ESM Antalya Şubesi “Elektrik ve Doğalgaz Zamları Geri Alınmalıdır.” başlığı ile bir basın toplantısı düzenledi.

BES Şube Başkanı Mustafa Ayar, Kültür Sanat Sen Şube Başkanı Seyfi Turan ‘ında katıldığı ve Şube binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Şube Başkanı Tanju İşeri, kamu yararı gözetmeyen yanlış ve dışa bağımlı enerji politikalarından vazgeçilmesini isteyerek Elektrik ve Doğalgaz Zamları Geri Alınmasını talep etti.

Elektrik ve Doğalgaz Zamları Geri Alınmalıdır.
Değerli Basın emekçileri arkadaşlarım, bilindiği üzere AKP hükümeti Ekim ayından geçerli olmak üzere doğalgaz ve elektriğe yüzde 9 oranında zam yapmıştır.

Yıllarca geniş halk kesimlerini işsizliğe yoksulluğa mahkum eden; İşçi ve kamu emekçilerine “sefalet ücretini” reva görenler son olarak 1 Ekim 2014 tarihinden geçerli olmak üzere elektriğe ve doğalgaza zam yaparak kamu emekçilerinin belini iyice bükmüş ve bütün hesaplarını alt üst etmişlerdir.

Asgari ücretlilerin ve emeklilerin maaşlarına bir simit parası kadar zam yapılırken elektrik ve doğalgaza bir anda % 9’luk zam yapılması hangi insafla bağdaşmaktadır?
Bu yıl içerisinde siyasal iktidar ile yetkili sendika Memur Sen arasında imzalanan toplu sözleşmeyle kamu emekçileri tarihinin en ağır mağduriyetini yaşamıştır. Bu güne kadar her yıl enflasyon farkı kadar ek zam alan kamu emekçileri tarihte ilk kez hak ettiği farkı alamamıştır.

Arkadaşlar bu elektrik zammıyla 4 kişilik bir ailenin en az elektrik gideri 90 TL olmuştur. Elektrik ve doğalgaza yapılan %9’luk zam gıdadan ulaşıma kadar bütün ürünlerin fiyatlarına aynı oranda yansımıştır. Yapılan bu zamla insanların yaşam koşulları %9 daha pahalı hale gelmiştir. Bu zamlarla insanlar tekrar gaz lambasına ve sobalara dönüş yapmak zorunda kalacaklardır.
Tüketici fiyatlarında 2014 yılının ilk 8 ayı enflasyonu % 9,54 olarak gerçekleşmiştir. Kamu emekçilerinin ücretlerine ortalama % 5-6 oranında zam yapan iktidar elektrik ve doğal gaza % 9 zam yaparak çalışanlarla resmen dalga geçmektedir.

Hükümetin ve dağıtım Şirketlerinin kur artışı ve kuraklığın arkasına sığınarak örtmeye çalıştıkları zammın gerçek nedenini görmek gerekir. Elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle birlikte dağıtım şirketlerinin desteklenmesi uğruna bu zam yapılmıştır.

Elektrik alanında özelleştirmeyle beraber
• Elektrik alanında kayıp ve kaçakların azaltılacağını
• Daha ucuz, verimli ve kesintisiz elektrik sunulacağını
• Elektrik alanında daha çok yatırımın yapılacağını
İddia eden AKP hükümeti iktidarının hedefleri çökmüştür.

Arkadaşlar, Türkiye enerji üretiminin %65’ini ithal kaynaklarla gerçekleştirmektedir. Bu ithal kaynaklardan doğalgaz %50’lik oranla en büyük paya sahiptir.

Oysa Türkiye enerji üretiminde kendi öz kaynaklarının ancak %40’ını kullanmaktadır. Türkiye kendi öz kaynaklarının tümünü kullanmış olsa şu andaki enerji üretiminin tamamını gerçekleştirecek durumdadır.

Ancak; AKP hükümeti 12 yıllık iktidarı boyunca enerjide tamamen dışa bağımlı bir politikayı tercih etmiş, kendi öz kaynaklarımızı kullanmak yerine ithal kaynaklarla enerji üretimini tercih etmiştir.

 

Bu ithal kaynaklarla enerji üretimi için Türkiye her yıl 60 milyar dolar ödeme yapmakta ve bu rakam cari açığın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Gerek AKP iktidarının Enerji Bakanları gerekse Maliye Bakanları enerjide acilen “Milli Kurtuluş Savaşı Başlatılmalı” açıklamalarını yapmışlardır.

Fakat bir yandan “Enerjide Milli Kurtuluş Savaşı Başlatılmalı” demeçleri verirken, bir yandan da aynı bakanlar ithal enerjiyle enerji üretim lisansları dağıtmaktadır.

Bu çelişkiyi açıklamak mümkün değildir.

Yapılması gereken, kamu yararı gözetmeyen yanlış ve dışa bağımlı enerji politikalarından vazgeçilmelidir. Kendi yerli kaynaklarımıza dayalı ülke yararına uygun kamusal bir elektrik üretim ve dağıtım politikası izlenmelidir. En temel tüketici ve insan hakkı olarak kabul edilen enerji ve elektrik ; kaliteli güvenilir ve ucuz olarak sunulması gereken kamu yararı güdülen bir hizmet olmalıdır. Soğuk kış aylarına girdiğimiz bu günlerde halkımızın alım gücü düşünülerek bu zamdan derhal vaz geçilmelidir. İnsanlarımız mağdur edilmemelidir.

ENERJİ, SANAYİ VE MADEN
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI
(ESM)
ANTALYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here