Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi (BES) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine  başlanan 2014 Yılı

Maliye Bakanlığı bütçesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

MALİYE BAKANI’NI RAKAMLARLA OYNAYARAK KAMUOYUNU YANILTMAYA DEĞİL GERÇEKLERİ AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUZ!
Antalya Defterdarlığı önünde toplanan BES üyeleri adına konuşan BES Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar “Maliye Emekçilerinin içinde bulunduğumuz yılda yalnızca fazla mesailerin kaldırılmasından kaynaklı yıllık kayıpları 5000 TL’nin üzerindedir. Memur Sen konfederasyonu ile Hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre 2014 yılında maaşlarımızda ortalama 120 TL. artış yapılacaktır. Yapılacak bu artışın vergi diliminde gerçekleşecek artışla elimizden geri alınacağı, dolaylı vergi artışları ve zamlarla mevcut gelirimizin daha da azalacağı ortada iken 2014 yılında enflasyon oranı ne olursa olsun fark olarak maaşlarımıza yansıtılmayacaktır.
Büro Emekçileri Sendikası olarak Maliye Emekçilerinin taleplerini içeren dosyalarımızı TBMM’nde grubu bulunan partilere ilettik. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine çektiğimiz fakslarla taleplerimizi öne çıkartmaya çalıştık”.
Tüm illerde alanlarda olduklarını belirten Mustafa Ayar BES olarak Maliye Bakanlığı’ndan taleplerini şu şekilde sıraladı.
•    Kamuda en düşük maaşın Konfederasyonumuz KESK’in açıkladığı yoksulluk sınırı rakamı olan 3.741 TL seviyesine çıkartılması,
•    Yoksulluk sınırı rakamının en alt vergi diliminden vergilendirilmesi,
•    Konfederasyonumuzun açıkladığı açlık sınırı rakamı olan 1.183 TL üzerinden herhangi bir kesintinin yapılmaması,
•    Ek ödemelerin emekli aylığına esas kazanca dâhil edilmesi,
•    Eşit işe eşit ücret talebimizin karşılanması,
•    Fazla mesai uygulanmasının kaldırılmasından dolayı oluşan gelir kayıplarımızın karşılanması,
•    Bakanlıktaki ayrımcı uygulamalar ile il içi ve il dışı rotasyon uygulamalarına son verilmesi,
•    Tüm illerde servis taleplerimizin yerine getirilmesi,
•    Fiili olarak genel idari hizmetlerde çalışan yardımcı hizmetlilerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi,
•    Toplu sözleşme ve grev hakkının önündeki fiili engellerin kaldırılması,
•    Kamuda istihdam edilen 4/B, 4/C, 50/D, taşeron, kapsam için, kapsam dışı vb. gibi farklı statülerdeki kamu emekçileri 4/A statüsüne geçirilerek güvenceli olarak çalıştırılmalı, taşeron ve sözleşmeli çalışma yasaklanmalıdır.
Mustafa Ayar AKP hükümetini de uyararak; “Taleplerimiz için Maliye Bakanlığını ve Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz!Taleplerimize kulaklarınızı tıkamayın. Büro Emekçileri Sendikası olarak taleplerimizdeki kararlılığımızı 2014 yılı bütçesi TBMM Genel Kuruluna geldiğinde yapacağımız grevle bir kez daha ortaya koyacağımızı buradan kamuoyu ile paylaşıyor, tüm Maliye Emekçilerini taleplerimiz için mücadele etmeye davet ediyoruz” dedi.

BASINA VE KAMUOYUNA
MALİYE BAKANI’NI RAKAMLARLA OYNAYARAK KAMUOYUNU YANILTMAYA DEĞİL GERÇEKLERİ AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUZ!
2014 yılı bütçe görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte maliye emekçileri olarak ülke genelinde alanlardayız. Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Maliye Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor. 2014 yılı bütçe sunumunda adeta bir Türkiye güzellemesi yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şaha kalkan Türkiye ekonomisinde emekçileri enflasyona ezdirmediklerini, eğitime ve sağlığa bütçeden yüksek pay ayırdıklarını, IMF’ye borcumuzun bittiğini hatta IMF’ye borç verebilecek duruma geldiğimizi, 2014 yılı bütçesinin en çevreci bütçe olduğunu vb. uzun uzun anlattı.
Maliye Bakanı’nın çizdiği Türkiye Tablosu ile bu ülkede yaşayan emekçilerin Türkiye’si arasındaki farkı cennet ve cehennemle kıyaslamak asla bir abartı olmayacaktır.
Büro Emekçileri Sendikası olarak özellikle 2005 yılında kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı sürecinin öncesinden bu güne kadar ortaya koyduğumuz yaklaşımlarla Maliye Emekçilerinin taleplerinin sözcüsü olduk, “eşit işe eşit ücret” sloganı bu süreçte adeta BES’le özdeşleşen bir slogan haline geldi. Maliye Emekçileri arasında Gelir-Gider, Uzman olan- olmayan, Eski-Yeni gibi suni ayrımların karşısında bir bütün olarak Maliye Emekçilerinin sesi soluğu olmaya çalıştık. Uyarılarımıza kulak asmayan siyasi iktidar ve bakanlık, gelinen noktada adeta bir yapboz tahtasına dönen Maliye Bakanlığı’nı gittikçe açılması zorlaşan bir kördüğüm haline getirmişlerdir.
Maliye Bakanına göre emekli maaşları bağlanma oranında Türkiye Avrupa’da birinci sıradadır. Maalesef bakanlığını yaptığı teşkilatta on binlerce Maliye Emekçisi emekli olduklarında mevcut maaşlarının 1/3’ünü ancak alabildiklerinden, emekliliği hak ettikleri halde emekli olamamaktadırlar. Evet, Maliye Bakanı kendi çalışanlarının hali böyle iken gözümüzün içine baka baka yalan söylemektedir.
Maliye Bakanı 2010 yılında sendikamızla yaptığı görüşmede Gelir Uzmanları ile Memurlar arsındaki 500 TL farkın fazla olduğunu, ek ödemeleri bir enstrüman olarak kullanıp bu farkı azaltma konusunda sendikamıza söz verirken, daha sonra altında kendi imzasının da olduğu 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aradaki maaş farkını neredeyse 1000 TL’ye çıkararak adeta Maliye Emekçileri ile dalga geçmiştir.
Gelinen noktada ise Maliye Emekçileri onlarca yıldır hizmet verdikleri kurumlarında ötekileştirilerek, itilip kakılan ve itibarsızlaştırılarak adeta bir tasfiye sürecine doğru sürüklenmektedirler.
MALİYE EMEKÇİLERİ HER GEÇEN GÜN DAHADA YOKSULLAŞMAKTADIR!
Maliye Emekçilerinin içinde bulunduğumuz yılda yalnızca fazla mesailerin kaldırılmasından kaynaklı yıllık kayıpları 5000 TL’nin üzerindedir. Memur Sen konfederasyonu ile Hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre 2014 yılında maaşlarımızda ortalama 120 TL. artış yapılacaktır. Yapılacak bu artışın vergi diliminde gerçekleşecek artışla elimizden geri alınacağı, dolaylı vergi artışları ve zamlarla mevcut gelirimizin daha da azalacağı ortada iken 2014 yılında enflasyon oranı ne olursa olsun fark olarak maaşlarımıza yansıtılmayacaktır.
Büro Emekçileri Sendikası olarak Maliye Emekçilerinin taleplerini içeren dosyalarımızı TBMM’nde grubu bulunan partilere ilettik. Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine çektiğimiz fakslarla taleplerimizi öne çıkartmaya çalıştık.
BUGÜN TÜM İLLERDE ALANLARDAYIZ ARTIK YETER DİYORUZ!
Maliye Bakanlığı’nın bütçesi Maliye Emekçilerinin talepleri göz ardı edilerek görüşülemez.
NE İSTİYORUZ!
•    Kamuda en düşük maaşın Konfederasyonumuz KESK’in açıkladığı yoksulluk sınırı rakamı olan 3.741 TL seviyesine çıkartılması,
•    Yoksulluk sınırı rakamının en alt vergi diliminden vergilendirilmesi,
•    Konfederasyonumuzun açıkladığı açlık sınırı rakamı olan 1.183 TL üzerinden herhangi bir kesintinin yapılmaması,
•    Ek ödemelerin emekli aylığına esas kazanca dâhil edilmesi,
•    Eşit işe eşit ücret talebimizin karşılanması,
•    Fazla mesai uygulanmasının kaldırılmasından dolayı oluşan gelir kayıplarımızın karşılanması,
•    Bakanlıktaki ayrımcı uygulamalar ile il içi ve il dışı rotasyon uygulamalarına son verilmesi,
•    Tüm illerde servis taleplerimizin yerine getirilmesi,
•    Fiili olarak genel idari hizmetlerde çalışan yardımcı hizmetlilerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi,
•    Toplu sözleşme ve grev hakkının önündeki fiili engellerin kaldırılması,
•    Kamuda istihdam edilen 4/B, 4/C, 50/D, taşeron, kapsam için, kapsam dışı vb. gibi farklı statülerdeki kamu emekçileri 4/A statüsüne geçirilerek güvenceli olarak çalıştırılmalı, taşeron ve sözleşmeli çalışma yasaklanmalıdır.
Taleplerimiz için Maliye Bakanlığını ve Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz!
Taleplerimize kulaklarınızı tıkamayın. Büro Emekçileri Sendikası olarak taleplerimizdeki kararlılığımızı 2014 yılı bütçesi TBMM Genel Kuruluna geldiğinde yapacağımız grevle bir kez daha ortaya koyacağımızı buradan kamuoyu ile paylaşıyor, tüm Maliye Emekçilerini taleplerimiz için mücadele etmeye davet ediyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here