Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi’nin “AKP müfredatına aydınlanma müdahalesi” başlıklı etkinlik Değirmenönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını soL yazarı Doç. Dr. İlker Belek yaptı. Türkiye’nin gerici bir saldırı altında olduğunu ve eğitim sisteminde de bu kuşatmanın giderek arttığını belirten Belek, “somut olarak ne yapabiliriz?” ve “hukuksal sürece nasıl katkı koyabiliriz?” sorularını sordu.

İlker Belek’in açılış konuşmasının ardından söz alan eğitim emekçisi, AKP’nin gerici kuşatmasına ilişkin bir sunum yaptı.

4+4+4 sistemi ile palazlanan gericileşme ve piyasalaşmanın eğitim alanındaki boyutlarının incelendiği sunumda, kapitalizmde “eğitim ne işe yarar?” sorusunda iki temel amaç olduğunu belirterek bunları; mevcut sistemin ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmek ve mevcut sistemi sürdürmek için toplumun bütününe yönelik ideolojik hegemonyanın oluşturulması olarak sıraladı.

Sunumda, AKP ‘nin “kindar ve dindar nesiller yetiştirmek” argümanına dikkat çekilirken, rejimin, piyasacılık ve gericiliğin tüm toplumsal alanlarda yaygınlaşması, kurumsallaşması ve yasallaşması anlamına gelip buna uygun bir eğitim sistemi kurmak istendiğinin amaçlandığı ifade edildi.

Türkiye’de laikliğin tamamen bitirildiği, toplumsal yaşamın dinselleştirilmesi yönünde daha ileri adımlar atıldığı ve eşitsizliğin ve adaletsizliğin din yoluyla topluma nüfus ettirilmeye çalışıldığının ifade edildiği sunumda, eğitim alanını bu doğrultuda AKP’nin bir talim alanı olarak kullandığının vurgusu yapıldı. Sunumda, genç nesillerin geleceksizleştirilmesine karşı laiklik mücadelesinin yükseltilmesi, dinin toplumsal alandan arındırılması için mücadele etmek gerektiği vurgulanırken, gericiliğin emperyalizm ve sermaye ile ilişkisinin ifşa edilmesinin öneminin altı çizildi.

Eğitim emekçisinin ardından tekrardan sözü alan İlker Belek konuşmasına “Birincisi Türkiye’de laiklik AKP tarafından bitirilmiştir” diyerek başladı.

“1923 Cumhuriyeti AKP tarafından yıkılmıştır ve fakat AKP yıktığı cumhuriyetin yerine yeni bir şey koyamamıştır” diyen Belek, “Yerine koymaya çalıştığı sistem ise dini-islami-Selefi bir yönetim sistemidir. Fakat AKP’nin 15 yıllık tahribatına rağmen ülkenin yarısı bu duruma direnmektedir ve AKP’nin kabul ettirme şansı da yoktur. Baskı ile kabul ettirmeye çalışabilirler ama yapacaklarının hiçbiri toplumun yarısını ikna etmeye yetmez aksine politize eder. Bu süreçte ‘sol’ olarak ifade edilebilinecek kanallar büyük hatalar yapmıştır; ‘laiklik tehdit altında değildir’, ‘türbana özgürlük’ gibi eylemlerini bu hatalara örnek verebiliriz” ifadelerini kullandı.

İlker Belek sözlerine şöyle devam etti:

Cumhuriyet neydi monarşiye, şeriata karşı kazanılan bir savaştı. Fakat şimdi Cumhuriyet yıkıldığı için bize armağan ettiği kazanımlar kaybedilmiş oldu. Sonuç olarak Laikliği inşa etmek bir rejim sorunudur, fakat hangi rejimde? Bir daha kaybetmeyeceğimiz siyasal bir toplumda olması lazım. Tekrar kaybedilmeyecek sistem ise ancak ve ancak sosyalizmdir.

Etkinlikte, Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi’nin başlattığı zorunlu din derslerine karşı dava ve müfredatın iptali için açılan davalarda yer alan veliler de söz aldı. Kendi deneyimlerini paylaşan velilerin yanı sıra Aydınlanma Hareketi adına sürece yardımcı olan avukatlar “nasıl dava açılabileceği” hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak:SoLHaber

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here