(4+4+4) İlköğretim ve Eğitim Kanun Teklifi ve 4688 Sayılı Sendika Yasasındaki değişiklik tasarısına karşı KESK Antalya Şubeler Platformu üyesi yaklaşık 2000 kişi Güllük TRT Kavşağı’ndan Yavuz Özcan Parkı’na kadar  yürüdü.

Yavuz Özcan Parkı’nda Nurettin Sönmez’in okuduğu   basın açıklamasının ardından KESK üyeleri bir süre oturma eylemi yaptı.

4+4+4 ve 4688 sayılı yasa tasarıları geri çekilsin!

4+4+4 olarak bilinen İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na karşı tepkilerimizi demokratik-meşru bir biçimde ifade edebilmek için Ankara’da yapacağımız basın açıklaması hukuk dışı bir biçimde engelleniyor.

İçişleri Bakanı’nın dün yayınladığı genelgeyle iller adeta polis ablukasına alındı. Arkadaşlarımızın illerden çıkışı engelleniyor. Adana’da 85 arkadaşımız baskıyla, zorla gözaltına alındı. Antalya dahil Türkiye’nin her tarafından arkadaşlarımızın çıkışları engellendi, anayasal hak olan seyahat etme özgürlüğü ayaklar altına alındı.

İllerden yapılan engellemeleri aşarak Ankara’ya doğru gelen arkadaşlarımız da Ankara’ya girişlerde engelleniyor. İstanbul gişeler çıkışı, Eskişehir Yolu’nda Ankara’ya 30. km Karayolları Tesisleri’nde Gölbaşı tarafında Jandarma tarafından yollar kesiliyor.

İşte AKP’nin ‘ileri demokrasi’sinin geldiği nokta. Bütün baskı, yasak ve engellemelere rağmen meşru ve demokratik hakkımızı kullanacağız.

AKP’nin bu yüzü yeni değildir. Defalarca bu yüzünü göstermiştir. Hopa’da, Diyarbakır’da Üniversitelerde bu saldırganlıklarını defalarca gördük. Yalnız halkımız KESK’in direngenliğini, kararlılığını da gördü. Kamu Emekçileri 4 Martta, 1 Aralıkta, 21 Aralıkta nasıl onurlu bir direniş gerçekleştirdi ise bugün de aynı kararlılıkla direnişini sürdürecektir.

Değerli Kamu Emekçileri AKP Hükümeti, kamuoyunu uzunca bir süredir meşgul eden ve yoğun tepkilere neden olan yasal düzenlemeleri Meclis Genel Kuruluna getirmiştir. Gerek çocuklarımızın, ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren 4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesi, gerekse sendikal alana yönelik önemli değişiklikler içeren düzenlemelerle ilgili olarak bugüne kadar yapılan bütün itirazlar kendi bildiğini okuyan iktidarca yok sayılmıştır.

 

Her kademesi paralı hale getirilip piyasalaştırılarak emekçi, yoksul halk kesiminin çocukları için bir nevi kesintili halde olan mevcut eğitim sisteminin çözülmemiş yüzlerce sorunu bulunduğu bilinmektedir. Yıllardır öğretmen, derslik, bina açığını gidermeyen, ırkçı, gerici, anti demokratik ders müfredatının değiştirmeyen AKP iktidarı, Halkın büyük bir bölümünün ve bilim insanlarının kaygılarına rağmen yasal düzenlemeyi yapma pervasızlığını göstermektedir.

AKP sadece eğitimi ilgili değil sendikal alanı da kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istemekte, bütün enerjisini örgütsüz, tepkisiz ve itaatkâr bir toplum yaratmak için harcamaktadır. Bu doğrultuda önümüzdeki birkaç gün içerisinde TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan Toplu İş İlişkileri yasa tasarısı ve 4688 Sayılı yasada değişiklikler öngören yasa tasarısı ile mücadeleci sendikalar etkisizleştirilmek istenmektedir.

Bilindiği üzere 12 Eylül referandumundan bugüne kadar geçen 18 aylık sürede bu yasada değişikliklerin yapılması bekletilmektedir. Yasa tasarısının aylarca Bakanlar Kurulunda, komisyonlarında bekletilmesi sonucunda cumhuriyet tarihinde ilk defa, kamu emekçileri 4 aydır zamsız maaş almak zorunda bırakılmıştır.

4688 sayılı yasada yapılmak istenen değişiklikler kamu emekçileri sendikal hareketini tamamen yandaş sendikalar üzerinden şekillendirmek üzerine kurgulanmıştır. Hatırlanacağı üzere, daha yasa tasarısı hazırlıkları sürerken Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu kurguyu zaten açık bir şekilde itiraf etmişti. İktidarlarına oy toplamak için, 12 Eylül referandumunda boy boy gazete ilanı veren,  il il dolaşan yandaş konfederasyon dışında kimseyi dikkate almayacaklarını açıklayan Arınç’ın herkese ileri demokrasi dersi! verdiği açıklamalar hafızalardaki tazeliğini korumaktadır.

Bir kez daha söylüyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de, “Oturun oturduğunuz yerde” diyenlerin talimatıyla hareket edenler olabilir. Ancak biz KESK olarak, bugüne kadar kimsenin emriyle ve talimatıyla hareket etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.

AKP hükümeti hak ve özgürlüklerimizi yok sayan gerici, piyasacı ve otoriter politikaları uygulamakta ne kadar kararlıysa bizim de haklarımız ve geleceğimiz için mücadele etmekte en az o kadar kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.  Sadece bizim sendikal hak ve özgürlüklerimizi değil, insanca bir yaşamı hak eden bu ülkenin bütün insanlarının haklarının gasp edilmesini hedefleyen yasa tasarlarının geri çekilmesi için,

Değerli arkadaşlar AKP Baskıcı politikalarını bir kez daha hayata geçirmiştir. Onbinlerce Kamu Emekçisinin Ankara’ya girişini engellemiştir. Bu otoriter baskıcı saldırgan tutuma rağmen binlerce, onbinlerce Kamu Emekçisi yine bütün Türkiye’de alanlarda olmuştur. “Durmak yok yola devam” diyerek, emek ve halk düşmanı yasa tasarılarıyla, baskı ve şiddetle tüm toplumu tahakkümü altına almak isteyenlere karşı  “yılmak yok mücadeleye devam” diyerek dimdik ayaktayız. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinden kaygı duyan herkesi, AKP’nin giderek artan zulmü karşısında omuz omuza olmaya, sesimize ses katmaya çağırıyoruz.

Nurettin SÖNMEZ

KESK ANTALYA ŞUBELER PALTFORMU

DÖNEM SÖZCÜSÜ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here