KESK Şubeler Platformu, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen ya da açığa alınan meslektaşlarının göreve iade edilmesi için oturma eylemi gerçekleştirdi.
Attalos Meydanında oturma eylemi yapan KESK üyeleri sık sık Yaşasın İş Ekmek Özgürlük Mücadelemiz, Direne Direne Kazanacağız,sloganları attılar.

Basın açıklamasını KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES Şube Başkanı Devrim Mol okudu.

Devrim Mol, KESK’lilerin dün olduğu gibi bugün de iktidar politikalarına biat etmeyeceğini söyleyerek, “Biz en başından beri birbirimizle yan yana omuz omuzayız. Dayanışmamızla aç kalmadık, kalmayız, açlıkla da terbiye olmayız. Hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören, hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OHAL Komisyonu derhal lağvedilmeli. Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmeli” dedi.

Açıklamanın ardından Barış Akademisyenleri adına Prof.Dr.Erdal Gilgil’de bir konuşma yaptı.

Değerli Basın Emekçileri,

15 Temmuz darbe girişimini Allahın lütfu olarak değerlendirip siyasal hayallerini tamamlamının fırsatına dönüştürenler Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kamu emekçisi tasfiyesini yaparak yaklaşık 130.000 kamu emekçisini ne adli, ne idari hiç bir mekanizma işletilmeden haksız ve hukuksuz bir şekilde işinden, ekmeğinden ettiler.

Ve süreci öylesine ciddiyetsiz bir şekilde yürütüldü ki, hiç evlenmemiş insanların ihraç gerekçesini, eşinin FETÖ okullarında öğretmen, iki çocuğunun da o okullarda okuduğu temeline dayandırıp, akıl almaz hukuksuzluklara imza attılar. Ve aradan neredeyse 4 yıl geçti ve bu haksızlık, hukuksuzluk, ciddiyetsizlik devam etmekte.

Süreç daha da uzasın, adaledete ulaşılamasın diye AİHM’in de ortak olmaktan beis duymadığı, ikiyüzlü bir pazarlığın sonucu, OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu adında ucube bir komisyon oluşturulmuştur. OHAL İnceleme ile, bir idari organa yargı yetkisi verilmiş, yargının da üzerine çıkarılmıştır! Somut hiç bir veriyi inceleme gereği duymayan ancak hayati kararları yaklaşık 4 yıldır beklenen Komisyon, dosyaların %88,5’ini ret etmiştir. İdare Mahkemeleri de, Komisyonun kambumbağa hızını örnek alıp, yıllarca bekletme alışkanlığını devam ettirmektedir. Oyalama, diğer faşizan, hukuk dışı politikalarla da birleşerek işkenceye, cezalandırmaya dönüştürülmüştür.

Bizler bugün burada OHAL Komisyonu derhal lağvedilsin, haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilsin demek için toplandık,

Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi, manevi hak kayıpları derhal karşılansın demek için toplandık,

İşimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz, mücadelemizi her gün her gün daha da büyütüyoruz, büyüteceğiz demek için toplandık,

KHK lar gidecek biz kalacağız, su gibi berrağız, hepimiz geri döneceğiz demek için toplandık,

Zulmünüze biat etmedik, etmeyeceğiz, bizi açlıkla terbiye edemezsiniz demek için, KESK li ihraçlar onurumuzdur sesimizi yükseltmek için toplandık,

Barış istemek suç değildir, barış talebi yargılanamaz demek için toplandık,
Barış Akademisyenleri onurumuzdur, akademi susmadı susmayacak demek için toplandık.

Biz burada geleceğimize, onurumuza sahip çıkıyoruz, yan yana omuz omuza dayanışmayla mücadelemizi büyütüyoruz demek için toplandık.

Kurdukları düzenin bin yıl süreceğini sananlar; aileleriyle birlikte yüzbinlerce insanın anayasal hakkını ellerinden alıp açlık ve sefalete mahkûm ederek sisteme biat ettirilmeye çalışanlardan işledikleri bu insanlık suçlarının hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğimizi ve bu hesabı vermekten kaçamayacaklarını haykırmak için toplandık.

Haksız, hukuksuz ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilinceye, yaşatılan haksızlıkların, nefessiz bırakmayı, sosyal ölü haline getirmeyi amaçlayan politikaların hesabı verilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Su gibi berrağız, Hepimiz geri döneceğiz! KESK li İhraçlar Onurumuzdur.
Yaşasın KESK Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

KESK ANTALYA ŞUBELER PLATFORMU
DÖNEM SÖZCÜSÜ
DEVRİM MOL

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here