Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi (BES);  TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerine ilişkin kamu

emekçilerinin taleplerini dile getirmek için, “ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilmesi,insanca bir yaşam insanca bir ücret güvenli gelecek istiyoruz” diyerek iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sabah erken saatlerde Antalya Defterdarlığı önünde toplanan BES üyeleri sloganlarla hükümeti protesto etti. Greve katılımın yoğun olduğu gözlendi. BES üyeleri daha sonra örgütlü olduğu iş kollarında emekçilerin taleplerini içeren dilekçeleri bakanlıklara göndermek için Soğuksu Postanesine kadar yürüdüler. BES üyeleri yürüyüş boyunca sık sık “savaşa değil emekçiye bütçe, hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır, susma sustukça sıra sana gelecek, zafer direnen emekçinin olacak” şeklinde slogan attılar.

Soğuksu Postanesi önünde BES üyeleri adına konuşan BES Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar “ Bugün günlerden 20 Aralık 2012 bundan tam 18 yıl önce yani 20 Aralık 1994 yılında yaptığımız nerdeyse kamu çalışanlarının tamamına yakınının katıldığı görkemli grevimizin de yıl dönümü… 20 Aralık 1994 tarihi kamu çalışanları mücadelesinin ve taleplerinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının dosta düşmana gösterildiği gündür aynı zamanda.

Bugün de günlerden 20 Aralık; bugün TBMM’de kasım ayından bu yana süren 2013 yılı bütçe görüşmeleri maratonu son bulacak, AKP hükümetinin ülkenin emekçilerinin, yoksullarının taleplerini yok saydığı hatta kazanılmış hakların kaldırılmaya çalışıldığı, bunun karşılığında bütçenin önemli bir kısmının askeri harcamalara ve faiz ödemelerine ayrıldığı 2013 yılı bütçesi hükümetin TBMM’ deki çoğunluğuna dayanarak yasallaşacak…

Büro Emekçileri Sendikası olarak bütçe takvimine paralel olarak işkolumuzda yer alan Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nın bütçelerinin plan ve bütçe komisyonlarında görüşüldüğü günlerde Ankara’da Bakanlık illerde bağlı birimlerin önlerinde taleplerimizi içeren basın açıklamaları yaptık taleplerimizi plan ve bütçe komisyonunda yer alan milletvekillerine ayrı ayrı ilettik” dedi.

Talepleri karşılanmaz ise eylemlerine devam edeceklerini ifade eden Mustafa Ayar “ AKP Hükümetini uyarıyoruz: Bu ülkenin yoksullarının ve emekçilerinin taleplerine kulaklarını tıkayanların sonu ortadadır. Ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilmemesi çalışanların emekli olması önünde en büyük engeldir. Emeklilik süreci çalışanların gelirinde % 60 civarında azalmaya neden olmakta olup emeklilik sürecinde onurlu bir yaşam talebi için buradayız.

Bu güne kadar ağır iş koşulları ve istihdam eksikliğinden bir nevi iyileştirme mantığı ile çalışanlara ödenen fazla mesailerin çalışanlarda herhangi bir gelir kaybına yol açmayacak şekilde seyyanen yapılacak bir zamla maaşlara dahil edilmesi için buradayız.

Bütçe gelirlerinin %60’ını oluşturan ülkenin en zengini ile en yoksulunun aynı oranda ödediği dolaylı vergilerin bütçe içindeki oranının düşürülmesi gelir dağılımında adaletin sağlanması için buradayız.

Kamu çalışanlarına uygulanan ve uygulanmak istenen il içi ve iller arası rotasyonlara, performans uygulamalarına ve iş güvencemizin kaldırılmasına karşı olduğumuz için buradayız.

Kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğine karşı eşit işe eşit ücret istediğimiz için buradayız. Ücretsiz servis, yemek ve kreş talebi için buradayız.

Kamu çalışanlarının ek ödemelerini düzenleyen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumunda kaldırılan ikramiyelerin tekrar ödenmesi, ek ödemelerde merkez taşra ayrımının kaldırılması için buradayız.

Kamusal hizmetlerin piyasalaştırılmasına karşı temel kamu hizmetlerinden tüm yurttaşlarımızın parasız ve eşit yararlanması için buradayız.

4C statüsünde çalışan kamu emekçilerinin yılsonu itibarıyla sözleşmeleri yenilenmektedir.Bütün 4C kadrosunda çalışan emekçilerin kadroya geçirilmesi için buradayız.

Kamu çalışanları mücadelesinde 20 Aralık 1994’ leri, yaratan bizler bugün 20 Aralıkta bir kez daha haykırıyor, AKP hükümetini bir kez daha uyarıyoruz, taleplerimize kulaklarınızı tıkamayın çünkü bu ülkenin emekçilerinin haklı ve meşru mücadelesi karşısında önceki hükümetlerin duramadığı gibi sizde duramayacaksınız. Çünkü bizler mücadelemizde haklıyız, güçlüyüz kazanacağız” dedi.

BES’in gerçekleştirdiği greve KESK’e bağlı SES,Eğitim-Sen ve Kültür Sanat-Sen şubelerinin yönetici ve üyelerinin yanı sıra DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği ve DİSK’e bağlı Genel-iş,Dev-sağlık-İş, Sosyal-İş ve Dev-Turizm-İş’de destek verdi.

 

 

 

 

GELECEGİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

 

Bugün günlerden 20 Aralık 2012 bundan tam 18 yıl önce yani 20 Aralık 1994 yılında yaptığımız nerdeyse kamu çalışanlarının tamamına yakınının katıldığı görkemli grevimizinde yıl dönümü… 20 Aralık 1994 tarihi kamu çalışanları mücadelesinin ve taleplerinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının dosta düşmana gösterildiği gündür aynı zamanda.

Bugün de günlerden 20 Aralık; bugün TBMM’de kasım ayından bu yana süren 2013 yılı bütçe görüşmeleri maratonu son bulacak, AKP hükümetinin ülkenin emekçilerinin, yoksullarının taleplerini yok saydığı hatta kazanılmış hakların kaldırılmaya çalışıldığı, bunun karşılığında bütçenin önemli bir kısmının askeri harcamalara ve faiz ödemelerine ayrıldığı 2013 yılı bütçesi hükümetin TBMM’ deki çoğunluğuna dayanarak yasallaşacak…

Büro Emekçileri Sendikası olarak bütçe takvimine paralel olarak işkolumuzda yer alan Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nın bütçelerinin plan ve bütçe komisyonlarında görüşüldüğü günlerde Ankara’da Bakanlık illerde bağlı birimlerin önlerinde taleplerimizi içeren basın açıklamaları yaptık taleplerimizi plan ve bütçe komisyonunda yer alan milletvekillerine ayrı ayrı ilettik. Taleplerimiz karşılanmaz ise eylemlerimize devam edeceğimizi kamuoyuna duyurduk.

Bugün sendika olarak öne çıkarttığımız ek ödemelerin emekli aylığına dâhil edilmesi ve fazla mesailerin önümüzdeki yıl itibari ile kaldırılması söz konusu olduğundan çalışanların uğrayacağı gelir kaybının seyyanen yapılacak bir artışla maaşlara dâhil edilmesi talebi ile ülke genelinde toplanılan dilekçelerimizi ilgili bakanlıklara hep birlikte göndermek için bir aradayız.

AKP HÜKÜMETİNİ UYARIYORUZ: BU ÜLKENİN EMEKÇİLERİNİN VE YOKSULLARININ TALEPLERİNE KULAKLARINI TIKAYAN HÜKÜMETLERİN SONU ORTADADIR!

  • Ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilmemesi çalışanların emekli olması önünde en büyük engeldir. Emeklilik süreci çalışanların gelirinde % 60 civarında azalmaya neden olmakta olup emeklilik sürecinde onurlu bir yaşam talebi için buradayız.
  • Bu güne kadar ağır iş koşulları ve istihdam eksikliğinden bir nevi iyileştirme mantığı ile çalışanlara ödenen fazla mesailerin çalışanlarda herhangi bir gelir kaybına yol açmayacak şekilde seyyanen yapılacak bir zamla maaşlara dahil edilmesi için buradayız.
  •  Bütçe gelirlerinin %60’ını oluşturan ülkenin en zengini ile en yoksulunun aynı oranda ödediği dolaylı vergilerin bütçe içindeki oranının düşürülmesi gelir dağılımında adaletin sağlanması için buradayız.
  • Kamu çalışanlarına uygulanan ve uygulanmak istenen il içi ve iller arası rotasyonlara, performans uygulamalarına ve iş güvencemizin kaldırılmasına karşı olduğumuz için buradayız.
  • Kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğine karşı eşit işe eşit ücret istediğimiz için buradayız.
  • Ücretsiz servis, yemek ve kreş talebi için buradayız.
  • Kamu çalışanlarının ek ödemelerini düzenleyen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumunda kaldırılan ikramiyelerin tekrar ödenmesi, ek ödemelerde merkez taşra ayrımının kaldırılması için buradayız.
  • Kamusal hizmetlerin piyasalaştırılmasına karşı temel kamu hizmetlerinden tüm yurttaşlarımızın parasız ve eşit yararlanması için buradayız.
  • 4C statüsünde çalışan kamu emekçilerinin yılsonu itibarıyla sözleşmeleri yenilenmektedir.Bütün 4C kadrosunda çalışan emekçilerin kadroya geçirilmesi için buradayız.

Kamu çalışanları mücadelesinde 20 Aralık 1994’ leri, yaratan bizler bugün 20 Aralıkta bir kez daha haykırıyor, AKP hükümetini bir kez daha uyarıyoruz, taleplerimize kulaklarınızı tıkamayın çünkü bu ülkenin emekçilerinin haklı ve meşru mücadelesi karşısında önceki hükümetlerin duramadığı gibi sizde duramayacaksınız. Çünkü bizler mücadelemizde haklıyız, güçlüyüz kazanacağız.

İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR ÜCRET, GÜVENLİ GELECEK İSTİYORUZ!

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!

 

 

Mustafa AYAR

BES Antalya Şube Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here