Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, şube yönetim kurulu üyeleriyle birlikte şube binasında düzenlediği basın toplantısında, çalışmalarını ve taleplerini aktardı.
Devrim Mol, “Salgın döneminde yüksek risk altında kamuda veya özel sektörde çalışmasına bakılmaksızın her çalıştıkları günü 2 gün sayılarak, 13 Mart 2020 tarihinden itibaren geçen fiili çalışmalarının karşılığı olarak hak ettikleri maaşlarına bu süre karşılığına denk gelen kısmına tazminat ödemesi yapılmasına ilişkin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 4857 Sayılı İş Kanununda gerekli kanuni düzenleme yapılmasını ve tazminat ödenmesini talep ediyoruz. Fiili hizmet süresi zammı ve iş riski tazminatına ilişkin taleplerimizle ilgili yasa tasarısı sendikamız tarafından hazırlanmış olup TBMM ye yasa teklifi olarak verilmesi ile ilgili gerekli girişimi yaptığımızı siz değerli basın emekçileri aracılığı ile kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım;
Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Yeni yılla birlikte dünya genelinde hızla yayılan Covid-19 virüsünün mart ayında Türkiye’de de görülmesi ile başlayan süreç devam ediyor. Her gün akşam saatlerinde maarif takvimi yaprağına benzer bir görsele bakarak salgınla ilgili gelişmeleri kaygıyla izlemeye devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’da kümülatif vaka sayısında en fazla artış kaydedilen beş ülke arasında Türkiye’nin de bulunduğunu belirtirken; aynı gün siyasi iktidar 1 Haziran itibariyle işleyecek olan normalleşme takvimini açıklamıştır. Açıklanan vaka ve ölüm sayıları ve bilimsel çalışmalar salgının bittiğine yönelik herhangi bir bulgu ortaya koymamakla beraber zorla başlatılan normalleşme sürecinden itibaren vaka sayılarının tekrar artmaya başlamış, 2000 bandına yaklaşmıştır. Turizm kenti Antalya’da vaka artış hızı daha da yükselmiştir. Buna karşın siyasi iktidar ekonomik kaygılarla, birçok kısıtlamayı kaldırmıştır. Tedbirlerin gevşetilmesi sonucunda ortaya çıkacak olumsuz tablonun bedelinin “insan yaşamı” olduğu unutulmamalıdır.

Salgının ülkemizde görülmesinden bu yana kamu hizmetleri bağlamında salgınla mücadele için sağlık emekçilerinin hayatlarını ortaya koyarak verdikleri olağan üstü çaba tüm yurttaşlarımız tarafından takdir edilirken, PTT, Yerel yönetim, SGK , İŞKUR, Nüfus ve Maliye emekçileri başta olmak üzere zor şartlarda salgına rağmen kamu emekçileri canla başla çalışmaya devam etmektedirler. Bu süreçte gerek kamu gerekse özel sektörde çalışan binlerce emekçi hayatını kaybetmiştir.

Değerli Basın Emekçileri,
Ülkemizde gerek yürürlükte olan gerekse mülga olmuş sosyal güvenlik yasalarında işin risk ve zorluk derecesine göre Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulanmaktadır. Fiili Hizmet Süresi Zammının amacı, normal çalışma şartlarına göre daha zor şartlarda ve riski daha yüksek işlerde çalışanlara, işin zorluk ve risk derecesine göre yıllık olarak verilen ilave çalışma süresidir. Geçtiğimiz şu süreçte korona virüsün salgın ve bulaşıcılığı devam etmekte iken, yeni bir durum daha ortaya çıkmıştır ki oda mevcut yasalarımız, covit 19 benzeri insan yaşamını tehlikeye atan, bugün ve yarın sonuçlarının ne olacağı belli olmayan doğal veya doğal olmayan durumlar dahil tüm toplumu ilgilendiren bu risklere rağmen çalışmak zorunda bırakılan işçi ve memur emekçilerin aldıkları riski tazmin etmemektedir. Bundan dolayı işyerlerinde çalışmak zorunda olanların, yaptıkları hizmeti yerine getirirken yüksek risk altında çalıştıkları sürelerde hem yaşam süresi açısından, hemde bunun ekonomik tazmini açısından yasal bir düzenleme şart olmuştur.

Kamu çalışanlarının tabi olduğu, 5434 sayılı Emekli Sandığı kanunu hükümleri çerçevesinde yüksek riskli olan bu tür çalışmalar geçmişten bu yana Fiili Hizmet Süresi Zammı verilmesi gereken çalışmalar olarak değerlendirilmiştir. Yine 5510 sayılı kanunun 40. Maddesinde mülga 5434 sayılı kanunun kimi maddeleri aynı şekilde insan sağlığını riske atan her türlü çalışma koşulları ayrı ayrı bentlerde Fiili Hizmet Süresi Zammı verilmesine ilişkin hükümler getirmiştir.

Değerli Basın Emekçileri,
Ülkemizde ve Dünyada Covit 19 virüsünün belirti ve sonuçları çıktığı andan itibaren, ekonomik kaygılar insan sağlığının ve yaşamının önüne geçmiş milyonlarca emekçi yüksek risk altında çalıştırılmış ve hayatını kaybetmiştir.

Bu nedenle, zor koşullarda çalışmak zorunda bırakılan, gerek kamuda gerekse özel sektörde fiilen çalışanlara, Covit 19’a ilişkin tedbir ve yasakların ilan edildiği, çalışma koşullarının hükümet tarafından kamuoyuna duyurulduğu, 13 Mart 2020 tarihinden itibaren, işyerlerinde fiilen çalıştıkları her gün için ilave olarak bir gün Fiili Hizmet Süresi Zammı yararlandırılmaların ilişkin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40. Maddesine bir bent eklenerek bu haktan faydalandırılmaları gerekmektedir.

Ayrıca, yine salgın döneminde yüksek risk altında kamuda veya özel sektörde çalışmasına bakılmaksızın her çalıştıkları günü 2 gün sayılarak, 13 Mart 2020 tarihinden itibaren geçen fiili çalışmalarının karşılığı olarak hak ettikleri maaşlarına bu süre karşılığına denk gelen kısmına tazminat ödemesi yapılmasına ilişkin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 4857 Sayılı İş Kanununda gerekli kanuni düzenleme yapılmalı, bu tazminat ödenmelidir.

Değerli Basın Emekçileri,
Fiili hizmet süresi zammı ve iş riski tazminatına ilişkin taleplerimizle ilgili yasa tasarısı sendikamız tarafından hazırlanmış olup TBMM ye yasa teklifi olarak verilmesi ile ilgili gerekli girişimi yaptığımızı siz değerli basın emekçileri aracılığı ile kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın BES, yaşasın KESK.

Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here