Av.Canan Arın  Davası   30 Mayıs 2013 Perşembe saat  10.30 da 18.Asliye

Ceza mahkemesinde görülecek. Saat:10.00’dan itibaren Adliye önünde dayanışmak amacıyla toplanışacak.  Canan  Arın’ı  yargılayarak onu ve kadın hareketini  sindirmeyi  etkisizleştirmeyi  amaçlıyorlar, Haydi Dayanışmaya.

Kadına karşı şiddetle mücadele “suç” değildir!

Bu dava erkek şiddeti ile mücadeleyi yargılıyor.

Türkiye`de uzun yıllar kadına karşı şiddetle mücadele etmiş, Mor Çatıkurucularından Avukat Canan Arın, erkek şiddeti ile mücadele kapsamında yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılanıyor. Antalya’da bir eğitimde erken yaşta evliliklere ve bunun nedenleri arasında bulunan geleneklere dikkat çeken CananArın, bir grup erkek avukatın hedefi oldu. Toplantıya dahi katılmamış olan erkek avukatlar suç duyurusunda bulundular, “müslüman” olmaları gerekçesiyle yaptıkları müdahillik talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

Canan Arın yaptığı konuşmada erken yaşta evlilik sorununun altını çizmiş, bunun geleneklerle ilişkisini aktarmış, günümüzden yüzlerce yıl önce İslam peygamberinin yaptığı evliliği ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün evliliğini örneklemişti. Bu örneklerle toplumumuzda çok yaygın olan erken yaşta evliliğin kökenlerine dikkat çekebilmek hedeflenmiştir. Nitekim TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu (2009) da ülkemizde her 4 evlilikten 1’inin erken yaş evliliği olduğunu çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. Aynı raporda erken yaşta evliliklerin nedenleri arasında ise “geleneksel ve dini inançlar, eğitimsizlik, aile içi şiddet, toplum baskısı” sayılmaktadır.

Canan Arın’ın bu çerçevede söylediği ve tamamı maddi gerçeklere dayalı konuşması üzerine açılan davanın ifade özgürlüğünü hiçe saydığı, kadına karşı şiddetle mücadele edenleri yargılayarak bu mücadeleyi zayıflatma amacı taşıdığı görüşünü paylaşıyoruz. Bir yandan kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla uluslararası sözleşmeler imzalanırken, iç mevzuatta düzenlemeler yapılırken; bu davanın açılmış olması uygulamalar konusundaki endişemizi artırmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here