TÜM Emekliler Sendikası’nın (Emekli Sen) Antalya Temsilcisi Mustafa Ayar, emeklilere örgütlenme çağrısında bulundu.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Ayar, bütün emeklileri Emekli Sen çatısı altında toplanmaya davet etti. Antalya’daki yürütme kurulu üyeleriyle birlikte kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen Mustafa Ayar, Türkiye’de yaklaşık 12 milyon emekli olduğunu, bunun 227 bin 347’sinin Antalya’da yaşadığını açıkladı. SGK kayıtlarına göre Antalya’daki emeklilerden 2 bin 170’inin Bağkur, 161 bin 441’inin SSK, 83 bin 736’sının ise memur emeklilerinden oluştuğunu açıklayan Ayar, 80 milyonluk ülkede emeklilerin sesi ve soluğu olabilecek, emeklilerin sorunlarını gündeme taşıyabilecek bir örgütlenmenin başarılamadığını söyledi. Ayar, emeklilerin sesi ve soluğu olabilecek bir örgütlenmeyi gerçekleştirmek için Emekli Sen’in geçen 20 Şubat’ta Ankara’da kurulduğunu ve ülke genelinde faaliyetlerine başladığını açıkladı.

Mustafa Ayar, ‘Emeklinin Emekli Sen’e üye olması için herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş alması yeterli” dedi. Emekli Sen’in ırk, cins, inanç, din, mezhep, etnik köken, renk ve dil ayrımı gözetmeksizin herkese aynı hakların sağlanması için mücadele eden, demokrasinin işlerliğini egemen kılmayı ilke edinen bir sendika olduğunu anlatan Ayar, şöyle devam etti: ‘Emekli Sen, hiç kimsenin düşüncesinden dolayı cezalandırılmadığı, akademisyenlerin, gazetecilerin hapishanede olmadığı, temel insan haklarından olan başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin herkese parasız, kaliteli ve ulaşılabilir olduğu, hukukun egemen olduğu, kimsenin dili, dini, ırkı, felsefi inancı ve siyasi düşüncesinden dolayı ötekileştirilmediği, herkesin barış içerisinde bir arada yaşama şartlarının sağlandığı bir ülke için mücadele eder. Bu kapsamda tüm emekli dostlarımızı, sendikamıza omuz vermeye, üye olmaya, hepsinden önemlisi mücadele etmeye davet ediyoruz.

Değerli Basın Emekçileri, değerli konuklar.
Çok sevgili Emekli üyelerimiz ve dostlar.

Sendikamız Tüm Emekliler Sendikası ( Emekli Sen) Antalya Temsilciliği tarafından düzenlenen Etkinliğimize hoş geldiniz.

Bu etkinliğimizin amacı ; Ülke genelinde yaklaşık 12 Milyon, İlimizde ise Antalya SGK kayıtlarına göre 2.170’ i Bağ-Kur,161.441’i SSK ve 63.736’sı memur emeklisi olmak üzere toplam 227.347 Emekli bulunmaktadır.
80 milyonluk ülkemizde Emeklilerin sesi soluğu olacak Emeklilerin sorunlarını gündeme taşıyabilecek bir örgütlülüğün başarılamadığı gerçeğinden haraketle; 2008 Yılında kapatılan ve iç hukuk yolları tüketilmiş, 9 yıldır AİHM’de bekleyen Davaya konu sendikanın, 92 Üst Kurul Delegesinin kurucular arasında bulunduğu Sendikamız, 20.02.2017 tarihinde Ankara’ da Kurulmuş ve Ülke genelinde Faaliyet Göstermeye başlamıştır.
Emekli Sen olarak amacımız; T.C. devletinin onayladığı Avrupa insan hakları sözleşmesi ve diğer sözleşmeler ile insan hakları evrensel bildirgesinin, İLO kararlarının, uluslararası yargı kararlarının, siyasi haklar sözleşmesinin oluşturduğu, hem insan hakkı ve toplu sözleşme hakkını kullanarak sosyal adaletsizliği düzeltici, ekonomik eşitsizliği azaltıcı ve yalnız kendi üyelerinin değil tüm emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin, dul ve yetimlerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşturulması, sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi ve ekonomik gelirlerinin insanca yaşayabilecekleri düzeye yükseltilmesi için mücadele eder.
Tüm Maddi ve insani değerlerin yaratıcısı olan emeklilerin; yaşamlarının en genç çağlarından başlayarak ülkesine vermiş olan tüm emeklilerin; kaynağını ve gücünü insanca yaşama hakkından alan örgütlü, üyelerinin ekonomik, demokratik, hukuksal ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, buna engel olacak her türlü antidemokratik uygulamalara karşı, örgütlülük bilinci içinde demokratik yöntemler yoluyla mücadeleyi amaçlar. Ve tüm emeklilerin örgütsel birliğini savunur.

Emeklinin Emekli Sen’e üye olması için, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş alması yeterlidir. Bu sendika ırk, cins, inanç, din, mezhep, etnik köken, renk ve dil ayrımı gözetmeksizin herkese eşit davranır ve herkese aynı hakların sağlanması için mücadele eder.

Ülke düzeyinde ve sendika içinde çoğulcu, katılımcı, yasakların olmadığı bir demokrasinin yerleşmesini sağlamak, sendikanın yapısı içinde tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesi doğrultusunda her düzeyde demokrasinin işlerliğini egemen kılmak ve sendika içi demokrasiye sahip çıkmak ve tüm sorunlarını eleştiri, özeleştiri temelinde çözümlemek EMEKLİ SEN’in temel ilkelerindendir.
Sendikamız ;Tüm kadınlara yönelik baskı, sömürü ve şiddete karşı çıkar. Sendikalarda örgütlenmeleri için çalışır ve kadın üyelerinin sendikanın tüm organlarında daha etkin bir biçimde yer almalarını özendirir, buna uygun gerekli düzenlemeleri yapar.

Kısaca belirtmek isterim ki; Emekli Sen olarak Tüzüğümüzde bulunan Amaç ve ilkeleri gereği Emekliler ve Dul kalan eşleri ve 15 yaş ve üstü çocuklarını da kapsayan bir örgütlenme modelini ortaya koyarak Ülke genelinde faaliyet göstermektedir.

Emekli Sen olarak Emekliler ile dul ve yetim kalmış çocukların hakları için mücadeleyi Demokrasi Mücadelesi ile ayrılmaz bir bütün olarak görür. Buradan hareketle Hiç kimsenin ifade özgürlüğü kapsamında bulunan düşüncesinden dolayı cezalandırılmadığı, Akademisyenlerin, Gazetecilerin Hapishanede olmadığı, Temel insan haklarından olan Başta Eğitim ve Sağlık olmak üzere Kamu hizmetlerinin Herkese parasız, kaliteli ve ulaşılabilir olması, Hukukun egemen olduğu, Hiç kimsenin Dili, Dini,Irkı,Felsefi inancı ve siyasi düşüncesinden dolayı ötekileştirilmediği, Herkesin barış içerisinde bir arada yaşama şartlarının sağlandığı bir ülke için mücadele eder.
Bu kapsamda bugün burada bulunan-bulunmayan tüm emeklileri ve dostlarımızı sendikamıza omuz vermeye, Üye olmaya üye yapmaya ve en önemlisi de mücadele etmeye davet ediyoruz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz, Yaşasın Emekli Sen…

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here