Antalya Gençlik Muhalefeti “AKP Döneminde Eğitimde ki Gerici ve Piyasacı Dönüşüm”

başlığıyla Cam Piramit Düden Salonunda bir forum gerçekleştirdi. Formuna katılanlar eğitimde ki piyasacı ve gerici dönüşümü,sorunları ve çözüm yollarını,AKP’ye karşı yürütülecek mücadeleyi tartıştılar. Foruma DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Matoş Gonca, Dev-Turizm-İş Genel Başkanı Mustafa Saffet Yahyaoğlu, Akdeniz Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütmesinden İdris Emektar, SES Antalya Şube Sekreteri Şükran İçöz ve Çocuklarımızın Geleceğine Sahip Çıkıyoruz Platformu adına Yıldız Emektar’da katılarak yaptıkları konuşmalarla destek verdi. Konukların konuşmalarının ardından gençler sorunları ve çözüm yollarını tartıştı. Yapılan konuşmaların ardından oluşturulan sonuç metnini Gençlik Muhalefeti adına Çağla Ünal okudu.

Çağla Ünal “AKP iktidarda ki onuncu yılını da geride bırakıyor. Bu on yıl boyunca Türkiye AKP eliyle yukarıdan aşağıya yeniden yapılanma sürecini tamamlıyor. Bu dönüşüm sürecinde emperyalizme bağımlılığın daha da arttığı neo liberalizmin kurumsallaştığı ve büyüyen yeni bir sermaye sınıfının oluştuğunu görüyoruz. AKP ayrıca toplumu muhafazakar bir hegemonyayla kuşatıyor. İktidar olanaklarıyla yukarıdan cemaat eliyle de aşağıdan bir kuşatma süreci yaşanıyor.  AKP bu kuşatma sürecini devletin faşist karakterini ve bu anlamdaki baskıcı gücünü de yoğunlaştırarak tek adam tek parti rejimine doğru hızla yol alıyor. AKP sivil bir diktatörlüğe doğru hızla yol alırken aynı zaman da yeni Osmanlıcık politikasıyla bölgede emperyal bir vizyon çizmeye çalışıyor. Ancak Ortadoğu denkleminde bakıldığında egemen güçlerin AKP’ye çizdiği görevin bir taşeronluk görevi olduğu açıktır. Bu AKP kurulduğundan beri ona biçilen bir roldür. AKP klasik anlam da sağ muhafazakar bir parti olmanın ötesinde bir misyon partisidir diyebiliriz. Bu misyonda ona düşen görev ABD eksenini Pasik’e kaydırırken Ortadoğu da taşeronluk görevini üstlenmektir. Bu göreve uygun olarak ülkemiz adeta savaş üssü haline getirilmiştir. Kürecik radar üssü, Nato’nun ana karargahlarından birinin İzmir’de olması ve patriot füze sistemlerinin kurulması bunların apaçık kanıtıdır. Yine Suriye ile yürütülen örtülü savaş bu savaş konusunda İsrail ile özür üzerinden varılan mutabakat AKP’nin bu taşeronluk görevini nasıl seve seve yerine getirdiğini gösteriyor” dedi.

Çağla Ünal “AKP tüm değişim ve dönüşüm sürecine ve güçlü iktidar imajına rağmen kırılgan bir yapı üzerinde duruyor. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklar ,emperyalizmin ve kapitalizmin genel kriz hali ülkemizin egemen sınıf ilişkilerinin çelişkili yapısının bir sonucu olarak uzun süre istikrarın korunamayacağı açıktır. Özellikle ekonomik alanda yüksek cari açık ve sürekli sıcak paraya dayalı ekonomik yapının sürdürüle bilmesi imkansızdır. Kaynak yaratma bahanesiyle adeta ülkenin yer altı yerüstü tüm kaynakları hunharca satılmaktadır. Kırılgan ve riskli ekonominin yapısını da emekçilerin sırtına yıkmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle emekçilerin bin bir bedel ödeyip kazandığı hakları yok etme gayreti içerisindedir. Emekçilerin iş güvencelerine dönük saldırılar yakın zamanda artacaktır.

 

Tüm bu yaşanan süreçlerde maalesef toplumda bütünlüklü bir direniş hattı gözükmemektedir. Herkes kendi durduğu yerden AKP’ye karşı mücadele ederken maalesef bu mücadele ortaklaştırılamadığından AKP üzerinde gerçek anlamda bir etki ayartmamaktadır. Suları derleri HES’lere kurban edilenler,erkek egemen zihniyete ve şiddete direnen kadınlar, yüz yıldır yaşadıkları toprakları 2B yasasıyla ellerinden alınacak köylüler,kentsel dönüşümle yerlerinden sürülen yoksullar, parasız,kamusal laik ve anadilde eğitim için mücadele eden üniversite öğrencileri,iş güvencemizi müzakere ettirmeyiz diyen kamu çalışanları,kıdem tazminatıma dokundurtmam diyen işçiler hep mücadele ediyorlar. Ama maalesef birleşik bir mücadele hattı yaratılamıyor. Bu parçalı yapıya karşı AKP top yekün emekçiler saldırmaya devam edecektir. Önümüzdeki günlerde bizleri daha zorlu bir mücadele dönemi bizleri bekliyor. Bu gün mücadeleyi,dayanışmayı,örgütlenmeyi dünden daha çok büyütme zamanıdır.   Şimdi özgürlüğümüz ve geleceğimiz için AKP diktatörlüğüne direnme zamanıdır” dedi.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here