8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’ nde ÖDP’li kadınlar, tüm kadınları sokağa çağırıyor.  ÖDP’li Kadınların “Eşitlik, Özgürlük, Laiklik İçin 8 Mart’a…” başlıklı açıklaması

Eşitlik, Özgürlük, Laiklik İçin 8 Mart’a…

Bundan 161 yıl önce kadınların eşitlik, özgürlük için yaktıkları meşalenin bugünkü taşıyıcısı olan biz kadınlar için baskıcı, gerici, ayrımcı AKP/Saray rejimi politikalarına karşı isyanımızı bugün sokaklarda haykırma günü.

Bugün hemen her gün kadınlar ve çocuklarla ilgili Ortaçağ zihniyetiyle söylenen sözlere, dini fetvalarla, müftü düzenlemeleriyle hayatlarımızın teslim alınmak istenmesine son demek için laikliğe adım atma günü. Eğitimde, sağlıkta yaşamın her alanını kuşatan cinsiyetçiliğe, hak kaybına, gericiliğe karşı ışık olma günü.

Piyasacı politikaların ihtiyacı doğrultusunda güvenceli, kurallı insanca çalışma koşullarından uzaklaştırılıp, esnek ve güvencesiz çalıştırılmak istenen; bakım parasıyla yaşlı, hasta, engelli bakımı sırtına yüklenip eve hapsedilmeye karşı çıkma günü. İşyerlerinde ayrımcı politikalara karşı eşitlik için haykırma günü.

Sokaklarda her an her yerde şortu, dar kıyafeti, kahkahası, davranışıyla var olmasının engellenmesine, makul kadın kimliğinin dayatılmasına; bunun için uygulanan söylemsel, fiziksel şiddete, cinsel tacize karşı sokakları isyanımızın, neşemizin çokluğuyla doldurma günü.

Babaya, kocaya, erkeğe, erkek adalete, devlete karşı durduğumuzda şiddete uğramaya, öldürülmeye ve bütün bunların normalleştirilerek hayatlarımızın değersizleştirilmesine karşı özgürlüğümüz için ses olma günü.

Yüzyıllardır mücadeleyle kazandığımız; mal rejimi, miras, boşanma haklarımızın, şer’i hukuk kuralları yerleştirilerek elimizden alınmak istenmesine karşı kadın dayanışmasını, direnişini büyütme günü.

Kız çocuklarını evliliğe, erkek çocuklarını işçiliğe mahkum eden piyasacı eğitime, çocuk istismarına karşı çocuklarımızın hayatlarına, geleceğine sahip çıkma günü.

Cinsiyetçi medya ve kamuoyuyla, piyasacı Siyasal İslamcı düzenle etrafımıza örülmek istenen ağı parçalamak için birleşik bir kadın mücadelesi için yeni bir yol açma günü.

Biz ÖDP’li kadınlar bu 8 Mart başta olmak üzere her gün, inşa edilmek istenen kadın ve çocuk düşmanı karanlık düzene, AKP/Saray rejiminin dinci-gerici uygulamalarına, savaş politikalarına teslim olmamak için yaşamın her alanında kadın dayanışmasını, kadın mücadelesini büyütme kararlılığındayız. Bu kararlılığımızla eşit, özgür, cinsiyetçiliğin olmadığı, laik bir ülkeye yol açalım.

Yaşasın kadın mücadelesi, yaşasın kadın dayanışması!
Her gün 8 Mart, her gün direniş!

ÖDP’li Kadınlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here