Bu sergide gemiler, bilinen en eski ve büyük okyanus kuşağı

Thetis’in uzantısı, antikitenin üç kadim kıtası arasında 7 boğazı, 13 denizi, 15 körfeziyle toplamda 2.5 milyon km²’lik alana yayılan, karaların arasında geniş, karmaşık ve parçalanmış bir denizler bütünü olan Akdeniz’in sayısız rotasında seyrüsefer eder.

Gemi inşa teknolojisindeki gelişimle birlikte bilim, sanat, felsefi akımlar, pagan ve semavi dinler, hukuk sistemleri, demokrasi-cumhuriyet gibi yönetim anlayışlarıyla dünya ve insanlık tarihi açısından önem taşıyan kavramların betimsel ve metinsel tasvirleri zaman, mekan ve uzam ilişkisi içerisinde anlatılır.

Topografyanın şekillendirdiği temel özellikler nezdinde etrafında yaşayan topluluklarda farklı politik, kültürel ve dini inançlara rağmen yazgı ortaklığı görülür. Bu tema ayrıştırıcı ve ötekileştirici olmaktan ziyade fiziki/beşeri coğrafya, demografya ve dolayısıyla historiografyayı birbirine bağlar. Doğunun batıya, batının da doğuya açılan kapısı, dalgası ve hasreti bol bu deniz, birçok uygarlığın doğuş ve yok oluşuna ev sahipliği yapar. Onun sahillerinden, adalarından, liman kentlerinden ve tersanelerinden yaklaşık beş bin yıldır seyrüsefer eden gemiler, kimi zaman ticari ve kültürel zenginlikleri kimi zamansa savaşı ve salgın hastalıkları bir kıyıdan diğerine taşıyarak havzanın kaderinde önemli bir rol oynar.

Sonuç olarak bu sergide vurgulanmak istenen Akdeniz tarihi ve kimliğini birkaç ortak özelliğe indirgeyip, onun girdap gibi dönen, anaforlu değişkenliğini tanımlamaya ve yorumlamaya çalışmaktan ziyade Akdeniz ve Gemileri’nin enine boyuna düşünülüp taşınılmış zamandizinsel bir panoramasını sunmaktır.

Sergiyi gezenlerin bizim onu hazırlarken aldığımız kadar zevk almaları dileğiyle…

 

Yer: Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

(Yeni) Edebiyat Fakültesi Kampüs Antalya

 

Açılış ve Kokteyl Saati: 11:00

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here