Büro Emekçileri Sendikası(BES)  Antalya  Şube üyeleri eşitsizlik ve adaletsizliklerin son bulması için AİHM’e bireysel başvuruda bulundu. Antalya Defterdarlığı önünden Soğuksu PTT’sine kadar “Sözleşmeli köle olmayacağız”,”Yaşasın örgütlü mücadelemiz”,”Üreten biziz yönetende biz olacağız”,”Hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır”  sloganları ile  yürüyen BES üyeleri AİHM’e  bireysel başvuru dilekçelerini gönderdiler.

Maliye Bakanlığı  ve bağlı birimlerde  AKP hükümetinin çalışanlar  arasında iş barışını bozan uygulamalarına karşı AİHM’e  bireysel başvuru dilekçelerini gönderen BES üyeleri adına şube başkanı Mustafa Ayar PTT önünde basın açıklamasını okudu.

“Hükümet kamuoyuna “Eşit İşe Eşit Ücret” adı altında yutturmaya çalıştığı 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu emekçilerine Eşit İşe Eşit Ücret vermek şöyle dursun, mevcut ücret adaletsizliklerini daha da büyütmüştür.” diyen Ayar aynı masalarda çalışan emekçiler arasındaki ücret farkı daha da artırılmıştır.” dedi.

AKP Hükümetini ve Maliye Bakanlığını utanç verici uygulamaya son vermeye çağıran Ayar,  hükümetin çalışanlar arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği kaldırmasını istedi.

Bu ayrımcı uygulamalar son bulana kadar mücadele edeceklerini ifade eden Ayar, “Mücadele Edeceğiz, direneceğiz ve mutlaka kazanacağız!” dedi.

Değerli Basın Emekçileri;

Hükümetin Kamuoyuna “Eşit İşe Eşit Ücret” adı altında yutturmaya çalıştığı 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kamu Emekçilerine Eşit İşe Eşit Ücret vermek şöyle dursun, mevcut Ücret Adaletsizlikleri daha da büyütülmüş, aynı masalarda çalışan Emekçiler arasındaki Ücret Farkı Daha da Artırılmış, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yakın çalışanları ile Merkez Teşkilatlarında görev yapan kimi kadrolara 1.400,00 TL’yi bulan Ücret Artışları yapılarak Merkez / Taşra ayrımı iyice körüklenmiştir.

Bunlar yetmiyormuş gibi, Ek Ödemelerimiz Emekliliğe Esas Kazancımıza Dahil Edilmeyerek bizlere “Emeklilikte de Sefalet” reva görülmüş ve “Fazla Mesai Ücretlerimize” göz dikilmiştir.

Değerli Basın Emekçileri;

Bu kararnameyi hazırlayanların, neyi amaçladıkları bellidir. Bu kararnameyi hazırlayan zihniyet, emeğimizi hor gören, tasfiye planlarını hayata geçirmek için bizleri bölmeyi-parçalamayı amaç edinen, Emekçileri birbirine kırdırmaya çalışan bir zihniyettir.

İstiyorlar ki; bizler parçalanalım ve böylelikle Kamunun tasfiyesine dönük planlarını kolaylıkla hayata geçirsinler!

İstiyorlar ki, kimi Merkez Kadrolara Ücret Artışları yapılırken, Milletvekili Maaşlarına Kıyak Geçilirken, biz Emekçiler aşağıda birbirimize düşelim, kendi içimizde kavga edelim!

İstiyorlar ki, Uzman ile Uzman olmayan birbirine düşsün ve biz Emekçilerin birliği bozulsun!

Ama bizler gerçekleri çok iyi görüyoruz. Uzman olmayan Maliye Emekçileri, aynı masalarda aynı işi yapmalarına rağmen yıllardır görmezden geliniyor, yok sayılıyor.

Onurumuzun kırıldığını iliklerimize kadar hissediyoruz. Yıllardır bizlere yaşatılan bu onur kırıcı durum, şimdi ücret farkı daha da büyütülerek, daha da katlanılamaz hale getirildi.

Gelir Uzmanı olan Emekçiler ise, bir yandan yanı başında çalışan arkadaşının görmezden gelinmesi karşısında çaresizleşiyor, öte yandan da Merkez Taşra ayrımı yaratılarak hem kendisinin, hem de Uzman olmayan Emekçilerin ücretlerindeki ayrımcı politikalar derinleştirilmesini hazmedemiyor.

Bu ayrımcı uygulamaları, herkes gibi sınavla VHKİ kadrosuna geçme hakları olmalarına rağmen sınavsız geçiş hakkı tanınmayan Hizmetli Kadrosundaki arkadaşlarımız da hissediyor.

Bu ayrımcı politikaları, Şef, Müdür Yardımcısı ve Müdür kadrolarında görev yapan Amir vasfındaki Emekçiler de yaşıyor!

Bu yok sayılmaya karşı, bugüne kadar susmadık, bugün de susmayacağız.

Ne Merkez ile Taşra arasında, ne de Aynı Masalarda Aynı İşi yapan Emekçiler arasında yaratılan Ücret Adaletsizlikleri karşısında Yılmayacağız, Susmayacağız!

Değerli Mücadele Arkadaşlarım;

Büro Emekçileri Sendikası olarak Memuruyla, Uzmanıyla, Hizmetlisiyle, Amiriyle, bu ayrımcı uygulamalara dur demek, emeğimize saygı gösterilmesini istemek için, kısacası ONURUMUZ İÇİN Tüm Maliye Emekçilerini yan yana omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.

Bize bu ayrımcılığı dayatan politikalara karşı, hepimiz için insanca yaşanabilir adil bir ücret hakkını kazanana kadar mücadele edelim. Maliye Emekçileri olarak her birimiz daha kararlı ve daha sonuç alıcı eylemlere hazırlıklı olmalıyız.

Öncelikle Uzman olan-olmayan ayrımına son verilmelidir. Bu ayrımların yanı sıra Merkez-Taşra ayrımı ortadan kaldırılmalı, gerek ücret artışlarında ve gerekse de fazla mesai ücreti ödemelerinde yaşanan tüm ayrımlara son verilmelidir.

Şefinden Müdürüne kadar tüm Amir vasfı taşıyan Emekçilere yapılan ayrımcılığa son verilmelidir.

Keyfi Görevlendirme ve Atamalara son verilmeli, Atama ve Görevlendirmelerde Liyakat Sistemi esas alınmalıdır.

BES olarak, haftalardır yaptığımız Eylem ve Etkinliklere bugün bir yenisini ekliyoruz!

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında onuru kırılan, yok sayılan, yanı başındaki arkadaşının çaresizliğine ortak olan tüm Maliye Emekçileri, hep birlikte, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyoruz!

Tüm Maliye Emekçilerini bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapacağımız Eylem ve Etkinliklerimize koşulsuz ve gerekçesiz olarak katılmaya çağırıyoruz!

Maliye Bakanlığını bu utanç verici uygulamaya son vermeye, çalışanlar arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği kaldırmaya, insan haklarına saygılı olmaya çağırıyor, ve bir kez daha hatırlatıyoruz; bu ayrımcı uygulamalarınız son bulmadan asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Mücadelede Kararlı Maliye Emekçileri olarak; Onurumuzu Çiğnetmeyeceğiz. Birleşeceğiz, Mücadele Edeceğiz, Direneceğiz ve Mutlaka Kazanacağız!

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here