Antalya Birleşik Haziran Hareketi 30 Temmuz 2015 Perşembe saat:19.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda “Son Siyasal Gelişmeler” başlıklı bir basın açıklaması yapacak.

Açıklamanın ardından Cumhuriyet Meydanı’nın yan tarafında bulunan Anfi’de Birleşik Haziran Hareketi Forumu toplanacak.
Birleşik Haziran Hareketi basın açıklaması ve Foruma bütün Antalya halkını katılmaya davet etti.

7 Haziran seçimlerinden gerileyerek çıkan AKP’nin günlerdir sola ve Kürt Hareketi’ne yönelik başlattığı operasyonlara karşı Birleşk Haziran Hareketi’nin (HAZİRAN) başlığıyla yaptığı ‘Eşitliğin, Özgürlüğün, Kardeşliğin Ülkesi İçin Haziran Çağrısı’ üzerine yan yana gelen aydın, yazar ve milletvekilleri ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik Türkiye’si için

Türkiye uzunca bir süre AKP’nin hukuksuzluğa, yolsuzluk ve rüşvete, keyfilik ve otoriterliğe bulanmış anlayışı tarafından yönetilmiş, 7 Haziran seçimlerinde ise halk bu anlayışa dur demiştir.
Erdoğan cuntası, 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan bu iradeyi hiçe saymış, içeride ve dışarıda ilan ettiği savaş aracılığıyla adeta bir darbe gerçekleştirmiştir.
AKP rejimi, ülkeyi ırkçı, milliyetçi ve mezhepçi bir eksende bölmekte ve her gelişmeyi baskı ve sindirme politikaları için fırsat olarak kullanmaktadır. IŞİD’in Suruç saldırısını bahane ederek, “iç düşman” olarak görülen Kürtlere, Alevilere, solculara ve bütün bir toplumsal muhalefete karşı bir cadı avı başlatılmıştır.
Hepimizin bilgisi dahilinde ve belgelenmiş olan gerçek şudur; ülke sınırlarını cihatçı çetelere kadro ve mühimmat temini adına kevgire çeviren, MİT tırları ile silah sevkiyatını organize eden ve o çeteleri Suriye’nin üzerine süren bizzat AKP rejiminin kendisidir. ABD emperyalizminin hedeflerine bağlı olarak Suriye rejimini yıkma iddiasıyla yola çıkan ve bu ülkenin iç savaşa sürüklenerek parçalanıp yerle bir edilmesinde en fazla vebali bulunanlar başta Erdoğan ve Davutoğlu olmak üzere tüm AKP yönetimidir.
Şimdi ise savaş suçlusu bu yönetim hükümet olma çoğunluğunu yitirmiş olmasına aldırış etmeden Türkiye’yi adım adım bir iç savaşa götürmekte, bizi biz yapan ve bir arada tutan kardeşlik bağlarına şiddetli bir şekilde saldırmaktadır. “IŞİD ile mücadele” diye başlatılan bu yeni savaş siyasetinin hedefine uzun süredir devam etmekte olan “çözüm sürecinin” muhatabı olan Kürt siyasal hareketi ve halkının konulması kabul edilebilir değildir.
Buradan ilan ediyoruz ki, AKP’nin memlekette ve bölgede yürüttüğü savaş politikalarına asla izin vermeyeceğiz. Komşularımıza yönelik bir savaşa da, üslerin emperyalizmin direktifleri doğrultusunda kullanılmasına da, topraklarımızın “eğit-donat” benzeri zırvalıklarla cihatçı fabrikası haline gelmesine de göz yummayacağız.

Buradan ilan ediyoruz ki, eşitlik ve dayanışma temelinde, içeride ve dışarıda her türlü savaşa ve şiddete tüm gücümüzle karşı çıkacağız. Halkların emperyalizmin planları doğrultusunda birbirine kırdırılmasına izin vermeyeceğiz. Dinci gericilikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Erdoğan’ın çatışma ortamını fırsat bilerek Başkanlık hayallerini diriltme hamlelerine pabuç bırakmayacağız.

AKP tarafından ilan edilen bu savaşa verilecek en etkili yanıt, şiddeti yükseltmek değil, en geniş toplum kesimlerini biraraya getirecek kitlesel, barışçıl, güçlü bir karşı duruşun inşasıdır. AKP’nin savaş siyaseti karşısında, buna verilecek yanıtın halkların bir arada yaşama iradesini güçlendiren ve savaş çağrısını mahkûm edip boşa düşüren bir nitelik taşıması yaşamsal öneme sahiptir. Savaşın ve şiddetin karşısına, toplumsal dayanışma, mücadele ve örgütlülüğün genişletilmesi kararlılığıyla ve eşit yurttaşlık temelli bir Türkiye’de bir arada ve barış içerisinde yaşanması perspektifiyle çıkılması hepimizin sorumluluğudur.
Etnik ve mezhepsel eksende her kutuplaşmanın, emekçilerin ortak hak mücadelelerine, kamusal-sosyal hizmetler taleplerine, insan ve doğa ilişkilerini yeniden düzenleyen ekolojik toplum çabalarına zarar vereceğini, bütün bunların ise son tahlilde halkı egemenler karşısında güçsüzleştireceğini biliyoruz.
Ülkemizde eşitlik, özgürlük, barış, laiklik ve bağımsızlık mücadelesi AKP rejimiyle esaslı bir mücadeleyi gerektirmektedir. Bunu mümkün kılmak için tüm toplumsal muhalefeti her yerde halkın birleşik ve örgütlü mücadelesini geliştirmeye, faşist baskılara karşı birlikte direnmeye çağırıyoruz.
Taleplerimiz
• Suriye’de savaşa son verilmeli, emperyalistler yabancı güçler ve AKP rejimi Suriye’den elini çekmelidir. Suriye halkı kendi geleceğini kendi belirlemelidir.
• Cihatçı teröre verilen her türlü destek sonlandırılmalıdır.
• Devlet Kürt siyasi hareketine yönelik operasyonlara ve baskılara son vermeli, PKK silahlı eylemlerden vazgeçmeli, sorunun barışçıl, demokratik kalıcı çözümü için başta TBMM olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin dahil olacağı bir çözüm süreci hayata geçirilmelidir.

BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ

DESTEK VERENLER

Adnan Serdaroğlu (DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı)
Adnan Çobanoğlu (Çiftçi Sen Gen. Sekr.)
Adnan Keskin (Gazeteci)
Ahmet Abakay (ÇGD Başkanı)
Ahmet Eroğlu (BTS)
Ahmet Say
Ali Aktaş (Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı)
Ali Bülent Erdem (Tütün Sen Genel Başkanı)
Ali Haydar Hakverdi (Ankara Milletvekili)
Ali Murat İrat
Ali Şahin (Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şube Başkanı)
Ali Şeker (İstanbul Milletvekili)
Ahmet Kesik (BES MYK Üyesi)
Alper Taş
Attila Aşut – Gazeteci – yazar
Ayça Söylemez (Gazeteci)
Aylin Nazlıaka (Ankara Milletvekili)
Ayşenur Arslan (Gazeteci)
Aysun Gezen (Akademisyen)
Aysel Tekerek
Aziz Konukman
Baki Düzgün (Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı)
Bahadır Aydın
Barış Atay (Sanatçı)
Bayazıt İlhan (TTB Konsey Başkanı)
Belit Özükan(Sanatçı)
Binnaz Toprak
Burhan Sönmez (Yazar)
Bülent Forta
Burak Yücel
CHP Kadıköy, Kartal, Beşiktaş, ve Bahçelievler Gençlik Kolları Başkanlıkları
Can Soyer (Gazeteci)
Çetin Uygur
Ceren Kalı
Cenap Özel
Canan Kaftancıoğlu
Doğan Demir (Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı)
Dertli Divani (Ozan)
Derya Eran
Deniz Solmaz
Doğan Tılıç (Gazeteci)
Ece Zereycan(Gazeteci)
Efkan Bolaç
Erol Mut
Esra Kahraman
Ercan Kesal(Yazar)
Ergin Yıldızoğlu
Erkan Baş
Emin Koramaz (TAKSAV Başkanı)
Enver Aysever(Yazar)
Emirhan Oğuz
Fatih Yaşlı
Fevzi Engin
Füsun Tayanç
Gamze Yücesan Özdemir (Akademisyen)
Galip Yalman (Akademisyen)
Gani Kaplan (Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı)
Gökhan Atılgan
Gökhan Günaydın
Gürkan Korkmaz
Güven Gürkan Öztan (Akademisyen)
Güler Ümit
Hasan Sivri
Hayri Erdoğan
Hayri Kozanoğlu
Hakan Gülseven (Gazeteci-Yazar)
Hilmi Yarayıcı (Hatay Milletvekili)
Himmet Şahin (ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Hüseyin Aygün
Hüseyin Mat (Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı)
Hüsnü Arkan(Sanatçı)
Hüseyin Özel (Akademisyen)
İbrahim Doğangüİ
İlhan Cihaner (İstanbul Milletvekili)
İlbay Kahraman
İbrahim Dizman (Öğretim görevlisi)
İsmail Özdemir (BTS)
İsmail Hakkı Tombul
İnci Başpınar
İlhan Şimşek
Korkut Boratav
Kani Beko (DİSK Başkanı)
Kansu Yıldırım
Kaya Güvenç
Levent Turhan Gümüş
Leyla Köksal (YARSAV Genel Sekreteri)
Mahir Ünsal Eriş (Yazar)
Mehmet Soğancı (TMMOB Başkanı)
Mehmet Koç (ASMMMO Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Yeşiltepe
Merdan Yanardağ
Metin Çulhaoğlu
Metin Ebetürk
Melih Pekdemir
Meral Uysal
Moğollar
Murat Emir (Ankara Milletvekili)
Murat Aslan (YARSAV Başkanı)
Murat Emir(Ankara Milletvekili)
Mustafa Karadağ (Yargıçlar Sendikası Başkanı)
Musa Çam (İzmir Milletvekili)
Mustafa Öztaşkın (Petrol-İş Genel Başkanı)
Mustafa Sönmez
Mustafa Sedat Kılıç
Müslüm Kabadayı
Mümtaz Başar (Tüm-Bel Sen MYK Üyesi)
Mustafa Sedat Kılıç
Murat Nergiz
Necati Yılmaz (Ankara Milletvekili)
Nergis Mütevellioğlu (Akademisyen)
Necmi Erdoğan
Nafiz Baysal (Ankara ASMMO)
Niyazi Nefi Kara (Antalya Milletvekili)
Nuray Güner (Nazım Hikmet Kütür Merkezi)
Nurcan Gökdemir(Gazeteci)
Nurettin Kılıçdoğan (Tüm-Tis Ankara Şube Başkanı)
Oğuzhan Müftüoğlu
Orhan Gökdemir(Gazeteci)
Orhan Sarıbal(Bursa Milletvekili)
Önder İşleyen
Özen Aşut (Akademisyen)
Polat Sait Alpman
Rahmi Yıldırım (Gazeteci)
Şanal Saruhan (Ankara Milletvekili)
Sebahat Karakoyun (Gazeteci)
Serpil Güvenç
Sevinç Eratalay
Saadet Aydın
Serkan Altuniğne
Serkan Topal (Hatay Milletvekili)
Sedat Bozkurt (Gazeteci)
Şevket Bahar Özvarış (Akademisyen)
Süleyman Enginar (BTS Yönetim)
Tarık Şengül (Akademisyen)
Tunç Tayanç (Araştırmacı-Yazar)
Turan Eser
Tülin Öngen
Umut Erarslan (CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı)
Ulaş Karakul
Yaşar Seyman (Sendikacı-Yazar)
Zeki ÖzKorkmaz
Zeynep Altıok Akatlı (İzmir Milletvekili)
Zeynep Karababa
Züber Akgöl (TMMOB İkinci Başk.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here