizde hizmet ihaleleriyle çalıştırılan bütün işçilerin “muvazaalı” “hileli” olarak çalıştırıldıklarını tespit etmiş olmasına rağmen ve bu tespit mahkeme kararıyla onaylanmış olmasına rağmen Üniversite yönetimi 25 Mart günü yeni bir hizmet alım ihalesi yapmaya ve kendi işçilerini bu ihale ile taşeron firmalara pazarlamaya hazırlanıyor.

Oysa bizler biliyoruz ki üniversitemizde yapılan hizmet alım ihalelerinin tamamı haksızdır, hukuksuzdur. Yasa dışı uygulamalarla biz sağlık işçilerinin iş güvenceleri yok edilerek taşeron firmaların rantına rant katılmaktadır.

Buradan üniversite yönetimini bir kez daha uyarıyoruz:

Bu hastanede şirketler aracılığıyla çalıştırılmakta olan bütün işçiler, temizlik işçileri, hasta bakıcılar, sekreterler, garsonlar, aşçılar, bahçıvanlar, danışmalar SAĞLIK İŞÇİLERİYİZ.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kararı ile Hastanemizde yapılan ihalelerin hukuksuz olduğu ve bizlerin, ilk işbaşı yaptığımız tarihten itibaren üniversitenin işçileri olduğumuz belgelenmiştir. Bu karar gereği hastanemiz hizmet alım ihalelerinin derhal feshedilerek SGK ve bakanlık tescillerimizin Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü üzerinden yapılması gerekmektedir.

Üniversite yönetiminin 25 Mart’ta yapmayı planladığı ihale haksız olduğu gibi hukuk dışıdır.

Bizler yıllardır bu hastaneye emek veren işçiler olarak geleceğimizin ihale masalarında pazarlanmasına izin vermeyeceğiz.  Bir kez daha, yapılan bu ihalelerin hukuksuz olduğunu ve gerekli tüm girişimlerin sendikamız tarafından yapılmakta olduğunu ifade ediyor, tüm sağlık çalışanlarına tek ve eşit statü ve güvenceli iş talebimizi yükseltiyoruz. Üniversite yönetiminin ihaleyi iptal etmediği koşullarda 25 Mart’ta da eylemde olacağımızı buradan kamuoyuna duyuruyoruz.’

BAKANLIK KARARI UYGULANSIN GÜVENCELİ ÇALIŞMAK İSTİYORUZ!

SAĞLIKTA TAŞERON OLMAZ İNSAN İHALEYLE ÇALIŞTIRILAMAZ!

ASGARİ DEĞİL AZAMİ YAŞAMAK İSTİYORUZ!

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!

Dev Sağlık İş Antalya Bölge Şubesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here