DSİ’nin özelleştirilmesine karşı ve DSİ çalışanlarının özlük hakları ile ilgili Enerji, Sanayi Ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi tarafından bir basın açıklaması yapıldı

DSİ 13 Bölge Müdürlüğü Girişi önünde yapılan basın açıklmasında DSİ’nin görevlerinin özel sektöre devredileceğinin yattığı ileri sürüldü.

Türkiye’nin en önemli kurumlarından DSİ özelleştiriliyor mu? DSİ’nin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardında DSİ’nin görevlerinin özel sektöre devredileceğinin yattığı ileri sürüldü.

Antalya Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Şube Başkanı Fikret Bayar; DSİ’nin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardından, DSİ’nin asli görevleri olan içme suyu, sulama barajları ve HES projelerinin özel sektöre devredileceğini ileri sürerek; “suyun kullanımının kamunun denetiminden çıkarılacağını” söyledi.

ESM’den yapılan basın açıklamasında; “Bizler, ülkemizin toprak ve su kaynaklarını geliştirerek; halka altyapı hizmetlerini, nitelikli ve ulaşılabilir kılmak için;baraj, gölet, sulama tesisi, içme suyu,  enerji tesisi ile her türlü su yapılarını yapan, ve ülkemizin hizmetine sunan DSİ çalışanları, kamu emekçileriyiz.

DSİ Genel Müdürlüğü;  yarım asırdır Kurumsal görevlerini;Genel Müdürlük, 26 Bölge müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerine bağlı şube müdürlükleri ile halkımıza hizmet veren bir altyapı kurumudur.

DSİ Genel Müdürlüğü; dünden bugüne 6200 sayılı yasa ile suyun yönetimini, geliştirilmesini, denetlenmesini ve rasyonel kullanımı görevini yüklenmiş ve bu görevini hala sürdürmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü yarım asırdır bu teknik görevi başarı ile yürüten Türkiyenin tek uzman kamu kuruluşudur. DSİ’nin  görevleri özel sektöre devredilmemelidir.Bilindiği üzere 12 haziran seçimleri sonrası yeni hükümet bazı bakanlıkları yeniden yapılandırdı.

DSİ genel müdürlüğü de bu yapılanmada yeni bir bakanlığa bağlanmıştır. Bu kapsamda en çok bakanlık değiştiren DSİ Genel Müdürlüğü olmuştur.

Şimdiye kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve son olarak ta, yeni oluşturulan Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 6200 sayılı yasa ile kurulan DSİ Genel Müdürlüğü, Teşkilat ve görevleri de, kanun hükmünde kararname ile değiştirilmek istenilmektedir.

Söz konusu kararname taslakları sendikamız ESM ve DSİ çalışanlarından gizlenerek kapalı kapılar ardında hazırlanmaktadır.

Yani yarım asırdır su politikaları hakkında deneyime ve bilgi birikimine sahip kamu emekçilerine hiç bir şey sorulmamaktadır. Buradan, AKP İktidarına ve Bürokratlarına sesleniyoruz; su politikalarını ve ülkenin su kaynaklarını geliştiren DSİ çalışanlarından, Sendikamız ESM’ den ve halktan bir şey  saklamayın  gizlemeyin.

Taslağınızda yer alan, DSİ nin her görev ve yetkisinden sonra, “yaptırır ve devreder” ibarelerini çıkartın.

Halkın hakkı ve malı olan su, ancak kamu eliyle yönetilmeli, denetlenmeli ve geliştirilmelidir.

Bu nedenle, yeni hazırlanan yasa taslağında, kamudan özel sektöre devredilen tüm düzenlemeler çıkartılmalıdır.

Dün olduğu gibi, bugün de uzman kuruluş olan Kurumumuz, bu hizmeti yürütmelidir.

DSİ Genel Müdürlüğü; içme suyu barajlarını belediyelere, sulama barajları ve göletleri sulama birliklerine,HES projelerini özel şirketlere devretmiştir.

Son olarak Su Yapıları Kontrol Yönetmeliği ile, kontrol işlerini de özel şirketleri yetkilendirerek  özelleştirme kapsamına almıştır.

Bunun sonucunda, suyun kullanım hakkı kamunun denetiminden çıkmıştır. Oysa suyun kullanım hakkı Kamunun denetiminde olmalıdır.

Herkesin bildiğini bir daha tekrarlarsak,  SU HAKTIR SATILAMAZ…”denildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here