AnDA (Antalya Dayanışma Akademisi) 2018-2019 yılı açılışının dersi ‘Eşitlik, hak, hukuk’ başlığı altında Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu tarafından verildi.

Eğitim Sen Antalya Şubesi ile birlikte organize edieln etkinlik Antalya Tabip Odası toplantı salonunda yapıldı.

Prof. Dr. Hamzaoğlu, sunumunun sonunda eşitlik kavramına değinirken “gerçek eşitliğin sadece sınıfsız bir toplumda olabileceğini” vurguladı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Çok sayıda kişinin izlediği derste Prof.Dr Onur Hamzaoğlu,  “Hak” başlığında “Türkiye’nin 27 Mayıs 1949 tarihinde kabul etmiş olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25. maddesinde bulunan, ‘Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir’ derken bu hakkın nasıl kullanılacağı ve kim tarafından verileceği belirtilmezken, 26. maddede bulunan “Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur” ibaresi ile burada bir zorunluluk belirtmiştir. Bu örnekte ‘Hak’ cümlesinin nasıl başka şekillerde tanımlandığını görüyoruz. Hak kavramının-talebinin kullanılması konjektürel olarak zorunlu ise, sosyalizmi hedefleyerek kurgulanmalı-kullanılmalıdır, Hak kavramı talebi nitelik ve nicelik bakımından statik olmalıdır” dedi.

Hamzaoğlu sunumunun “Hakkaniyet” bölümünde ise, bu kelimenin yönetenler tarafından “Eşitlik talebimizin yerine konmaya çalışılan bir sözcük” olduğunu ve bunun aldatıcı, yanıltıcı bir cümle olduğunu, buna dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Eşitlik talebinde yanlış kullanılan cümlelerden örnek verecek olursak ‘Herkese sağlıkta fırsat eşitliği’ bu alanda anayasada, ya da kanunlarda hiç kimseye sen şuraya git, şuradan sağlık hizmeti al, ya da şunları yapamazsın denmiyor. Kimin nereden ve nasıl hizmet alacağını kişinin ekonomik yapısı belirliyor. O yüzden doğru talep TTB’nin kullandığı ‘Sağlık için kişi kimliği yeter’ olmalıdır. Günümüzde sağlık hakkı talebimiz olacak ise, sağlık hakkını, fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştiren ve koruyabilen bir toplumsal yaşantı da yaşama hakkı olarak tanımlamalı ve talep etmeliyiz” dedi.

Hamzaoğlu “Eşitlik’ başlıklı sunumunda çeşitli verdiği örnekler sonunda, gerçek eşitliğin sadece sınıfsız bir toplumda olacağını belirtti.

Kaynak:GazeteDuvar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here