Emekli Sen (Tüm Emekliler Sendikası) Antalya Şubesi ülke genelinde olduğu gibi Antalya’da 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı için bir basın açıklaması yaptı.

Attalos Meydanı’nda yapılan ve çok sayıda emeklinin katıldığı eylemde sık sık “ İnsanca Yaşam İstiyoruz, AKP Emeklilere Hesap Verecek, Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Emekliye Hesap Verecek, Zam Zulüm İşkence İşkence İşte AKP” sloganları atıldı.

Basın açıklamasını okuyan Mustafa Ayar, sözlerine Kudüs’ün İsrail’in Başkenti olduğuna dair karar”ını şiddetle kınadıklarını belirterek Aşık Mahsuni Şerif’in

“Defol git benim yurdumdan
Amerika katil katil
Yıllardır bizi bitirdin
Amerika katil katil

Devleti devlete çatar
İt gibi pusuda yatar
Kan döktürür silah satar
Amerika katil katil”   dizeleriyle başladı.

“2018 bütçesine genel olarak bakıldığında, AKP ‘nin, geçmişten bu güne kadar hazırlayıp sunduğu “emekçi ve emekliyi yok sayan, her geçen gün onları işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa” terk eden anlayışının daha da kalıcı hale getirilmiş belgesi olarak görülmektedir. “diyen Ayar, taleplerini sıralayarak “Biz emekliler; bu bütçenin zam zulüm bütçesi olduğunu ve asla kabul etmediğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.AKP iktidarını 12 milyon emekli adına haklarımız için örgütlerimizle toplu sözleşme masasına oturmaya çağırıyoruz. “ şeklinde sözlerini tamamladı

BASIN ve KAMUOYUNA

Bilindiği gibi 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısı geçtiğimiz ay TBMM plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna sevk edilmiş olup, tasarı üzerine Mecliste görüşmelere başlanmıştır.

Tüm Emekliler Sendikası olarak bugün tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak, bu zam zulüm bütçesini asla ve asla kabul etmediğimizi haykırmak için alanlardayız.

Değerli Basın Emekçileri
Değerli Emekliler

Öncelikle ABD’nin “Kudüs’ün İsrail’in Başkenti olduğuna dair karar”ını şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Ortadoğu halklarının kurtuluşu, için öncelikle ABD Ortadoğu’dan kovulmalıdır. Çünkü ABD emperyalizmi bölge halklarının olduğu gibi ülkemizin de baş düşmanıdır.

Değerli Basın Emekçileri
Değerli Emekliler

Bir ülkenin gelirlerinin kimlerden nasıl toplanacağı, toplanan gelirden hangi kesimlere ne kadar pay ayrılacağının önceden belirlendiği bütçelerin, siyasi iktidarın hangi sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteren, en somut ekonomik ve siyasal metinlerdir.

“2018 bütçesine genel olarak bakıldığında, AKP ‘nin, geçmişten bu güne kadar hazırlayıp sunduğu “emekçi ve emekliyi yok sayan, her geçen gün onları işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa” terk eden anlayışının daha da kalıcı hale getirilmiş belgesi olarak görülmektedir.

2018 ÇOK ZOR BİR YIL OLACAK

Emekliler için 2018 yılında öngörülen zam oranları: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında Ocak ayı zammı % 3.36; temmuz zammı ise % 4.02 olarak belirlendi. Memur emeklileri için ise kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur emekli aylıklarında ocak ayı zammı % 4, temmuz ise % 3.5 oranında belirlendi ve % 0.02 oranında enflasyon farkı verilmesinin öngörüldü.

2018 bütçesi, asgari ücretliler başta olmak üzere, işçilerin ve kamu emekçilerinin en temel ekonomik taleplerinin yok sayıldığı, emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını dikkate almayan bir bütçe olarak dikkat çekiyor. AKP İktidarının 15 yıllık bütçe pratiğine baktığımızda, istihdama yeterli kaynak ayırmak, en azından asgari ücreti vergi dışı bırakmak, sürekli artan dolaylı vergileri azaltmak, temel tüketim mallarından alınan KDV’yi sıfırlamak, emekçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ücret politikaları uygulamak (Artan oranlı vergi dilimi uygulamasına son vermek) gibi bir derdinin olmadığı anlaşılıyor.

Hükümet yıl sonu enflasyon hedefini % 9.5 olarak belirlemiş olsa da (Aralık 2017 itibariyle %13 çıktı), 2018 başından itibaren temel tüketim mallarına yeniden değerleme oranında yapılacak ‘otomatik’ zamlar, 2018 yılının özellikle ücretli emekçiler ve emekliler açısından geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak kadar zor geçeceğini gösteriyor

TALEPLERİMİZ:

1-Savaş bütçesi değil, emekçi/emekliye bütçe
2-Sadaka değil, maaşlarımızın sahte enflasyon oranları kadar arttırılması uygulamasından derhal vazgeçilmeli, büyümeden emeklilere pay verilmelidir
3-Tüm Emekliler Sendikası olarak taraf kabul edilmeli, Toplu Sözleşme yaparak sorunlarımızın çözülmesi sağlanmalıdır.
4- Son çıkan 5510 sayılı yasada ortaya çıkan belirsizliklerin giderilerek, aradaki hak kayıpları giderilmelidir.
5-Temel Tüketim mallarından vergi alınmamalı, alınan dolaylı vergiler azaltılmalıdır.
6-Emeklilere yılda 2 maaş tutarında ikramiye verilmelidir.,
7-Sağlıkta yapılan kesintiler kaldırılmalı, erişilebilir sağlık hizmetleri sağlanmalı ve hastanelerde Geriatri klinikleri açılmalıdır. (Geriatri ,65 yaş ve üstündeki hastaların tanısı, tedavisi, koruyucu hekimlik uygulamaları ile ilgilenen bilim dalı)
8-Her türlü kamusal ulaşımdan emekli ve eşleri ücretsiz yararlanmalıdır.
9-Emekli maaşlarının ülke koşullarına uygun, insanca yaşanacak düzeye çıkartılması için, gerçek bir “intibak yasası” derhal çıkartılmalıdır.
10-Emeklilerin eğitim çağındaki çocuklarına burs ve ücretsiz yurt olanağı sağlanmalıdır.
11-Devlete ve Belediyelere ait sosyal tesislerde yarı indirimli tatil hakkı sağlanmalıdır.

Biz emekliler; bu bütçenin zam zulüm bütçesi olduğunu ve asla kabul etmediğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

AKP iktidarını 12 milyon emekli adına haklarımız için örgütlerimizle toplu sözleşme masasına oturmaya çağırıyoruz.

TÜM EMEKLİ SEN
ANTALYA ŞUBESİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here